การเปลี่ยนแบบอักษร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์บนสไลด์เดียว หรือคุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ทั้งงานนำเสนอของคุณ และถ้าคุณต้องการใช้ฟอนต์ที่ไม่พร้อมใช้งานใน PowerPoint ดูใช้ฟอนต์ตกแต่งจากผู้จัดจำหน่ายของบริษัทอื่น

เมื่อคุณใช้ฟอนต์ที่ไม่ได้ติดตั้งอยู่กับระบบปฏิบัติการ Windows ปัจจุบัน คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด หรือบางคนที่คุณแชร์งานนำเสนอด้วยอาจไม่เห็นