การเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการเรียกประชุม การทำโพลล์ และการแจ้งเมื่อผู้รับเปิดอ่านหรือการแจ้งเมื่อผู้รับได้รับข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ตัวเลือกอีเมล แล้วคลิก ตัวเลือกการติดตาม

 3. เลือกตัวเลือกการดำเนินการที่คุณต้องการโดยทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • ตอบกลับระเบียนโดยอัตโนมัติในรายการต้นฉบับ   

   • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ดำเนินการกับการร้องขอและการตอบกลับเมื่อได้รับ

    หมายเหตุ: เมื่อต้องการตรวจทานการตอบกลับใน กล่องจดหมายเข้า ของคุณก่อนที่จะบันทึกการตอบกลับ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ดำเนินการกับการร้องขอและการตอบกลับเมื่อได้รับ

  • ลบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการนำส่ง และอ่านข้อความ   

   • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ดำเนินการใบตอบรับเมื่อได้รับ

  • ย้ายใบตอบรับออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณหลังจากดำเนินการ   

   • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลังจากดำเนินการ ให้ย้ายใบตอบรับไปที่ 

    เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์อื่นนอกจาก รายการที่ถูกลบ ให้คลิก เรียกดู

  • ลบการตอบกลับที่ว่างเปล่า   

   • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบการตอบกลับต่อการประชุมและการลงคะแนนเสียงที่ว่างเปล่าหลังจากดำเนินการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×