การเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาของไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดความสัมพันธ์เทมเพลตเอกสารกับชนิดเนื้อหาของไซต์

เพิ่มเวิร์กโฟลว์ให้กับชนิดเนื้อหาของไซต์

เอาเวิร์กโฟลว์ออกจากชนิดเนื้อหา

เพิ่มคอลัมน์ที่มีอยู่ให้กับชนิดเนื้อหาของไซต์

เพิ่มคอลัมน์ใหม่ให้กับชนิดเนื้อหาของไซต์

เปลี่ยนลำดับคอลัมน์สำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์

การตั้งค่าแผงข้อมูลเอกสารเปลี่ยนแปลง

เพิ่มนโยบายการจัดการข้อมูล

จัดการการแปลงเอกสาร

ชนิดเนื้อหาของไซต์จะอธิบายแอตทริบิวต์ของเอกสาร โฟลเดอร์ หรือข้อมูลในรายการ โดยชนิดเนื้อหาของไซต์แต่ละชนิดสามารถระบุสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ชุดของคุณสมบัติ

 • ฟอร์มที่ใช้แก้ไขคุณสมบัติและแสดงคุณสมบัติ

 • เวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานสำหรับเอกสารและข้อมูลในรายการ

 • แม่แบบเอกสารสำหรับใช้งาน

สมาชิกของกลุ่มเจ้าของชื่อไซต์สามารถเปลี่ยนชนิดเนื้อหาสำหรับไซต์ ตามค่าเริ่มต้น ตชนิดเนื้อหาที่สืบทอดมาจากชนิดเนื้อหาที่คุณเปลี่ยนแปลงยัง มีการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง

กำหนดความสัมพันธ์ของแม่แบบเอกสารกับชนิดเนื้อหาของไซต์

หมายเหตุ: แม่แบบเอกสารจะถูกกำหนดความสัมพันธ์กับชนิดเนื้อหาเอกสารเท่านั้น ไม่ใช่โฟลเดอร์ รายการ หรือกระดานอภิปราย

 1. บนโฮมเพจของไซต์คอลเลกชัน บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 2. ในส่วน แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 3. บนหน้าแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์ คลิกลิงก์สำหรับชนิดเนื้อหาไซต์ที่คุณต้องการกำหนดค่า

 4. ในส่วน การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 5. ในส่วนเทมเพลตเอกสาร พิมพ์ URL ของเทมเพลตเอกสารที่มีอยู่ หรืออัปโหลดเทมเพลตเอกสารใหม่ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดของ Url ที่คุณสามารถใช้ ตัวอย่างจะขึ้นอยู่กับโฟลเดอร์ทรัพยากรชนิดเนื้อหาของไซต์ (นั่นคือ โฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยไฟล์สำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์) ถูก http://contoso/_cts/ContentTypeName/ และเทมเพลตเอกสารที่กำลัง docname.doc

  หมายเหตุ: โฟลเดอร์ทรัพยากรในรูปแบบของ _cts/ContentTypeName (ซึ่ง ContentTypeName คือ ชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์) ที่ระดับรากของแต่ละไซต์อยู่

ชื่อ URL

ตัวอย่าง

สัมพันธ์กับเซิร์ฟเวอร์

/_cts/ชื่อชนิดเนื้อหา/ชื่อเอกสาร.doc

สมบูรณ์

http://contoso/_cts/ชื่อชนิดเนื้อหา/ชื่อเอกสาร.doc

สัมพันธ์กับโฟลเดอร์แหล่งข้อมูล

ชื่อเอกสาร.doc

สัมพันธ์กับไซต์

~/ไซต์/ชื่อไลบรารี/ชื่อเอกสาร.doc

 1. ในส่วน อ่านอย่างเดียว ให้เลือกว่าจะทำให้ชนิดเนื้อหานี้ปรับเปลี่ยนได้หรืออ่านอย่างเดียว

