การเปลี่ยนแปลงลักษณะและความหนาของเส้นที่เชื่อมต่อกับรูปร่าง SmartArt

ในเค้าโครง SmartArt ที่มีเส้นเชื่อมต่อ เช่น แผนผังองค์กรหรือรายการรัศมี คุณสามารถเปลี่ยนสี สไตล์ และความหนาของเส้นที่เชื่อมต่อกับรูปร่างได้ คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่น เงาและเรืองแสง ในบรรทัดของคุณได้อีกด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนสีหรือสไตล์ของเส้น

นำเอฟเฟ็กต์ไปใช้กับเส้น

เปลี่ยนสีหรือสไตล์ของเส้น

 1. เลือกเส้นภายในกราฟิก SmartArt

  เมื่อต้องการเปลี่ยนหลายเส้น ให้คลิกที่เส้นแรก แล้วกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกเส้นอื่นๆ เพิ่มเติม

 2. ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ เส้นกรอบรูปร่าง ที่อยู่ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง

  กลุ่ม สไตล์รูปร่าง บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt
  กลุ่ม สไตล์รูปร่าง ภายใต้แท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกสีจาก ธีมสี หรือ สีมาตรฐาน สีมาตรฐานจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเปลี่ยนแปลง ธีม ของไฟล์

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดำเนินการกำหนดตัวเลือกของเส้นด้วยตนเองเพิ่มเติม ให้คลิก สีกรอบเพิ่มเติม แล้วเลือกเฉดสีและความโปร่งใสตามที่คุณต้องการ สีแบบกำหนดเองจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงธีมของไฟล์

  • คลิก น้ำหนัก แล้วเลือกความหนาของเส้น หรือคลิก เส้นเพิ่มเติม เพื่อระบุความหนาของคุณเอง

  • คลิก เส้นประ แล้วเลือกสไตล์เส้นจากรายการ หรือคลิก เส้นเพิ่มเติม เพื่อสร้างสไตล์ของคุณเอง

  • คลิก ลูกศร แล้วเลือกหัวลูกศรจากรายการ หรือคลิก ลูกศรเพิ่มเติม เพื่อกำหนดลูกศรเอง

เคล็ดลับ: ให้ใช้เส้นประในไดอะแกรมลำดับชั้นหรือไดอะแกรมรัศมีเพื่อแสดงความสัมพันธ์ชนิดต่างๆ

ด้านบนของหน้า

นำเอฟเฟ็กต์ไปใช้กับเส้น

 1. เลือกเส้นภายในกราฟิก SmartArt

  เมื่อต้องการเปลี่ยนหลายเส้น ให้คลิกที่เส้นแรก แล้วกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกเส้นอื่นๆ เพิ่มเติม

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เอฟเฟ็กต์รูปร่าง

  กลุ่ม สไตล์รูปร่าง บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt
  กลุ่ม สไตล์รูปร่าง ภายใต้แท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. ชี้เมาส์ไปที่เอฟเฟ็กต์แล้วเลือกหนึ่งเอฟเฟ็กต์จากรายการ

  เมนู เอฟเฟ็กต์รูปร่าง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×