การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณได้รับการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณได้รับข้อความที่มีการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน นั่นหมายถึงว่าผู้ส่งต้องการการยืนยันว่าคุณได้รับข้อความแล้ว คุณสามารถส่งกลับหรือไม่ส่งกลับใบตอบรับเมื่ออ่านโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถเลือกสิ่งที่ต้องการจะทำสำหรับการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่านแต่ละรายการได้

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก จดหมาย

  4. ใต้ การติดตาม ภายใต้ สำหรับข้อความที่ได้รับใดๆ ที่มีการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้

    • ส่งใบตอบรับเมื่ออ่านเสมอ

    • ไม่ต้องส่งใบตอบรับเมื่ออ่าน 

    • ถามทุกครั้งว่าจะส่งใบตอบรับเมื่ออ่านหรือไม่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×