 2. ในส่วน ปรับปรุงไซต์และรายการ ให้ระบุว่าชนิดเนื้อหาที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหานี้จะได้รับการปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือไม่

  ถ้าคุณเลือก ใช่ ชนิดเนื้อหาอื่นๆ ที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหานี้ (เรียกว่าชนิดเนื้อหาลูก) จะสืบทอดการเปลี่ยนแปลงที่คุณกระทำ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหาของไซต์

การเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหาทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้เวิร์กโฟลว์บนทุกอินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาภายในรายการหรือไลบรารีได้ เวิร์กโฟลว์สามารถถูกเพิ่มลงในชนิดเนื้อหาทั้งหมดรวมทั้งชนิดเนื้อหาที่ซ่อนและชนิดเนื้อหาแบบกำหนดเอง เมื่อชนิดเนื้อหาถูกเพิ่มลงในรายการหรือไลบรารี ความสัมพันธ์กับเวิร์กโฟลว์ของชนิดเนื้อหาทั้งหมดจะถูกคัดลอกลงในรายการนั้นและจะถูกกำหนดความสัมพันธ์กับรายการของชนิดเนื้อหานั้น

Microsoft Office SharePoint Server 2007 มีหมายเลขของเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่คำนึงถึงกระบวนการทางธุรกิจ เวิร์กโฟลว์สามจะสัมพันธ์กับชนิดเนื้อหาเอกสารโดยอัตโนมัติ: การอนุมัติ รวบรวมคำติชม และรวบรวมลายเซ็น ผู้ดูแลระบบยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: เวิร์กโฟลว์ต้องถูกปรับใช้กับไซต์คอลเลกชันของคุณก่อนที่คุณจะเพิ่มลงในชนิดเนื้อหาของไซต์ ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณถ้าเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการเพิ่มไม่พร้อมใช้งาน

 1. บนโฮมเพจของไซต์คอลเลกชัน บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 2. ในส่วนแกลเลอรี คลิกชนิดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว เลือกชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์

 3. บนหน้าชนิดเนื้อหาของไซต์ ในส่วนการตั้งค่า คลิกการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

 4. บนเพจ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก เพิ่มเวิร์กโฟลว์

 5. บนหน้าเพิ่มเวิร์กโฟลว์ เลือกที่จะใช้เทมเพลเวิร์กโฟลว์ แล้ว พิมพ์ชื่อที่แยกความแตกต่างของเวิร์กโฟลว์สำหรับชนิดเนื้อหา

  ชื่อจะแสดงให้ผู้ใช้เห็นเมื่อเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์และเมื่อดูสถานะเวิร์กโฟลว์ ดังนั้นขอแนะนำให้ใช้ชื่อที่สั้นซึ่งอธิบายถึงกระบวนการทางธุรกิจ

 6. ใช้คำแนะนำในหัวข้อนี้เปลี่ยนการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์สำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์การกำหนดค่าการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

 7. ถ้าคุณกำลังเพิ่มเวิร์กโฟลว์มีหน้ากำหนดเวิร์กโฟลว์ คลิกถัดไป เพื่อดำเนินต่อไปยังหน้ากำหนดเวิร์กโฟลว์ เลือกที่คุณต้องการตั้งค่า แล้ว คลิกตกลง

  ถ้าคุณกำลังเพิ่มเวิร์กโฟลว์มีหน้ากำหนดเวิร์กโฟลว์ คลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

เอาเวิร์กโฟลว์ออกจากชนิดเนื้อหา

การเอาเวิร์กโฟลว์ออกจากชนิดเนื้อหาจะทำให้อินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์ใดๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่สิ้นสุด และประวัติและงานของอินสแตนซ์จะถูกลบ คุณยังมีตัวเลือกที่จะอนุญาตให้มีการทำให้อินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์ที่กำลังดำเนินการอยู่เสร็จสมบูรณ์แต่ป้องกันไม่ให้อินสแตนซ์ใหม่เริ่มต้น

