การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแผนภูมิที่มีอยู่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้างานนำเสนอ PowerPoint 2010 ของคุณประกอบด้วยแผนภูมิ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลของแผนภูมิได้โดยตรงใน PowerPoint ว่าแผนภูมิจะฝังอยู่ใน หรือลิงก์ไปยังงานนำเสนอของคุณ ยัง คุณสามารถอัปเด ตหรือรีเฟรชข้อมูลในแผนภูมิที่ลิงก์ โดยไม่ต้องไปยังโปรแกรมที่คุณสร้างแผนภูมิ

 1. บนสไลด์ เลือกแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แท็บบริบทของเครื่องมือแผนภูมิ สีเขียวปรากฏที่ด้านบนของหน้าต่าง PowerPoint ถ้าคุณไม่เห็นตัวเครื่องมือแผนภูมิแท็บหรือแท็บออกแบบ ภายใต้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณคลิกที่แผนภูมิเพื่อเลือก

  หมายเหตุ: แท็บการออกแบบ ภายใต้เครื่องมือแผนภูมิ จะไม่เหมือนกับแท็บออกแบบ เริ่มต้นใน PowerPoint แท็บเครื่องมือแผนภูมิ ปรากฏก็ต่อเมื่อมีเลือกแผนภูมิ และแท็บออกแบบเค้าโครง และรูปแบบ ภายใต้คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนภูมิที่เลือกเท่านั้น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 3. เมื่อต้องการแก้ไขแผนภูมิฝังตัว (สร้างขึ้นใน PowerPoint โดยใช้คำสั่งแทรกแผนภูมิ):

 4. ภายใต้เครื่องมือแผนภูมิ คงดีไซน์ tab ในกลุ่มข้อมูล คลิกแก้ไขข้อมูล.Microsoft Excel เปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ และแสดงเวิร์กชีตสำหรับแผนภูมิที่เลือกไว้
  แท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือแผนภูมิ

 5. ในแผ่นงาน Excel คลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องหรือข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว ใส่ข้อมูลใหม่

 6. ปิดไฟล์ Excel PowerPoint รีเฟรช และจะบันทึกแผนภูมิให้โดยอัตโนมัติ

 7. เมื่อต้องการแก้ไขแผนภูมิมีการเชื่อมโยง (สร้างขึ้นในโปรแกรมอื่น และคัดลอกลงใน PowerPoint):

 8. ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของแผนภูมิในโปรแกรมสเปรดชีถูกสร้างขึ้น

 9. ใน PowerPoint ภายใต้เครื่องมือแผนภูมิ คงดีไซน์ tab ในกลุ่มข้อมูล คลิกรีเฟรชข้อมูล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×