การเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปี 2007 มีผลต่อเวลาประทับในแฟ้ม Office อย่างไร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อมูลนี้นำไปใช้กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่สังเกตตามฤดูกาล (กาล) และบุคคลที่จำเป็นต้องถูกบันทึกเวลาที่ผิดเพี้ยนบ้างเมื่อมีบันทึกเอกสารของพวกเขาระบบ Microsoft Office 2007 หรือปรับเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนแปลงไปยังเอกสารอาจจำเป็นเวลาที่มีประทับสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ข้อมูลนี้อาจนำไปใช้กับบุคคลในประเทศและขอบเขตที่สังเกต "ฤดูร้อนเวลา ระหว่างนาฬิกาที่จะปรับปรุงไปข้างหน้าหนึ่งชั่วโมงในฤดูใบไม้ผลิล่วงหน้า และปรับปรุงย้อนกลับในร่วง อื่น ๆ

ในบทความนี้

ดาวน์โหลดและข้อมูลสนับสนุน

ข้อมูลเบื้องหลัง

วิธีการเปลี่ยนแปลงในกาล 2007 อาจมีผลกระทบต่อไฟล์ Office ของคุณ

คำถามที่ถามบ่อย

ดาวน์โหลดและข้อมูลสนับสนุน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโซนเวลา Windows ล่าสุดอัปเด ตและเมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งอัปเดตสะสมล่าสุด ดูKB 933360: ปรับปรุงโซนเวลาสะสม 2007 สิงหาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Windows Vista หรือได้ลงทะเบียนสำหรับMicrosoft Updateเพื่อรับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ คุณอาจไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเวลาตามฤดูกาล ถ้าคุณต้องการยืนยันว่า คอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่กระทบโซนเวลา Windows update เยี่ยมชมตามฤดูกาลบริการช่วยเหลือและการสนับสนุนศูนย์และทำตามขั้นตอนในคู่มือการปรับปรุงตามฤดูกาล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การเปลี่ยนแปลงกาลอาจมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์อื่น ๆ เยี่ยมชมตามฤดูกาลบริการช่วยเหลือและการสนับสนุนศูนย์

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเบื้องหลัง

ใน 2005 สิงหาคม ชาติสหรัฐอเมริกาผ่านพลังงานนโยบาย Act ซึ่งเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของกาลตามที่ได้จากสังเกตในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ/ภูมิภาคบางอย่างเพิ่มเติมจะติดตามการเปลี่ยนแปลงสหรัฐอเมริกา นั้น ๆ ใน 2007 กาลเริ่มต้น 11 มีนาคม 2007 และสิ้นสุดบน 4 พฤศจิกายน 2007 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ในกาลรอบระยะเวลาใหม่ที่มีสี่สัปดาห์ยาวเกินสังเกตก่อนหน้านี้ วันเหล่านี้จะหมายถึงในบทความนี้เป็นงวดกาลขยาย

กฎตามฤดูกาล

เมื่อต้องการ 1987 2006     เริ่มกาล (ถูกเลื่อนไปข้างหน้าหนึ่งชั่วโมงเวลา) เวลา 2 น.ด้วยวันอาทิตย์แรกในเมษายน และสิ้นสุด (ถูกเลื่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงกลับ) เวลา 2 น.ด้วยวันอาทิตย์สุดท้ายในตุลาคม

เริ่มต้นใน 2007     กาลเริ่มต้นเวลา 2 น.ด้วยวันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคม (สาม หรือสี่สัปดาห์ก่อนหน้าก่อนหน้านี้ ได้จากสังเกต ปีขึ้นอยู่กับ) และสิ้นสุด A.M. 2 ด้วยวันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายน (หนึ่งสัปดาห์เวอร์ชันที่ใหม่กว่าที่จะตรวจสอบก่อนหน้านี้)

  • ใน 2007 กาลย่อยจากเดือน 11 มีนาคมถึง 4 พฤศจิกายน ในพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่กาลคอยเฝ้าดู

วิธีการเปลี่ยนแปลงในกาล 2007 อาจมีผลกระทบต่อไฟล์ Office ของคุณ

การเปลี่ยนแปลงกาลกำลังมาถึงอาจมีผลต่อการประทับเวลาบนคุณสมบัติไฟล์และเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, PowerPoint และ Project

วันกาลใหม่อาจส่งผลกระทบต่อเวลาหรือวัน (ถ้ามีแก้ไขภายในหนึ่งชั่วโมงของเที่ยงคืน 12:00) ที่จะมีประทับในรายการที่ถูกสร้าง หรือปรับเปลี่ยนในระหว่างช่วงเวลากาลขยายหรือช่วงกาลขยายก่อนหน้าในรายการต่อไปนี้

