การเปลี่ยนแปลงมาตราส่วนของแกนลึก (ชุดข้อมูล) ในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในแผนภูมิคอลัมน์ กรวยสามมิติ หรือแผนภูมิสามมิติพีระมิดมีในแกนลึก (ชุดข้อมูล) แกน ยัง เรียกว่าแกน z ว่า คุณสามารถเปลี่ยนแปลง คุณสามารถระบุช่วงเวลาระหว่างเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อแกน เปลี่ยนตำแหน่งของพวกเขาบนแกน และย้อนกลับลำดับจะแสดงชุดข้อมูล

เมื่อต้องการเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนอื่น ๆ ในแผนภูมิ ดูเปลี่ยนมาตราส่วนของแนวนอน (ประเภท) แกนในแผนภูมิหรือเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนแนวตั้ง (ค่า) ในแผนภูมิ

 1. ในแผนภูมิสามมิติ ให้คลิกแกนลึกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิก แกนลึก (ชุดข้อมูล)

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิก การเลือกรูปแบบ

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบแกน ให้คลิก ตัวเลือกแกน ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  สิ่งสำคัญ    ตัวเลือกการปรับมาตราส่วนต่อไปนี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อมีการเลือกแกนลึก (ชุดข้อมูล) ไว้เท่านั้น

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงระหว่างเครื่องหมายขีด ในกล่อง ช่วงระหว่างเครื่องหมายขีด ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   บันทึกย่อ    หมายเลขที่คุณพิมพ์กำหนดจำนวนชุดข้อมูล แสดงอยู่ระหว่างเครื่องหมายขีด

  2. เมื่อตัองการเปลี่ยนช่วงระหว่างป้ายชื่อแกน ภายใต้ ช่วงระหว่างป้ายชื่อ ให้คลิก ระบุหน่วยช่วง แล้วในกล่องข้อความ ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ    พิมพ์ 1 เพื่อแสดงป้ายชื่อสำหรับทุกชุดข้อมูล 2 เพื่อแสดงป้ายชื่อสำหรับทุก 2 ชุดข้อมูลถัดไป 3 เพื่อแสดงป้ายชื่อสำหรับทุก 3 ชุดข้อมูลถัดไป ต่อไปเรื่อยๆ

  3. เมื่อต้องการกลับลำดับของชุดข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ชุดข้อมูลในลำดับย้อนกลับ

   หมายเหตุ    การกระทำนี้จะกลับลำดับของชุดข้อมูลที่แสดงบนแกนลึก

  4. เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางตำแหน่งของเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อของแกน ให้เลือกตัวเลือกใดๆ ที่คุณต้องการในกล่อง ชนิดเครื่องหมายขีดหลัก, ชนิดเครื่องหมายขีดรอง และ ป้ายชื่อแกน

เคล็ดลับ   

 • หลังจากเปลี่ยนมาตราส่วนของแกน คุณอาจต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ถูกจัดรูปแบบแกน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเปลี่ยนการแสดงแกนของแผนภูมิ

 • การเปลี่ยนมาตราส่วนจะไม่ทำให้ระยะห่างแนวลึกหรือระยะช่องว่างระหว่างชุดข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงระยะห่างแนวลึกหรือระยะช่องว่าง ให้คลิกขวาที่ขุดข้อมูล แล้วคลิก จัดรูปแบบชุดข้อมูล ภายใต้ตัวเลือกชุดข้อมูล ให้ระบุการตั้งค่าที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×