การเปลี่ยนแปลงวันที่ในปฏิทิน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวเลือกปฏิทิน Publisher เพื่อกำหนดปฏิทินเอง โดยตัวเลือกดังกล่าวได้รวมช่วงวันที่ตั้งแต่ปี 1900 ถึง 2200 มาไว้ให้และคุณยังสามารถแสดงเดือนหนึ่งเดือนหรือปีทั้งปีไว้ในแต่ละหน้าได้

ถ้าคุณสร้างปฏิทินเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถปรับปรุงปฏิทินนั้นได้ด้วย ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ปี 2008 ถึง 2009 หรือ ตั้งแต่ตุลาคม 2008 ถึง ตุลาคม 2009

ถ้าคุณต้องการเก็บวันเกิดและเหตุการณ์อื่นๆ ไว้ในปฏิทินประจำปี เมื่อคุณปรับปรุงปฏิทินสำหรับปีใหม่ คุณอาจต้องการใช้ Microsoft Outlook เพื่อสร้างและพิมพ์ปฏิทิน

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนวันในปฏิทิน คุณอาจสูญเสียการกำหนดเอง บางอย่างที่เช่นฟอนต์ เหตุการณ์ รูปภาพ และองค์ประกอบที่ย้าย หรือปรับขนาด

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนเดือนหรือปีในสิ่งพิมพ์ปฏิทิน

เปลี่ยนวันในสัปดาห์ที่ปฏิทินเริ่มต้น

การเปลี่ยนเดือนหรือปีในสิ่งพิมพ์ปฏิทิน

 1. เปิดสิ่งพิมพ์ปฏิทินที่คุณต้องการปรับปรุง

 2. ในบานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ ภายใต้ ตัวเลือกปฏิทิน ให้คลิก เปลี่ยนแม่แบบ

 3. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแม่แบบ ภายใต้ ตัวเลือก ให้คลิก ตั้งวันที่ในปฏิทิน

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งวันที่ในปฏิทิน ให้ป้อนวันที่ใหม่ลงใน วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนวันในปฏิทิน คุณอาจสูญเสียการกำหนดเอง บางอย่างที่เช่นฟอนต์ เหตุการณ์ รูปภาพ และองค์ประกอบที่ย้าย หรือปรับขนาด

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนวันในสัปดาห์ที่ปฏิทินเริ่มต้น

วันในสัปดาห์ที่ปฏิทินจะใช้เริ่มต้นนั้นถูกควบคุมโดยการตั้งค่าภาษาใน ตัวเลือกภูมิภาค (Regional Options) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับการตั้งค่า อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) (English (United States)) สัปดาห์ของปฏิทินจะเริ่มต้นในวันอาทิตย์ ขณะที่การตั้งค่า อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) (English (United Kingdom)) สัปดาห์ของปฏิทินจะเริ่มต้นในวันจันทร์ เมื่อต้องการเปลี่ยนวันในสัปดาห์ที่ปฏิทินเริ่มต้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานอยู่

 1. ในเมนู เริ่ม (Start) ของ Windows ให้คลิก แผงควบคุม (Control Panel)

 2. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในมุมมองประเภท ให้สลับไปยังมุมมองนั้น

 3. คลิก วันที่ เวลา ภาษา และตัวเลือกภูมิภาค

 4. คลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา (Regional and Language Options) แล้วจึงคลิกแท็บ ตัวเลือกภูมิภาค

 5. ภายใต้ มาตรฐานและรูปแบบ (Standards and formats) ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเริ่มต้นสัปดาห์ปฏิทินในวันอาทิตย์ ให้คลิก อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

  • เมื่อต้องการเริ่มต้นสัปดาห์ปฏิทินในวันจันทร์ ให้คลิก อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)

หมายเหตุ: 

 • ตัวเลือกนี้ยังควบคุมการแสดงวันที่ เวลา ตัวเลข และสกุลเงินในคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย

 • การตั้งค่าใหม่ดังกล่าวจะไม่มีผลในปฏิทิน Publisher ที่มีอยู่จนกว่าคุณจะเปลี่ยนวันที่ปฏิทินในปฏิทินนั้น ขณะที่ปฏิทินใหม่จะใช้การตั้งค่าใหม่โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×