รายการที่มีประทับเวลา

คำอธิบาย

"วันปรับเปลี่ยน" ในคุณสมบัติไฟล์

วันและเวลาที่เอกสารถูกบันทึกครั้งล่าสุด

ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Word และ Excel

วันและเวลาที่ปรับปรุงการ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน PowerPoint

วันและเวลาที่ถูกแทรกข้อคิดเห็น

ฟังก์ชันเวลา

ฟังก์ชันโดยยึดตามเวลาเช่น today ()ใน Excel

"วันที่สร้าง" และ "วันปรับเปลี่ยน" ในคุณสมบัติของไฟล์

ไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากที่คุณหรือผู้ดูแลระบบ IT ใช้โซนเวลา Windows อัปเดตการแสดงผลถูกต้องวันที่สร้างและวันปรับเปลี่ยนเวลาในคุณสมบัติของไฟล์ เมื่อต้องการดูคุณสมบัติ ใน Windows Explorer ไปยังตำแหน่งที่ตั้งเอกสาร เช่นเอกสารของฉัน คลิกขวาไอคอนเอกสาร แล้ว คลิ กคุณสมบัติ ถ้าคุณลงทะเบียนเพื่อรับการอัปเดจาก Microsoft Update หรือ Windows Update คุณอาจได้รับการปรับปรุงกาลโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูMicrosoft Update อย่างไรก็ตาม เอกสารที่ มีการประทับเวลาในรอบระยะเวลากาลขยายก่อนหน้า (ตัวอย่าง ระหว่าง 12 เดือนมีนาคม 2006 และ 2 เมษายน 2006 ตลอดจนสัปดาห์ระหว่าง 29 ตุลาคม 2006 และ 5 พฤศจิกายน 2549) จะยังถูกเลื่อนหนึ่งชั่วโมง

นี่เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงผลกระทบบนประทับเวลาสำหรับเอกสารที่คุณสร้างบน 20 มีนาคม 2006 และบันทึกเวลา 7:28 นาฬิกาในโซนเวลาของสหรัฐอเมริกาที่มีเวลาตามฤดูกาล (ดูรูปที่ 1)

คุณสมบัติ
รูปที่ 1: ก่อน Windows update โซนเวลาถูกนำไปใช้

หลังจากที่คุณใช้ Windows update สำหรับ 2007 กาล ไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นปีที่แล้วแสดงการประทับเวลาที่ไม่ถูกต้องในวันที่สร้าง และวันปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของ 8:28 P.M. ถูก (ดูรูปที่ 2)

คุณสมบัติ
รูปที่ 2: หลังจาก Windows update โซนเวลาถูกนำไปใช้

ไฟล์ที่คุณสร้างขึ้นหลังจากนำการปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับ 2007 กาลอย่างถูกต้อง แสดงการประทับเวลา ถ้าคุณไม่มีใช้โซนเวลา Windows update วันปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของเอกสารสร้างขึ้นใน 2007 จะไม่เลื่อนในระหว่างช่วงเวลากาลใหม่ และแสดง 6:28 P.M. ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ตัวแสดงเวลาของเอกสารสร้างขึ้นในปี 2549 จะไม่ถูกเลื่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง และแสดงการประทับเวลาที่ถูกต้องของ 7:28 P.M.

เอกสารที่สร้างขึ้นในเดือน 20 มีนาคม   

ปีปัจจุบัน – 2007

ปีก่อนหน้า - 2549

อัปเดกาลถูกนำไปใช้

P.M. 28 7: ที่ถูกต้อง

P.M. 28 8: ที่ไม่ถูกต้อง

อัปเดกาลไม่ถูกนำไปใช้

P.M. 28 6: ที่ไม่ถูกต้อง

P.M. 28 7: ที่ถูกต้อง

ฟังก์ชันเวลาและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

การประทับตราเวลาในการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นที่แทรกไว้ใน Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel และ Microsoft Office PowerPoint ถูกบันทึกโดยขึ้นอยู่กับนาฬิการะบบของคุณในระบบปฏิบัติการ Windows

  • เมื่อต้องการดูนาฬิการะบบในมุมมองประเภท คลิกเริ่ม คลิกแผงควบคุม คลิกวัน เวลา ภาษา และตัวเลือกภูมิภาค แล้ว คลิ กวันและเวลา

  • เมื่อต้องการดูนาฬิการะบบในมุมมองคลาสสิก คลิกเริ่ม คลิกแผงควบคุม แล้ว คลิ กวันและเวลา

