การเปลี่ยนแปลงสี ลักษณะ และน้ำหนักของขอบของวิดีโอ

เมื่อคุณต้องการใส่วิดีโอลงบนภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบ แล้วเปลี่ยนสี รูปร่างลักษณะของเส้น หรือน้ำหนักของเส้นได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนสีเส้นขอบ

เปลี่ยนลักษณะเส้นขอบ

เปลี่ยนน้ำหนักเส้นขอบ

ลบเส้นขอบ

เปลี่ยนสีเส้นขอบ

 1. เลือกวิดีโอบนภาพนิ่ง

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะวิดีโอ ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นขอบวิดีโอ แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือวิดีโอ หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกวิดีโอแล้ว

  เปลี่ยนสีของวิดีโอ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีกรอบเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุง ถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลักษณะเส้นขอบ

 1. เลือกวิดีโอบนภาพนิ่ง

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะวิดีโอ ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นขอบวิดีโอ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือวิดีโอ หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกวิดีโอแล้ว

 3. ชี้ไปยัง เส้นประ แล้วเลือกลักษณะเส้นที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการสร้างลักษณะแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนน้ำหนักเส้นขอบ

 1. เลือกวิดีโอบนภาพนิ่ง

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะวิดีโอ ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นขอบวิดีโอ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือวิดีโอ หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกวิดีโอแล้ว

 3. ชี้ไปยัง น้ำหนัก แล้วเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักเส้นแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ลบเส้นขอบ

 1. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะวิดีโอ ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นขอบวิดีโอ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือวิดีโอ หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกวิดีโอแล้ว

 3. ภายใต้ สีมาตรฐาน ให้คลิก ไม่มีเส้นกรอบ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×