การเปลี่ยนแม่แบบ Normal (Normal.dotm )

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เทมเพลต Normal.dotm เปิดขึ้นเมื่อใดก็ ตามที่คุณเริ่มโปรแกรม Microsoft Word และมีลักษณะการเริ่มต้นและการกำหนดเองที่กำหนดลักษณะพื้นฐานของเอกสาร

หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำ Normal.dotm จะนำไปใช้กับเอกสารที่คุณสร้างในอนาคต

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก เปิด

 2. ไปยัง \AppData\Roaming\Microsoft\Templatesชื่อผู้ใช้C:\Users\

 3. เปิดเทมเพลปกติ (Normal.dotm)

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแบบอักษร ระยะขอบ ระยะห่าง และการตั้งค่าอื่น ๆ คุณสามารถใช้คำสั่งและคุณลักษณะที่คุณใช้การเปลี่ยนแปลงในเอกสารเดียวกันได้แก่ แต่โปรดจำไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำ Normal.dotm จะใช้กับเอกสารที่คุณสร้างขึ้นในอนาคตได้

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกที่แท็บไฟล์ แล้ว คลิ กบันทึก

หมายเหตุ: ถ้า Normal.dotm จะเปลี่ยนชื่อ เสีย หรือย้าย Word โดยอัตโนมัติสร้างเวอร์ชันใหม่ (ซึ่งใช้ค่าเริ่มต้นฉบับ) ถัดไปเวลาที่คุณเริ่ม Word เวอร์ชันใหม่จะไม่รวมใด ๆ ที่กำหนดเองที่คุณทำให้เป็นเวอร์ชันที่คุณเปลี่ยนชื่อ หรือย้าย

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Windows Vista:

   คลิกเทมเพลต แล้ว ดับเบิลคลิกไฟล์Normal.dotm เพื่อเปิดไฟล์นั้น

  • ใน Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003:

   คลิกเทมเพล ถัดจากชื่อไฟล์

   ถ้าไม่มีเทมเพลตจะแสดงในกล่องโต้ตอบเปิด คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่องชนิดแฟ้ม แล้ว คลิ กเทมเพลต Word ทั้งหมด

 3. เปิดเทมเพลปกติ เมื่อต้องการให้แน่ใจว่า คุณกำลังทำงานในเทมเพลตเริ่มต้น ตรวจสอบเพื่อดูว่าNormal.dotm ปรากฏในแถบชื่อเรื่องของ Word

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแบบอักษร ระยะขอบ ระยะห่าง และการตั้งค่าอื่น ๆ คุณสามารถใช้คำสั่งและคุณลักษณะที่คุณใช้การเปลี่ยนแปลงในเอกสารเดียวกันได้แก่ แต่โปรดจำไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำ Normal.dotm จะใช้กับเอกสารที่คุณสร้างขึ้นในอนาคตได้

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึก

หมายเหตุ: ถ้า Normal.dotm จะเปลี่ยนชื่อ เสีย หรือย้าย Word โดยอัตโนมัติสร้างเวอร์ชันใหม่ (ซึ่งใช้การตั้งค่าการเริ่มต้นฉบับ) ถัดไปเวลาที่คุณเริ่ม Word เวอร์ชันใหม่จะไม่รวมใด ๆ ที่กำหนดเองที่คุณทำให้เป็นเวอร์ชันที่คุณเปลี่ยนชื่อ หรือย้าย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×