เมื่อคุณนำไปใช้โซนเวลา Windows update ประทับตราเวลาเหล่านี้แสดงเวลาที่ถูกต้องสำหรับรายการที่มีการปรับเปลี่ยนในระหว่างช่วงเวลากาลขยาย นอกจากนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตย้อนหลัง ดังนั้น ประทับตราเวลาในรอบระยะเวลากาลขยายก่อนหน้านี้ยังแสดงอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ยึดเวลาฟังก์ชัน เช่น today ()ใน Excel ตามนาฬิการะบบในระบบปฏิบัติการ Windows

ฟังก์ชัน

ลักษณะการทำงาน

เมื่อมีการปรับปรุง Windows

ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Microsoft Office Word

ติดตามการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการจะมีประทับ มีวันที่ปัจจุบันและเวลา

ข้อคิดเห็นใหม่แสดงเวลาของระบบการปรับปรุงอย่างถูกต้อง การประทับเวลาก่อนหน้าจะถูกเปลี่ยนตย้อนหลัง

ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Microsoft Office Excel

ติดตามการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการจะมีประทับ มีวันที่ปัจจุบันและเวลา

ข้อคิดเห็นใหม่แสดงเวลาของระบบการปรับปรุงอย่างถูกต้อง การประทับเวลาก่อนหน้าจะถูกเปลี่ยนตย้อนหลัง

ฟังก์ชันเวลาใน Excel

ฟังก์ชันเช่น today ()และขณะใช้นาฬิการะบบในระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อกำหนดเวลาและวันปัจจุบัน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกับนาฬิการะบบ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปยังโซนเวลาหรือการเปลี่ยนแปลงไปยัง หรือ จากตามฤดูกาล ฟังก์ชันจะส่งกลับค่าที่สอดคล้องกับนาฬิการะบบอัปเดตแล้วในครั้งถัดไปที่มีการคำนวณใหม่

ข้อคิดเห็นที่แทรกไว้ใน Microsoft Office PowerPoint

PowerPoint ไม่ได้ใช้งานติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่มีอยู่แล้วใน Word แทน ประทับตรา PowerPoint แทรกข้อคิดเห็นที่ มีวันปัจจุบัน

เช่นเดียวกับ Word และ Excel ข้อคิดเห็นใหม่แสดงเวลาของระบบการปรับปรุงอย่างถูกต้อง การประทับเวลาก่อนหน้าจะถูกเปลี่ยนตย้อนหลัง

รายการที่อีเมลใน Microsoft Office Outlook

ทุกข้อความอีเมลที่จะมีประทับเวลาและวันที่ถูกส่ง โดยยึดตามนาฬิการะบบของผู้ส่ง นอกจากนี้มีประทับทุกข้อความที่ มีเวลาและวันได้รับ โดยยึดตามนาฬิการะบบของผู้รับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการนัดหมายจะได้รับผลกระทบใน Outlook ดูบทความ Microsoft Knowledge Base 931667: กำหนดเวลาตามฤดูกาลโดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาสำหรับ Microsoft Office Outlook

การประทับตราเวลาตย้อนหลังมาเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงในระบบเวลาบนอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ส่ง หรือคอมพิวเตอร์ของผู้รับ

งานในโครงการ Microsoft Office

งานในโครงการถูกเชื่อมโยงแบบไดนามิกกับนาฬิการะบบ

จัดกำหนดการของโครงการไม่อัปเดตย้อนหลังการเปลี่ยนแปลงในเวลาของระบบ

ฟังก์ชันเวลาใน Project

ฟังก์ชันเช่นค่าและ HOUR() ใช้นาฬิการะบบในการกำหนดเวลาปัจจุบัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกับนาฬิการะบบ ฟังก์ชันจะส่งกลับค่าที่สอดคล้องกับการปรับปรุงวันและเวลา

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกับนาฬิการะบบ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปยังโซนเวลาหรือการเปลี่ยนแปลงไปยัง หรือ จากตามฤดูกาล ฟังก์ชันจะส่งกลับค่าที่สอดคล้องกับนาฬิการะบบอัปเดตแล้วในครั้งถัดไปที่มีการคำนวณใหม่ การประทับเวลาจะไม่อัปเดตย้อนหลังการเปลี่ยนแปลงในเวลาของระบบ

จัดกำหนดการตัวเตือนบริการใน Project

เมื่อตัวเตือนจะถูกส่งเวลาจะขึ้นอยู่กับนาฬิการะบบ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกับนาฬิการะบบ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปยังโซนเวลาหรือการเปลี่ยนแปลงไปยัง หรือ จากตามฤดูกาล ตัวเตือนถูกส่งโดยขึ้นอยู่กับนาฬิการะบบอัปเดตแล้ว

วันสร้างโครงการและเช็คเอาท์เวลาประทับตราใน Project

สร้างโครงการและเวลาเช็คเอาท์จะโดยยึดตามนาฬิการะบบ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกับนาฬิการะบบ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปยังโซนเวลาหรือการเปลี่ยนแปลงไปยัง หรือ จากตามฤดูกาล สร้างและการประทับเวลาเช็คเอาท์แสดงเวลาของนาฬิการะบบอัปเดตแล้ว การประทับเวลาจะไม่อัปเดตย้อนหลัง