เมื่อคุณลบความสัมพันธ์ของเวิร์กโฟลว์ในชนิดเนื้อหาซึ่งมีชนิดเนื้อหาอื่น (ลูก) สืบทอดการตั้งค่าอยู่ ไม่เพียงแต่เวิร์กโฟลว์จะถูกลบออกจากชนิดเนื้อหาลูกเหล่านั้น แต่อินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์ใดๆ จากความสัมพันธ์นั้นซึ่งกำลังดำเนินการอยู่จะสิ้นสุดทันที และประวัติและงานของอินสแตนซ์เหล่านั้นก็จะถูกลบด้วย

 1. บนโฮมเพจของไซต์คอลเลกชัน บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 2. ในส่วนแกลเลอรี คลิกชนิดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว เลือกชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์

 3. บนหน้าชนิดเนื้อหาของไซต์ ในส่วนการตั้งค่า คลิกการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

 4. บนหน้าการเปลี่ยนการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ คลิกเอาเวิร์กโฟลว์ออก

 5. บนหน้าเอาเวิร์กโฟลว์ ค้นหาเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการเอาออก แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเอาเวิร์กโฟลว์ออกและสิ้นสุดอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์ใดๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ ให้คลิก เอาออก ซึ่งอยู่ติดกับเวิร์กโฟลว์

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้มีการทำให้อินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์ที่กำลังดำเนินการอยู่เสร็จสมบูรณ์ก่อน แต่ไม่ใช่อินสแตนซ์ใหม่ ให้คลิก ไม่มีอินสแตนซ์ใหม่ ซึ่งอยู่ติดกับเวิร์กโฟลว์

 6. คลิก ตกลง

  ที่พร้อมท์สำหรับนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหานี้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาเวิร์กโฟลว์ออกจากชนิดเนื้อหานี้ แต่ไม่ต้องการเอาออกจากชนิดเนื้อหาที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหานี้ (ชนิดเนื้อหาลูก) ให้คลิก ยกเลิก เวิร์กโฟลว์จะยังคงพร้อมใช้งานกับชนิดเนื้อหาลูกต่อไป

  • เมื่อต้องการเอาความสัมพันธ์ของเวิร์กโฟลว์นี้ออกจากชนิดเนื้อหาลูกทั้งหมดและลบเวิร์กโฟลว์ที่กำลังทำงานอยู่ซึ่งยึดตามความสัมพันธ์ของเวิร์กโฟลว์นี้ ให้คลิก ตกลง การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาสักครู่ขึ้นอยู่กับขนาดของไซต์คอลเลกชันและจำนวนของเวิร์กโฟลว์ที่กำลังทำงาน

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคอลัมน์ที่มีอยู่ลงในชนิดเนื้อหาของไซต์

ทำตามกระบวนงานนี้เพื่อเพิ่มคอลัมน์ที่มีอยู่บนไซต์ของคุณหรือไซต์แม่ลงในชนิดเนื้อหาของไซต์

 1. บนโฮมเพจของไซต์คอลเลกชัน บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในส่วนแกลเลอรี คลิกชนิดเนื้อหาของไซต์

 3. ในส่วน แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 4. บนหน้าแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์ คลิกชนิดเนื้อหาไซต์ที่คุณต้องการกำหนดค่า

 5. บนหน้าชนิดเนื้อหาของไซต์ ในส่วนคอลัมน์ คลิกเพิ่มจากคอลัมน์ของไซต์ที่มีอยู่

  หน้าเพิ่มคอลัมน์ให้กับชนิดเนื้อหาของไซต์ ปรากฏขึ้น

 6. ในส่วน เลือกคอลัมน์ ให้เลือกกลุ่มที่คุณต้องการใช้ตัวกรองในนั้นจากรายการ เลือกคอลัมน์จาก

  ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงกลุ่มและชนิดของคอลัมน์ที่มีอยู่ในกลุ่มซึ่งพร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้น

