การเปลี่ยนโปรแกรมที่จะใช้เปิดไฟล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไฟล์หลายชนิดถูกลงทะเบียนใน Windows 7, Windows Vista และ Windows XP เพื่อให้เปิดโดยโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งตามค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น โดยปกติ Notepad จะเริ่มทำงานเมื่อคุณเปิดไฟล์ข้อความ (.txt) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรม รวมถึงการตั้งค่าเริ่มต้น ที่จะใช้ในการเปิดไฟล์บางชนิดได้

ใน Windows 7 และ Windows Vista

เปลี่ยนโปรแกรมที่เปิดชนิดของไฟล์นั้น

ใน Microsoft Windows XP

วิธีการเปลี่ยน หรือเลือกโปรแกรมที่เริ่มต้นเมื่อคุณคลิกสองครั้งแฟ้มใน Windows XP

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×