การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณได้รับการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. บนแท็บ กำหนดลักษณะ ให้คลิก ตัวเลือกอีเมล

  3. คลิก ตัวเลือกการติดตาม

  4. ให้คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • ส่งการตอบกลับเสมอ      ส่งการแจ้งเมื่อผู้รับเปิดอ่านเมื่อใดก็ตามที่มีการร้องขอ

    • ไม่ส่งการตอบกลับ      ปฏิเสธการแจ้งเมื่อผู้รับเปิดอ่านเมื่อใดก็ตามที่มีการร้องขอ 

    • ถามก่อนส่งการตอบกลับ      ได้รับแจ้งเมื่อมีการร้องขอการแจ้งเมื่อผู้รับเปิดอ่าน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×