การเปลี่ยนแปลงมาตราส่วนของแกนลึก (ชุดข้อมูล) ในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แผนภูมิสามมิติ เช่นแผนภูมิคอลัมน์แบบสามมิติ มีความลึก (ชุดข้อมูล) แกน ที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลง คุณสามารถระบุช่วงเวลาระหว่างเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อแกน เปลี่ยนตำแหน่งของพวกเขาบนแกน และย้อนกลับลำดับชุดข้อมูลจะแสดง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนอื่น ๆ ดูเปลี่ยนมาตราส่วนของแนวนอน (ประเภท) แกนในแผนภูมิหรือเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนแนวตั้ง (ค่า) ในแผนภูมิ

 1. ในแผนภูมิสามมิติ คลิกแกนลึก (ชุดข้อมูล) ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ
   นี้แสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวเลือกในปัจจุบัน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่ององค์ประกอบแผนภูมิ แล้ว คลิ กแกนลึก (ชุดข้อมูล)

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. คลิกตัวเลือกแกน ถ้าไม่ได้เลือก แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  สิ่งสำคัญ: มาตราส่วนตัวเลือกต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีเลือกแบบแกนลึก (ชุดข้อมูล) ตัวเลือกแกน มีตัวเลือกอื่นสำหรับแกนแนวตั้ง (ค่า) ไว้หรือในแกนแนวนอน (ประเภท)

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาระหว่างขีด ในกล่องช่วงเวลาระหว่างเครื่องหมายขีด พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: หมายเลขที่คุณพิมพ์กำหนดจำนวนชุดข้อมูล แสดงอยู่ระหว่างเครื่องหมายขีด

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงระหว่างป้ายชื่อแกน ภายใต้ ช่วงระหว่างป้ายชื่อ ให้คลิก ระบุหน่วยช่วง แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ

   เคล็ดลับ: พิมพ์1 เพื่อแสดงป้ายชื่อสำหรับชุดข้อมูลทุก2 เพื่อแสดงป้ายชื่อสำหรับทุกชุดข้อมูลอื่น ๆ3 ในการแสดงป้ายชื่อสำหรับชุดข้อมูลทุกสาม และอื่น ๆ

  3. เมื่อต้องการย้อนกลับลำดับของชุดข้อมูล เลือกกล่องกาเครื่องหมายชุดข้อมูลตามลำดับย้อนกลับ

   หมายเหตุ: ซึ่งย้อนกลับลำดับของชุดข้อมูลที่จะแสดงแกนลึก

  4. เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางตำแหน่งของป้ายชื่อและเครื่องหมายขีดแกน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องชนิดเครื่องหมายขีดชนิดเครื่องหมายขีดรอง และป้ายชื่อแกน

   เคล็ดลับ: หลังจากเปลี่ยนมาตราส่วนของแกน คุณอาจต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ถูกจัดรูปแบบแกน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเปลี่ยนการแสดงแกนของแผนภูมิ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×