เลือกสิ่งนี้

เมื่อต้องการแสดงสิ่งนี้

กลุ่มทั้งหมด

คอลัมน์ทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสำหรับกลุ่มใดๆ

คอลัมน์พื้นฐาน

คอลัมน์ที่เป็นประโยชน์ในรายการหรือไลบรารีหลายชนิด

ติดต่อหลักและคอลัมน์ปฏิทิน

คอลัมน์ที่มีประโยชน์ในรายการที่ติดต่อและปฏิทิน โดยทั่วไปจะใช้คอลัมน์เหล่านี้เมื่อต้องการซิงโครไนซ์ metadata จากโปรแกรมไคลเอ็นต์ของที่ติดต่อและปฏิทิน เช่นMicrosoft Office Outlook 2007

คอลัมน์เอกสารหลัก

คอลัมน์เอกสารมาตรฐานจากชุด Dublin Core Metadata ซึ่งหลายๆ คอลัมน์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดคุณสมบัติหลัก Microsoft Office

งานหลักและคอลัมน์ออก

คอลัมน์ที่มีประโยชน์ในรายการงานและปัญหา โดยทั่วไปจะใช้คอลัมน์เหล่านี้เมื่อต้องการซิงโครไนซ์ metadata จากโปรแกรมไคลเอ็นต์ของงานและปัญหา เช่นOffice Outlook 2007

ขยายคอลัมน์

ชุดของคอลัมน์ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

 1. เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่มจากรายการ คอลัมน์ที่พร้อมใช้งาน แล้วคลิก เพิ่ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มชนิดคอลัมน์หลายชนิดอย่างรวดเร็ว ให้กด CTRL ไว้ในขณะที่คลิกแต่ละคอลัมน์ที่พร้อมใช้งานซึ่งคุณต้องการเพิ่ม

 2. ในส่วน ปรับปรุงรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ ให้ระบุว่าชนิดเนื้อหาของไซต์ลูกที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหาของไซต์นี้จะได้รับการปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือไม่

 3. หลังจากคุณเพิ่มคอลัมน์ที่คุณต้องการเสร็จสิ้น ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงในชนิดเนื้อหาของไซต์

ทำตามกระบวนงานต่อไปนี้เพื่อกำหนดคอลัมน์ใหม่และเพิ่มลงในชนิดเนื้อหาของไซต์ โปรดสังเกตว่าคอลัมน์ใหม่ที่คุณสร้างจะพร้อมใช้งานสำหรับไซต์ที่มีการสร้างคอลัมน์ไว้ในนั้นและไซต์ลูกของไซต์นั้น หลังจากที่คุณสร้างคอลัมน์ใหม่ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงในชนิดเนื้อหาอื่น รวมทั้งลงในรายการและไลบรารีได้ด้วย ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นใช้คอลัมน์ใหม่ คุณสามารถซ่อนได้โดยเพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงในกลุ่มชื่อ "_Hidden"

 1. บนโฮมเพจของไซต์คอลเลกชัน บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในส่วนแกลเลอรี คลิกชนิดเนื้อหาของไซต์

 3. บนหน้าแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์ คลิกชนิดเนื้อหาไซต์ที่คุณต้องการกำหนดค่า

  เพจการกำหนดค่าสำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณเลือกจะปรากฏขึ้น

 4. ในส่วน คอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มจากคอลัมน์ของไซต์ใหม่

 5. บนหน้าคอลัมน์ของไซต์ใหม่ ในส่วนชื่อและชนิด พิมพ์ชื่อสำหรับชนิดคอลัมน์ใหม่ นั้นแล้ว เลือกชนิดของข้อมูลที่สามารถเก็บไว้ในคอลัมน์นี้

  เคล็ดลับ: ชื่อคอลัมน์ไม่จำเป็นต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการกำหนดคอลัมน์ชื่อ Description ไว้แล้วบนไซต์คอลเลกชันของคุณ คุณจะไม่สามารถสร้างคอลัมน์ใหม่ชื่อ description ได้