ด้านบนของหน้า

คำถามที่ถามบ่อย

จะเอกสารที่สร้าง หรือปรับเปลี่ยนในปีก่อนหน้าในระหว่างช่วงกาลขยายแสดงคุณสมบัติเวลาที่ไม่ถูกต้องหลังจากที่มีใช้ระบบปฏิบัติการ Windows update สำหรับกาล 2007 หรือไม่   

ใช่ เวลาที่ใช้ในเอกสารคุณสมบัติ จะปิด โดยหนึ่งชั่วโมงในระหว่างช่วงเวลากาลขยายสำหรับ 2006 และเวอร์ชัน ก่อนหน้า หลังจากที่มีการใช้ระบบปฏิบัติการ 2007 กาล Windows update ช่วงกาลขยายก่อนหน้าในประเทศสหรัฐอเมริกา (ก่อน 2007) จะเหล่านั้นวันที่ระหว่างวันอาทิตย์สองในเดือนมีนาคมและวันอาทิตย์แรกในเมษายน (เช่น 12 เดือนมีนาคม 2006, 2 เมษายน 2006) รวมถึงระหว่างวันอาทิตย์สุดท้ายในตุลาคมและวันอาทิตย์แรกของสัปดาห์ เดือนพฤศจิกายน (ตัวอย่าง 29 ตุลาคม 2006 และ 5 พฤศจิกายน 2549) ยัง โปรแกรมที่แสดงเวลาแบบไดนามิก โดยอ้างอิงนาฬิการะบบ อาจยังแสดงประทับตราเวลาในอดีตเหล่านี้ไม่ถูกต้องเช่นตรวจสอบกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้

  • เมื่อต้องการดูนาฬิการะบบในมุมมองประเภท คลิกเริ่ม คลิกแผงควบคุม คลิกวัน เวลา ภาษา และตัวเลือกภูมิภาค แล้ว คลิ กวันและเวลา

  • เมื่อต้องการดูนาฬิการะบบในมุมมองคลาสสิก คลิกเริ่ม คลิกแผงควบคุม แล้ว คลิ กวันและเวลา

เหตุใดการประทับตราเวลาและการอ้างอิงเวลาที่แสดงอยู่ในคุณสมบัติเอกสารที่ได้รับผลกระทบ โดย shift กาล บางอย่างได้อย่างไร   

โปรแกรมที่จัดการการประทับเวลาโดยทั่วไปจะเก็บประทับตราเวลาเหล่านั้นในเวลามาตรฐานสากล (UTC) ข้อได้เปรียบของ UTC คือจะไม่เปลี่ยน แปลง และสากล คุณไม่อยู่ภายใต้โซนเวลาท้องถิ่นหรือตามฤดูกาล (กาล) อย่างไรก็ตาม UTC ไม่แสดงเวลาในรูปแบบที่สื่อความหมายสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ เพื่อให้คอมพิวเตอร์แปลงเวลา UTC เป็นเวลาภายในเครื่องโดยยึดตามสัดส่วนที่สอง: แรก โซนเวลาที่กำหนด โดยผู้ใช้ และที่สอง ว่ากาลถูกเลือกไว้ในรายการวันและเวลา ในตัวควบคุม แผง การเปลี่ยนแปลงในกาลมีผลกระทบต่อเวลาในอดีตตามที่บันทึกไว้ใน UTC แต่การเปลี่ยนแปลงอาจมีผลต่อวิธีเวลาประทับตราประทับตราจะถูกตี (และจึง ปรากฏ) โดยบางโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ Windows

ฉันควรใช้โซนเวลา Windows update ได้อย่างไร   

โดยทั่วไป ระบบคอมพิวเตอร์ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อแสดงกฎกาลใหม่ สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ ซึ่งหมายความ ว่า คุณหรือผู้ดูแลระบบ IT ของคุณควรใช้การอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ ระบบปฏิบัติการ Windows เซิร์ฟเวอร์ แอปพลิเคชัน และคอมโพเนนต์รุ่นต่าง ๆ รวมถึง

มีการแก้ไขปัญหาพร้อมใช้งานเพื่อให้เวลาวันปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของเอกสารที่สร้างขึ้นในก่อนหน้าสำหรับคาบเวลากาลขยายไม่เลื่อนหรือไม่   

ไม่ได้อยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม Microsoft จะตรวจข้อกำหนดสำคัญและผลกระทบพัฒนาสำหรับปัญหานี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมตามฤดูกาลบริการช่วยเหลือและการสนับสนุนศูนย์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×