การเปลี่ยนแปลงมุมมองเริ่มต้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมอง PowerPoint ดูเลือกมุมมองที่เหมาะสมสำหรับงานใน PowerPoint

ตามค่าเริ่มต้น PowerPoint เปิดในมุมมองปกติ แสดงรูปขนาดย่อ บันทึกย่อ และมุมมองสไลด์ ถ้าคุณต้องการ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบุเปิด PowerPoint นั้นในมุมมองอื่น เช่นมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์ มุมมองการนำเสนอสไลด์ มุมมองหน้าบันทึกย่อ และชุดรูปแบบในมุมมองปกติ

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

  2. ภายใต้แสดง ในรายการเปิดเอกสารทั้งหมดโดยใช้มุมมองนี้ เลือกมุมมองที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นใหม่ แล้ว คลิ กตกลง

  1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ PowerPoint

  2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ PowerPoint คลิกขั้นสูง ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  3. ภายใต้แสดง ในรายการเปิดเอกสารทั้งหมดโดยใช้มุมมองนี้ เลือกมุมมองที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นใหม่ แล้ว คลิ กตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×