 6. ในส่วน กลุ่ม ให้เลือกกลุ่มที่มีอยู่หรือพิมพ์ชื่อกลุ่มใหม่ที่จะใช้จัดเก็บคอลัมน์ใหม่นี้ไว้

 7. ในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ให้ระบุการตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติมใดๆ ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์คำอธิบายให้กับคอลัมน์ของคุณ ระบุว่าคอลัมน์นี้ต้องมีข้อมูลหรือไม่ จำนวนอักขระสูงสุดที่สามารถถูกเก็บลงในคอลัมน์นี้ และค่าเริ่มต้นของคอลัมน์นี้

 8. ในส่วน ปรับปรุงรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ ให้ระบุว่าชนิดเนื้อหาของไซต์ลูกที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหาของไซต์นี้จะได้รับการปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือไม่

 9. หลังจากคุณเพิ่มคอลัมน์ที่คุณต้องการเสร็จสิ้น ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับคอลัมน์ของชนิดเนื้อหาของไซต์

 1. บนโฮมเพจของไซต์คอลเลกชัน บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในส่วนแกลเลอรี คลิกชนิดเนื้อหาของไซต์

 3. บนหน้าแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์ คลิกลิงก์สำหรับชนิดเนื้อหาไซต์ที่คุณต้องการกำหนดค่า

  เพจการกำหนดค่าสำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณเลือกจะปรากฏขึ้น

 4. ในส่วน คอลัมน์ ให้คลิก ลำดับคอลัมน์

 5. ใช้รายการแบบหล่นลงในคอลัมน์ ตำแหน่งจากบนสุด เพื่อเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ตามที่คุณต้องการ

 6. ในส่วนอัปเดไซต์และรายการ ระบุว่า จะอัปเดตในเนื้อหาชนิดของไซต์ลูกที่สืบทอดมาจากชนิดเนื้อหาของไซต์นี้ มีการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่า 'แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร'

แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารช่วยให้ผู้ใช้สามารถดู และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของชนิดเนื้อหาภายในเอกสารระบบ Microsoft Office 2007 โดยตรง ตัวอย่างเช่น ถ้าชนิดเนื้อหาเอกสารสำหรับไซต์คอลเลกชันของคุณมีคอลัมน์สถานะ แก่ผู้ใช้สามารถดูสถานะคุณสมบัติในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร และเปลี่ยนสถานะจากแบบร่างเป็นขั้นสุดท้าย เมื่อเอกสารถูกบันทึกกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ การเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงในคอลัมน์สถานะของงาน

แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารคือฟอร์มของ Microsoft Office InfoPath ที่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติในเอกสาร การวางจำหน่าย Office 2007 และแสดงให้เห็นคุณสมบัติที่แก้ไขได้ของเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ เมื่อคุณกำหนดค่าชนิดเนื้อหา คุณสามารถสร้างฟอร์ม InfoPath โดยยึดตามคุณสมบัติของชนิดเนื้อหา จากนั้นคุณสามารถกำหนดฟอร์มเองและปรับใช้ฟอร์มเช่นเดียวกับที่ทำกับฟอร์ม InfoPath อื่น ซึ่งฟอร์มแบบกำหนดเองจะถูกอ้างอิงโดยเอกสาร ผู้ใช้สามารถดูหรือแก้ไขคุณสมบัติเอกสารได้อย่างง่ายดายโดยใช้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารซึ่งแสดงอยู่ที่ด้านบนของเอกสาร Office

 1. บนโฮมเพจของไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การกระทำในไซต์ จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในส่วนแกลเลอรี คลิกชนิดเนื้อหาของไซต์

 3. บนหน้าแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์ คลิกลิงก์สำหรับชนิดเนื้อหาไซต์ที่มีแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 4. บนหน้าชนิดเนื้อหาของไซต์ ในส่วนการตั้งค่า คลิกการตั้งค่าแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร

 5. บนหน้าการตั้งค่าแผงข้อมูลเอกสาร ระบุเทมเพลใดที่คุณต้องการใช้สำหรับแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร

