การเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย การประชุม หรือเหตุการณ์

การเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย การประชุม หรือเหตุการณ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย การประชุม หรือเหตุการณ์เพื่ออัปเดตปฏิทิน Outlook ของคุณ และบอกให้คนอื่นรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ

การเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย หรือการประชุมรายการเดียว

  1. เปิดการนัดหมายหรือการประชุม ถ้าคุณเปิดรายการที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลที่เป็นกิจวัตร ในกล่องโต้ตอบเปิดรายการที่เป็นกิจวัตร คลิกเฉพาะเหตุการณ์นี้ แล้ว คลิ กตกลง

  2. บนแท็บรายการเหตุการณ์ ตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กบันทึกแล้ว ปิด หรือ ถ้ารายการมีการประชุม คลิกส่งการอัปเด

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปลี่ยนวันและเวลาของการนัดหมายหรือการประชุม โดยการเลือก แล้วลากไปยังวันที่แตกต่างกันบนปฏิทินนั้น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่องได้ ด้วยการเลือกข้อความ แล้ว พิมพ์การเปลี่ยนแปลงของคุณ

การเปลี่ยนแปลงการนัดหมายหรือการประชุมที่เป็นกิจวัตร

  1. เปิดการนัดหมายหรือการประชุม ถ้าคุณเปิดรายการที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตร ในกล่องโต้ตอบ เปิดรายการที่เป็นกิจวัตร ให้คลิก ทั้งชุดเหตุการณ์ แล้วคลิก ตกลง

  2. บนแท็บ ชุดการนัดหมาย หรือ ชุดการประชุม ให้เปลี่ยนตัวเลือกตามที่คุณต้องการ

  3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกกิจวัตร บนแท็บ ชุดการนัดหมาย หรือ ชุดการประชุม ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร เปลี่ยนแปลงตัวเลือกตามที่คุณต้องการ เช่น เวลา รูปแบบกิจวัตร หรือช่วงของกิจวัตร แล้วคลิก ตกลง

  4. คลิกบันทึก และปิด ถ้ารายการมีการประชุม คลิกการส่งการอัปเด

เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์การนัดหมาย

เหตุการณ์คือ รายการตลอดทั้งวันที่ปรากฏเป็นเวลาว่างบนปฏิทินของคุณ การประชุมหรือวันหยุดพักผ่อนเป็นตัวอย่างของเหตุการณ์

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ลงในการนัดหมาย โดยการเปิดเหตุการณ์ แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน ขณะนี้ เป็นการนัดหมาย เวลาถูกทำเครื่องหมายเป็นไม่ว่างบนปฏิทินของคุณ ถ้าคุณเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม นัดหมายของคุณกลายเป็น การประชุม

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ให้คลิก บันทึกและปิด

ถ้าคุณต้องการรักษาเหตุการณ์ให้เป็นเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน แต่ต้องการให้แสดงเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เวลาว่างบนปฏิทินของคุณ ให้เปลี่ยนที่ แสดงเป็น

  1. เปิดเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณ

  2. คลิก เหตุการณ์

  3. เปลี่ยน แสดงเป็น ให้เป็น ไม่ว่าง, ทำงานที่อื่น, ไม่แน่นอน หรือ ไม่อยู่ที่สำนักงาน

  4. คลิก บันทึกและปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×