การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภูมิภาคของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ทุกเว็บไซต์ (ทั้งเว็บไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อย) สามารถถูกกำหนดให้ใช้การตั้งค่าภูมิภาคเฉพาะได้เองซึ่งใช้เป็นการตั้งค่าภูมิภาคเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของไซต์คุณ ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเลือกใช้การตั้งค่าเริ่มต้นที่ถูกตั้งค่าโดยเจ้าของไซต์ หรือจะระบุการตั้งค่าส่วนบุคคลของตัวเองก็ได้ คุณสามารถระบุการตั้งค่าภูมิภาคต่อไปนี้

ใช้ตามการตั้งค่าของเว็บ     การตั้งค่านี้จะใช้การตั้งค่าภูมิภาคเริ่มต้นที่ตั้งค่าโดยเจ้าของไซต์เสมอ

ตำแหน่งที่ตั้ง     การตั้งค่านี้จะควบคุมการแสดงบนไซต์ของข้อมูลที่ระบุตามตำแหน่งที่ตั้ง เช่น การตั้งค่าตัวเลข วันที่ เวลา และปฏิทิน โดยค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมด (แสดงรายการด้านล่าง) จะยึดตามตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกตั้งค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งที่ตั้งใหม่ หลังจากเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอื่นๆ เหล่านี้ได้ตามต้องการ

โซนเวลา     การตั้งค่านี้จะควบคุมโซนเวลาสำหรับเว็บไซต์

ตั้งปฏิทินของคุณ     การตั้งค่านี้จะระบุชนิดปฏิทินที่คุณต้องการให้เป็นปฏิทินหลักของคุณ คุณยังสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงสัปดาห์ของปีหรือไม่ โดยที่ 1 จะแทนสัปดาห์แรกของปี และ 52 จะแทนสัปดาห์สุดท้ายของปี

เปิดใช้งานปฏิทินแบบอื่น     การตั้งค่านี้จะเปิดใช้งานการตั้งค่าของปฏิทินเพิ่มเติมที่มีการเพิ่มลงในปฏิทินที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับไซต์ของคุณ

กำหนดวันทำงานประจำสัปดาห์ของคุณ     การตั้งค่านี้จะระบุว่าสัปดาห์การทำงานของคุณ วันแรกของแต่ละสัปดาห์การทำงาน และสัปดาห์แรกของปี ประกอบด้วยวันใดบ้าง คุณยังสามารถระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของวันทำงานได้อีกด้วย

รูปแบบเวลา     การตั้งค่านี้จะระบุว่าจะแสดงเวลาเป็นรูปแบบ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: คุณอาจสามารถเลือกได้แค่รูปแบบเวลา 24 ชั่วโมงเท่านั้น ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภูมิภาคของไซต์

ถ้าคุณต้องการกำหนดการตั้งค่าภูมิภาคส่วนบุคคลให้กับไซต์ SharePoint แต่ละไซต์ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เปิดไซต์ที่คุณต้องการกำหนดการตั้งค่าภูมิภาคส่วนบุคคล

  2. ที่ด้านบนสุดของไซต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากชื่อผู้ใช้ยินดีต้อนรับ แล้ว คลิ กตั้งค่าของฉัน

  3. บนเพจ 'ข้อมูลผู้ใช้' ให้คลิก การตั้งค่าภูมิภาคของฉัน

  4. บนเพจ 'การตั้งค่าภูมิภาค' ในส่วน ใช้ตามการตั้งค่าของเว็บ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ตามการตั้งค่าของเว็บเสมอ

  5. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการสำหรับไซต์นี้ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×