  • ถ้าคุณยังไม่มีแม่แบบเลย คุณสามารถสร้างแม่แบบแบบกำหนดเองได้ใน InfoPath โดยคลิก สร้างแม่แบบแบบกำหนดเองใหม่

  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบแบบกำหนดเองที่คุณมีอยู่ตอนนี้ คุณสามารถอัปโหลดได้โดยคลิก เรียกดู หรือคุณสามารถอ้างถึงจากตำแหน่งที่ใช้ร่วมกัน เช่นเส้นทาง UNC เส้นทางนี้จะถูกวางไว้ในเอกสารและถูกอ้างถึงในภายหลังเพื่อที่จะแสดงแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารเมื่อเอกสารถูกเปิด

  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบเริ่มต้นซึ่งถูกสร้างโดยอัตโนมัติต่อไป หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้แม่แบบเริ่มต้น ให้เลือก ใช้แม่แบบเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office

   แม่แบบเริ่มต้นสำหรับ Microsoft Office จะแสดงรายการคอลัมน์ที่ถูกกำหนดสำหรับชนิดเนื้อหานี้

 6. ในส่วนแสดงเสมอ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแสดงแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารสำหรับเอกสารทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นกับชนิดเนื้อหา

  การตั้งค่านี้ทำให้แน่ใจได้ว่าแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารจะปรากฏขึ้นเมื่อเอกสารที่มีอยู่ของชนิดเนื้อหานี้ถูกเปิดและเมื่อเอกสารถูกบันทึกเป็นครั้งแรก ตามค่าเริ่มต้น แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารจะปรากฏขึ้นเสมอเมื่อมีการสร้างเอกสารใหม่จากภายในไซต์คอลเลกชันหรือเมื่อเปลี่ยนชื่อเอกสารและบันทึกลงในตำแหน่งเดิม

 7. คลิก ตกลง เพื่อเปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงของแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร

ด้านบนของหน้า

เพิ่มนโยบายการจัดการข้อมูล

การเพิ่มนโยบายการจัดการข้อมูลลงในชนิดเนื้อหาทำให้สามารถกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนโยบายกับรายการและไลบรารีทั้งหลายได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มนโยบายการจัดการข้อมูลที่มีอยู่แล้วลงในชนิดเนื้อหาหรือจะสร้างนโยบายที่ไม่ซ้ำซึ่งเจาะจงสำหรับชนิดเนื้อหาแต่ละชนิดได้

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเพิ่มนโยบายการจัดการข้อมูลลงในชนิดเนื้อหาที่เจาะจงสำหรับรายการ ซึ่งจะส่งผลให้มีการนำนโยบายไปใช้เฉพาะกับข้อมูลในรายการดังกล่าวซึ่งใช้ชนิดเนื้อหานั้นเท่านั้น

 1. บนโฮมเพจของไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การกระทำในไซต์ จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในส่วนแกลเลอรี คลิกชนิดเนื้อหาของไซต์

 3. บนหน้าแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์ เลือกชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มนโยบายการ

 4. บนหน้าชนิดเนื้อหาของไซต์ ในส่วนการตั้งค่า คลิกการตั้งค่านโยบายการจัดการข้อมูล

 5. บนหน้าการตั้งค่านโยบายการจัดการข้อมูล ระบุนโยบายใดที่คุณต้องการใช้:

  • เมื่อต้องการนำนโยบายที่มีอยู่ไปใช้กับชนิดเนื้อหา ให้เลือก ใช้นโยบายไซต์คอลเลกชัน จากนั้นเลือกชื่อนโยบายจากชุดรายการ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการสร้างนโยบายที่ไม่ซ้ำสำหรับชนิดเนื้อหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

   1. เลือก กำหนดนโยบาย แล้วคลิก ตกลง

   2. บนหน้าแก้ไขนโยบาย พิมพ์ชื่อและคำอธิบายสำหรับนโยบาย และเขียนคำสั่งนโยบายโดยย่อที่อธิบายนโยบายคืออะไรสำหรับผู้ใช้แล้ว คำสั่งนโยบายความยาวเกิน 512 อักขระก็ได้

