การเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุมโดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

จัดรูปแบบตามเงื่อนไขให้คุณสามารถเลือกที่จะเน้นข้อมูลบางอย่างบนฟอร์มหรือรายงานของคุณเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการจัดรูปแบบตัวเลขเป็นค่าลบในแบบอักษรสีแดงเพื่อทำให้ยกเลิกเลือกว่า ระเบียนที่จำเป็นต้องพิจารณาเพิ่มเติมได้

คุณสามารถตั้งค่าสำหรับตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสมหรือกล่องข้อความการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขออก คุณสามารถเปลี่ยนการจัดรูปแบบที่ยึดตามค่าของตัวควบคุมเอง หรือคุณสามารถใช้นิพจน์เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบโดยยึดตามค่าที่อยู่ในเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมอื่น ๆ บนฟอร์ม คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อปิดใช้งานตัวควบคุม และคุณสามารถทำให้เกิดการจัดรูปแบบของตัวควบคุมการเปลี่ยนแปลงเมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในตำแหน่งในตัวควบคุมนั้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

นำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขลงในตัวควบคุมโดยยึดตามค่าของตัวเอง

ใช้นิพจน์เพื่อนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปอย่าง น้อยหนึ่งตัวควบคุม

เปลี่ยนการจัดรูปแบบของตัวควบคุมที่มีโฟกัส

เอาการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากอย่าง น้อยหนึ่งตัวควบคุม

สร้างการสลับสีแถวบนรายงาน

นำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขลงในตัวควบคุมโดยยึดตามค่าของตัวเอง

คุณสามารถนำรูปแบบตามเงื่อนไขลงในตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงานถ้าค่าที่ตรงกับเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณเป็นเจ้าของรายงานแบบตารางที่แสดงข้อมูลใบสั่งซื้อสำหรับรายการของผลิตภัณฑ์ สำหรับแต่ละบรรทัดในรายงาน คุณต้องราคารวมปรากฏขึ้นพร้อมกับพื้นหลังสีเหลืองถ้าค่าเป็นระหว่าง 100 และ 1000 ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงรายงานที่ มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ใช้ชนิดนี้

รายงานแบบตารางซึ่งใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เคล็ดลับ: ตัวเลือกที่ดียิ่งขึ้นใน Access 2010 ทำให้ง่ายต่อการจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากมุมมองงานง่ายเดียว

กระบวนงานต่อไปนี้แสดงวิธีการนำการจัดรูปแบบนี้ตามเงื่อนไขไปใช้

 1. คลิกขวาฟอร์มหรือรายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง บนเมนูทางลัด

 2. คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไป ถ้ามีตัวควบคุมอื่น ๆ ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คล้ายกัน และคุณต้องการใช้กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเดียวกันกับพวกเขา แป้น SHIFT ค้างไว้แล้ว คลิกตัวควบคุมเพื่อเลือก

  หมายเหตุ: ตัวควบคุมเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณเลือกจะถูกจัดรูปแบบตามค่าของตนเอง ไม่ตามค่าของตัวควบคุมแรกที่คุณเลือก

  พวกเขา เกินไป

 3. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มฟอนต์ คลิกตามเงื่อนไข รูปปุ่ม

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ปรากฏขึ้น

  กล่องโต้ตอบ 'การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข'

 4. ภายใต้การจัดรูปแบบที่เริ่มต้น ถ้าคุณใช้การจัดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการนำไปใช้เมื่อไม่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับ เลือกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการ ข้อความตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงกล่องแสดงตัวอย่างจะแสดงวิธีการการจัดรูปแบบเริ่มต้นจะมีลักษณะอย่าง ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับส่วนนี้สอดคล้องกับการตั้งค่าฟอนต์ปัจจุบันของตัวควบคุม

 5. ภายใต้เงื่อนไข 1 ใส่เกณฑ์ที่กำหนดเมื่อการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขควรใช้ จากนั้น เลือกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้อง การ เมื่อต้องการปิดใช้งานตัวควบคุมเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ คลิกเปิดใช้งาน รูปปุ่ม ข้อความตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงกล่องแสดงตัวอย่างเพื่อแสดงลักษณะการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะปรากฏ

  กล่องโต้ตอบการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขซึ่งแสดงตัวอย่างการจัดรูปแบบ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบตามเงื่อนไขอื่นสำหรับตัวควบคุม คลิกเพิ่ม แล้ว ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับเงื่อนไข 1 คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบตามเงื่อนไขได้ถึงสามสำหรับตัวควบคุมหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้ง 1 เงื่อนไขเมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลังของตัวควบคุมเพื่อสีเหลืองถ้าค่าเป็นระหว่าง 100 และ 1000 แล้ว คุณอาจตั้งค่าเงื่อนไข 2 เพื่อแสดงค่าของตัวควบคุมที่เป็นตัวหนาสีแดงถ้าค่าเป็นมากกว่า 1000 ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าที่คุณใช้ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อทำงานนี้

