การเปลี่ยนแปลงหรือการลบพื้นที่ที่สำรองไว้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนพื้นที่สำรองไว้ โดยการปรับขนาด ให้ หรือเปลี่ยนฟอนต์ ขนาด กรณี สี หรือระยะห่างของข้อความภายในนั้น คุณยังสามารถลบพื้นที่สำรองไว้

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณใช้เค้าโครงภาพนิ่งกับภาพนิ่งหนึ่งหรือหลายภาพในงานนำเสนอของคุณแล้วคุณแก้ไขเค้าโครงนั้นโดยการเพิ่มเปลี่ยนแปลง หรือลบพื้นที่ที่สำรองไว้คุณต้องนำเค้าโครงนั้นมาใช้กับภาพนิ่งใหม่เพื่อให้ภาพนิ่งนั้นแสดงผลการแก้ไขในเค้าโครงนั้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่สำรองไว้

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบภาพนิ่ง

 2. บนเค้าโครง ให้คลิกพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับขนาด ชี้ไปที่จับสำหรับปรับขนาดของหนึ่ง และเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรแบบสองหัว ลากจุดจับ

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งตัวยึดใหม่ ให้ชี้ไปที่เส้นขอบด้านใดด้านหนึ่ง และเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรสี่หัว ให้ลากตัวยึดไปยังตำแหน่งใหม่

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร ขนาด ตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก สี หรือระยะห่างระหว่างข้อความภายใน ให้เลือกข้อความ จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มวัตถุต่างๆ เช่น รูปภาพ รูปร่าง ภาพตัดปะ และแผนภูมิ ให้เลือกวัตถุแรกที่คุณต้องการให้อยู่ในกลุ่ม กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกที่วัตถุอื่นๆ ที่คุณต้องการจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก รูปแบบ แล้วคลิกสองครั้งที่ จัดกลุ่ม

   หมายเหตุ: 

   • คุณสามารถจัดกลุ่มวัตถุในพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับวัตถุได้ แต่ไม่สามารถจัดกลุ่มพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับกล่องข้อความได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มรูปร่าง กล่องข้อความ แล้วจัดกลุ่มกล่องข้อความนั้นกับวัตถุอื่นๆ ได้ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม รูปร่าง ภายใต้ รูปร่างพื้นฐาน ให้คลิก กล่องข้อความ

   • เมื่อต้องการยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุ ให้เลือกวัตถุที่มีการจัดกลุ่ม ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก กลุ่ม แล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม

 3. บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

 4. สำคัญ: สำหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่สำรองไว้เป็นขั้นสุดท้าย คุณต้องนำเค้าโครงสไลด์ลงในสไลด์ที่ตามเค้าโครงสไลด์ที่มีการเปลี่ยนแปลง การนำสไลด์ เค้าโครง ในรายการของรูปขนาดย่อของสไลด์ คลิกภาพนิ่งที่สอดคล้องกับเค้าโครงที่คุณเพิ่งเปลี่ยน

 5. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ภาพนิ่ง ให้คลิก เค้าโครง แล้วคลิกเค้าโครงที่มีพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณเพิ่งเปลี่ยน

การลบพื้นที่ที่สำรองไว้

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบภาพนิ่ง

 2. คลิกเส้นขอบของพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE

 3. บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

 4. สำคัญ: สำหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่สำรองไว้เป็นขั้นสุดท้าย คุณต้องนำเค้าโครงสไลด์ไปยังสไลด์ การนำสไลด์ เค้าโครง ในรายการของรูปขนาดย่อของสไลด์ คลิกภาพนิ่งที่สอดคล้องกับเค้าโครงที่ไม่ประกอบด้วยพื้นที่ที่สำรองไว้ถูกลบ

 5. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ภาพนิ่ง ให้คลิก เค้าโครง แล้วคลิกเค้าโครงที่ไม่มีพื้นที่ที่สำรองที่ได้ถูกลบไปแล้ว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×