   3. ใช้ข้อมูลในหัวข้อฟีเจอร์การกำหนดค่านโยบายการจัดการข้อมูลการตั้งค่าลักษณะการทำงานที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับนโยบาย

ด้านบนของหน้า

จัดการการแปลงเอกสาร

ผู้ดูแลไซต์สามารถเปิดใช้งานการแปลงเอกสารเพื่อที่ผู้ใช้จะสามารถแปลงเอกสารจากแฟ้มชนิดหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง การแปลงเอกสารสำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์ยังทำให้ผู้ดูแลไซต์สามารถกำหนดค่าชนิดเนื้อหาเพื่อเก็บการตั้งค่าซึ่งกำหนดว่าตัวแปลงใดที่พร้อมใช้งานและตัวแปลงเหล่านั้นทำงานกับเอกสารของชนิดเนื้อหานั้นอย่างไร ทั้งนี้ จะมีตัวแปลงเอกสารจำนวนหนึ่งอยู่แล้วใน Office SharePoint Server 2007 และองค์กรของคุณอาจมีตัวแปลงแบบกำหนดเองเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน หลังจากที่มีการเปิดใช้งานการแปลงเอกสารในการดูแลจากศูนย์กลาง ตัวแปลงจะพร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้นสำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์ทั้งหมดที่สามารถใช้ได้ในไลบรารีเอกสาร ซึ่งรวมทั้งชนิดเนื้อหาต่อไปนี้

 • ชนิดเนื้อหาเอกสาร เช่น เพจพื้นฐาน เอกสาร ฟอร์ม และรูปภาพ

 • ชนิดเนื้อหาเค้าโครงเพจ เช่น เพจบทความ เพจที่เปลี่ยนเส้นทาง และเพจยินดีต้อนรับ

ตัวแปลงที่ถูกเปิดใช้งานจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เลือกเอกสารของชนิดเนื้อหาที่ระบุ แล้วคลิก แปลงเอกสาร จากเมนูบริบท โดยจะมีการแสดงรายการเฉพาะตัวแปลงที่เจาะจงสำหรับชนิดแฟ้มของเอกสาร (เช่น .docx) เท่านั้น

เมื่อมีตัวแปลงหลายตัวสำหรับชนิดแฟ้ม เช่น XML คุณอาจต้องการแก้ไขรายการตัวแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะเห็นเฉพาะตัวแปลงที่เกี่ยวข้องกับเอกสารของชนิดเนื้อหานี้เท่านั้น และคุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการกำหนดค่าสำหรับตัวแปลง ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใด คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงตัวแปลงเอกสาร

 1. บนโฮมเพจของไซต์คอลเลกชัน บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในส่วนแกลเลอรี คลิกชนิดเนื้อหาของไซต์

 3. บนหน้าแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์ เลือกชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการจัดการการแปลงเอกสาร

 4. บนหน้าชนิดเนื้อหาของไซต์ ในส่วนการตั้งค่า คลิกจัดการการแปลงเอกสารสำหรับชนิดเนื้อหานี้

  หมายเหตุ: ตัวแปลงเอกสารจะพร้อมใช้สำหรับชนิดเนื้อหาเอกสารเท่านั้น

 5. ล้างกล่องกาเครื่องหมายของตัวแปลงใดๆ ที่คุณไม่ต้องการให้แสดงให้ผู้ใช้เห็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแปลงทุกตัวที่คุณต้องการใช้ได้ถูกเลือกแล้ว จากนั้นคลิก นำไปใช้

 6. ถ้าตัวแปลงที่คุณต้องการใช้มีตัวเลือก กำหนดค่า อยู่ติดกับตัวแปลง คุณสามารถคลิกเพื่อกำหนดการตั้งค่าการแปลงใหม่ได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×