  กล่องโต้ตอบการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มีการจัดรูปแบบสองชนิด

  ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์ของการตั้งค่าเหล่านี้

  รายงานรายละเอียดการสั่งซื้อที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสองชนิดในเขตข้อมูลเดียว

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปยังเขตข้อมูลการค้นหา เงื่อนไขต้องจะยึดตาม ID การค้นหา ไม่แสดงค่าที่ส่งกลับ โดยเขตข้อมูลการค้นหา

 • เงื่อนไขจะถูกประเมินตามกฎต่อไปนี้

  • ถ้าเงื่อนไข 1 เป็นจริง เฉพาะ การจัดรูปแบบสำหรับเงื่อนไข 1 จะถูกนำไปใช้

  • ตรวจสอบเงื่อนไข 2 เฉพาะถ้าเงื่อนไข 1 ไม่ถูกต้อง ถ้าเงื่อนไข 2 เป็นจริง เฉพาะ การจัดรูปแบบสำหรับเงื่อนไข 2 จะถูกนำไปใช้

  • ตรวจสอบเงื่อนไข 3 เฉพาะถ้าเงื่อนไข 1 และ 2 จะไม่เป็นจริง ถ้าเงื่อนไข 3 เป็นจริง เฉพาะ การจัดรูปแบบสำหรับเงื่อนไข 3 จะถูกนำไปใช้

  • ถ้าไม่มีเงื่อนไขเป็นจริง ค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมการจัดรูปแบบจะถูกนำไปใช้

ด้านบนของหน้า

ใช้นิพจน์เพื่อนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปอย่าง น้อยหนึ่งตัวควบคุม

คุณต้องใช้นิพจน์แทนค่าของเขตข้อมูลเพื่อจัดรูปแบบตามเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง

 • คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขลงในตัวควบคุมเดียวโดยยึดตามค่าของตัวควบคุมอื่น

 • คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขลงในตัวควบคุมเดียวโดยยึด ตามผลลัพธ์ของการคำนวณ หรือค่าของเขตข้อมูลอื่นนอกเหนือจากตัวควบคุมแหล่งระเบียน

 • คุณต้องการใช้รูปแบบตามเงื่อนไขกับตัวควบคุมหลายครั้ง ว่าการจัดรูปแบบคือโดยยึด ตามค่าของเขตข้อมูลหนึ่งหรือตัวควบคุม หรือผลลัพธ์ของการคำนวณ ตัวอย่าง คุณอาจต้องการเน้นทั้งบรรทัดในรายงานของคุณถ้าประกอบด้วยเขตข้อมูลหนึ่งค่าหรือช่วงของค่าบางอย่าง

 • คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปแอตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกไว้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อคุณใช้นิพจน์เพื่อนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวควบคุมที่ถูกจัดรูปแบบไม่ใช้ชื่อเดียวกันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเขตข้อมูลในของฟอร์มหรือรายงานแหล่งระเบียนต้นแบบ ถ้าคุณอ้างอิงไปยังเขตข้อมูลในนิพจน์ และตัวควบคุมที่มีชื่อเดียวกันบนฟอร์มหรือรายงาน Access จะไม่สามารถกำหนดได้ว่า คุณกำลังอ้างอิง ไปยังตัวควบคุม หรือ ไปยังเขตข้อมูล เนื่องจากนี้ Access ไม่สามารถประเมินนิพจน์ ผลลัพธ์เป็น การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะไม่ถูกนำไปใช้ และตัวควบคุมที่ปรากฏขึ้นพร้อมเริ่มต้นการจัดรูปแบบ เมื่อใดก็ ตามที่คุณเพิ่มนิพจน์ลงในฟอร์มหรือรายงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมใด ๆ ที่มีชื่อขัดแย้งกับชื่อเขตข้อมูลที่ใช้ในนิพจน์ กระบวนงานต่อไปนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมในสถานการณ์ดังกล่าว

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงานที่ประกอบด้วยตัวควบคุมที่มีคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมมีนิพจน์ได้ Access เปลี่ยนนิพจน์เหล่านั้นเพื่อให้พวกเขาอ้างถึงชื่อตัวควบคุมใหม่ ในหลายกรณี นี้ทำให้เกิดนิพจน์ล้มเหลว และรายงานจะแสดงในกล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ เมื่อคุณพิมพ์ออกมา หรือเปิดในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองรายงาน ถ้าคุณใช้กระบวนงานต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนชื่อตัวควบคุม คุณจำเป็นต้องแก้ไขนิพจน์แหล่งตัวควบคุมใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนเพื่อให้พวกเขาอ้างอิงไปยังเขตข้อมูลในแหล่งระเบียนต้นแทนที่เป็นตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน

