การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ทุกเว็บไซต์ (ทั้งเว็บไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อย) สามารถถูกกำหนดให้ใช้การตั้งค่าภูมิภาคเฉพาะได้เองซึ่งใช้เป็นการตั้งค่าภูมิภาคเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของไซต์คุณ ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเลือกใช้การตั้งค่าเริ่มต้นที่ถูกตั้งค่าโดยเจ้าของไซต์ หรือจะระบุการตั้งค่าส่วนบุคคลของตัวเองก็ได้ คุณสามารถระบุการตั้งค่าภูมิภาคต่อไปนี้

ใช้ตามการตั้งค่าของเว็บ     การตั้งค่านี้จะใช้การตั้งค่าภูมิภาคเริ่มต้นที่ตั้งค่าโดยเจ้าของไซต์เสมอ

ตำแหน่งที่ตั้ง     การตั้งค่านี้จะควบคุมการแสดงบนไซต์ของข้อมูลที่ระบุตามตำแหน่งที่ตั้ง เช่น การตั้งค่าตัวเลข วันที่ เวลา และปฏิทิน โดยค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมด (แสดงรายการด้านล่าง) จะยึดตามตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกตั้งค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งที่ตั้งใหม่ หลังจากเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอื่นๆ เหล่านี้ได้ตามต้องการ

โซนเวลา     การตั้งค่านี้จะควบคุมโซนเวลาสำหรับเว็บไซต์

ตั้งปฏิทินของคุณ     การตั้งค่านี้จะระบุชนิดปฏิทินที่คุณต้องการให้เป็นปฏิทินหลักของคุณ คุณยังสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงสัปดาห์ของปีหรือไม่ โดยที่ 1 จะแทนสัปดาห์แรกของปี และ 52 จะแทนสัปดาห์สุดท้ายของปี

เปิดใช้งานปฏิทินแบบอื่น     การตั้งค่านี้จะเปิดใช้งานการตั้งค่าของปฏิทินเพิ่มเติมที่มีการเพิ่มลงในปฏิทินที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับไซต์ของคุณ

กำหนดวันทำงานประจำสัปดาห์ของคุณ     การตั้งค่านี้จะระบุว่าสัปดาห์การทำงานของคุณ วันแรกของแต่ละสัปดาห์การทำงาน และสัปดาห์แรกของปี ประกอบด้วยวันใดบ้าง คุณยังสามารถระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของวันทำงานได้อีกด้วย

รูปแบบเวลา     การตั้งค่านี้จะระบุว่าจะแสดงเวลาเป็นรูปแบบ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: คุณอาจสามารถเลือกได้แค่รูปแบบเวลา 24 ชั่วโมงเท่านั้น ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภูมิภาคของไซต์

ถ้าคุณต้องการกำหนดการตั้งค่าภูมิภาคส่วนบุคคลให้กับไซต์ SharePoint แต่ละไซต์ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เปิดไซต์ที่คุณต้องการกำหนดการตั้งค่าภูมิภาคส่วนบุคคล

  2. ที่ด้านบนสุดของไซต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากชื่อผู้ใช้ยินดีต้อนรับ แล้ว คลิ กตั้งค่าของฉัน

  3. บนเพจ 'ข้อมูลผู้ใช้' ให้คลิก การตั้งค่าภูมิภาคของฉัน

  4. บนเพจ 'การตั้งค่าภูมิภาค' ในส่วน ใช้ตามการตั้งค่าของเว็บ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ตามการตั้งค่าของเว็บเสมอ

  5. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการสำหรับไซต์นี้ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×