การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณได้รับการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณได้รับข้อความที่มีการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน นั่นหมายถึงว่าผู้ส่งต้องการการยืนยันว่าคุณได้รับข้อความแล้ว คุณสามารถส่งกลับหรือไม่ส่งกลับใบตอบรับเมื่ออ่านโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถเลือกสิ่งที่ต้องการจะทำสำหรับการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่านแต่ละรายการได้

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก จดหมาย

  4. ใต้ การติดตาม ภายใต้ สำหรับข้อความที่ได้รับใดๆ ที่มีการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้

    • ส่งใบตอบรับเมื่ออ่านเสมอ

    • ไม่ต้องส่งใบตอบรับเมื่ออ่าน 

    • ถามทุกครั้งว่าจะส่งใบตอบรับเมื่ออ่านหรือไม่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×