เปลี่ยนชื่อตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน   

 1. คลิกขวาฟอร์มหรือรายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. ถ้ายังไม่มีการแสดงแผ่นคุณสมบัติ ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. คลิกตัวควบคุมเพื่อเลือก

 4. บนแท็บทั้งหมด ของแผ่นคุณสมบัติ ถ้าคุณสมบัติสอง (ชื่อ และตัวควบคุมแหล่ง ) จะเหมือนกันหรือไม่ หรือคุณสมบัติชื่อ ตรงกับชื่อเขตข้อมูลอื่นของฟอร์มหรือรายงานแหล่งระเบียนต้นแบบ แก้ไขชื่อ คุณสมบัติเพื่อให้ไม่ซ้ำกัน แนวทางปฏิบัติทั่วไปคือการ เพิ่มคำนำหน้าสั้นไปชื่อ ตัวอย่างเช่น ว่าตัวควบคุม กล่องข้อความ คุณอาจเพิ่มนำหน้า "txt" กับคุณสมบัติของชื่อ ใน "txtQuantity"

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับตัวควบคุมทั้งหมดบนฟอร์มหรือรายงานที่มีชื่อตรงกับชื่อเขตข้อมูลในแหล่งระเบียนต้นแบบ

 6. ในแถบเครื่องมือด่วน คลิกบันทึก หรือกด CTRL + S

 7. ถ้าฟอร์มหรือรายงานประกอบด้วยตัวควบคุมใด ๆ ที่มีคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมมีนิพจน์ นิพจน์การตรวจสอบอีกครั้ง และแก้ไขได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขายังคงอ้างอิงไปยังเขตข้อมูลในแหล่งระเบียนแทนที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อ ตัวควบคุม

เพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข โดยใช้นิพจน์

 1. คลิกขวาฟอร์มหรือรายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง บนเมนูทางลัด

 2. คลิกตัวควบคุมแรกที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไป เมื่อต้องการเลือกตัวควบคุมเพิ่มเติม SHIFT ค้างไว้แล้ว คลิ กตัวควบคุมจนกว่าจะมีเลือกตัวควบคุมทั้งหมดที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 3. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มฟอนต์ คลิกตามเงื่อนไข รูปปุ่ม

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ปรากฏขึ้น

  กล่องโต้ตอบ 'การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข'

 4. ภายใต้การจัดรูปแบบที่เริ่มต้น ถ้าคุณใช้การจัดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการนำไปใช้เมื่อไม่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับ เลือกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการ ข้อความตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงกล่องแสดงตัวอย่างจะแสดงวิธีการการจัดรูปแบบเริ่มต้นจะมีลักษณะอย่าง ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับส่วนนี้สอดคล้องกับการตั้งค่าฟอนต์ปัจจุบันของตัวควบคุม

 5. ภายใต้เงื่อนไข 1 เลือกนิพจน์ จากรายการแรก

 6. พิมพ์นิพจน์ในกล่องที่อยู่ทางด้านขวาของรายการ ทำไม่ต้องนำหน้านิพจน์ ด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) ตัวอย่าง:

[ปริมาณ] * [ราคาต่อหน่วย] > 1000

ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ในส่วนดูเพิ่มเติม

 1. เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ เมื่อต้องการปิดใช้งานตัวควบคุมเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ คลิกเปิดใช้งาน รูปปุ่ม ข้อความตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงกล่องแสดงตัวอย่างเพื่อแสดงลักษณะการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะปรากฏ

  กล่องโต้ตอบการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขซึ่งแสดงตัวอย่างการจัดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบตามเงื่อนไขอื่นสำหรับตัวควบคุม คลิกเพิ่ม แล้ว ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับเงื่อนไข 1 คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบตามเงื่อนไขได้ถึงสามสำหรับตัวควบคุมหนึ่ง

 3. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

  ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์ของการนำการจัดรูปแบบนี้ตามเงื่อนไขไปห้าทั้งหมดของตัวควบคุมในส่วนรายละเอียดของรายงานแบบตาราง

  รายงานรายละเอียดใบสั่งซื้อที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการใช้ตัวดำเนิน Structured Query Language (SQL)ระหว่างหรือในในนิพจน์ ใช้ฟังก์ชันEvalดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ที่สอง

Eval ([ปริมาณ] ระหว่าง 10 และ 20)

หรือ

Eval ([ประเทศ/ภูมิภาค] In ("สหรัฐอเมริกา" "แคนาดา" "สเปน"))

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการจัดรูปแบบของตัวควบคุมที่มีโฟกัส

เมื่อคุณวางตำแหน่งเคอร์เซอร์ในตัวควบคุมบนฟอร์ม โดยคลิกที่ตัวควบคุม หรือเลื่อนไปโดยใช้แป้น TAB ตัวควบคุมนั้นจะบอกว่า ต้องมีโฟกัส คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุมเมื่อมีโฟกัส ถ้าคุณนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดของกล่องข้อความและกล่องคำสั่งผสมบนฟอร์มชนิดนี้ นั้นง่ายในการดูตัวควบคุมที่มีโฟกัสในใด ๆ ที่ระบุ ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปยังตัวควบคุมที่มีโฟกัส

 1. คลิกขวาฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง บนเมนูทางลัด

 2. คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไป ถ้าคุณต้องการนำการเดียวกันตามเงื่อนไขจัดรูปแบบการควบคุมเพิ่มเติม SHIFT ค้างไว้แล้ว คลิ กตัวควบคุมดังกล่าวเพื่อเลือก เกินไป

 3. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มฟอนต์ คลิกตามเงื่อนไข รูปปุ่ม

 4. ในการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข กล่องโต้ตอบ ภายใต้การจัดรูปแบบที่เริ่มต้น ถ้าคุณใช้การจัดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการนำไปใช้เมื่อไม่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับ เลือกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการ ข้อความตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงกล่องแสดงตัวอย่างจะแสดงวิธีการการจัดรูปแบบเริ่มต้นจะมีลักษณะอย่าง ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับส่วนนี้สอดคล้องกับการตั้งค่าฟอนต์ปัจจุบันของตัวควบคุม

 5. ภายใต้เงื่อนไข 1 ในรายการแรก เลือกเขตข้อมูลมีโฟกัส

  หมายเหตุ: เขตข้อมูลมีโฟกัส จะพร้อมใช้งานภายใต้เงื่อนไข 1 เท่านั้น

 6. ทางด้านขวาของกล่องแสดงตัวอย่าง เลือกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการให้ Access เพื่อนำไปใช้เมื่อตัวควบคุมที่มีโฟกัส ข้อความตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงกล่องแสดงตัวอย่างเพื่อแสดงลักษณะการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะปรากฏ

  กล่องโต้ตอบ 'การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข'

 7. ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปแบบตามเงื่อนไขอื่นสำหรับตัวควบคุมหรือกลุ่มของตัวควบคุมนี้ คลิกเพิ่ม นั้นแล้ว ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับเงื่อนไข 1

 8. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเพิ่มเงื่อนไข คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ด้านบนของหน้า

เอาการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากอย่าง น้อยหนึ่งตัวควบคุม

 1. คลิกขวาฟอร์มหรือรายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง บนเมนูทางลัด

 2. คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการเอาการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจาก

 3. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มฟอนต์ คลิกตามเงื่อนไข รูปปุ่ม

 4. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คลิกลบ

 5. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ลบ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละเงื่อนไขที่คุณต้องการลบ แล้ว คลิ กตกลง

 6. คลิกตกลง ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ด้านบนของหน้า

สร้างการสลับสีแถวบนรายงาน

ตามค่าเริ่มต้น Access จัดรูปแบบแต่ละแถวของส่วนรายละเอียดของรายงานที่มีสีพื้นหลังเดียวกัน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน แรเงาทุกบรรทัดของส่วนรายละเอียดสามารถทำให้ง่ายขึ้นอย่างมากในการอ่าน แทนที่จะใช้ฟีเจอร์การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อทำสิ่งนี้ คุณสามารถใช้คุณสมบัติอื่นกลับสีสำหรับส่วนรายละเอียดเพื่อระบุสีที่จะแสดง หรือพิมพ์บนทุกบรรทัดอื่นเมื่อดู หรือพิมพ์รายงาน กระบวนงานต่อไปนี้แสดงวิธีการทำเช่นนี้

 1. คลิกขวารายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. ถ้ายังไม่มีการแสดงแผ่นคุณสมบัติ ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. คลิกหัวกระดาษของส่วนรายละเอียด ของรายงาน

 4. บนแผ่นคุณสมบัติ คลิกที่แท็บรูปแบบ

 5. คลิกในกล่องคุณสมบัติอื่นกลับสี นั้นแล้ว เลือกธีมสีจากรายการ อีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถคลิ ปุ่มตัวสร้าง และจากนั้น คลิกสีที่คุณต้องใช้สำหรับแต่ละแถวที่สลับ

 6. ในแถบเครื่องมือด่วน คลิกบันทึก หรือกด CTRL + S

 7. สลับไปยังมุมมองรายงาน และตรวจสอบผลลัพธ์ของคุณ ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของรายงานแบบตารางที่ มีคุณสมบัติอื่นกลับสีตั้งลงในหัวกระดาษ Light พื้นหลัง

  รายงานแบบตารางที่ใช้การสลับสีแถว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×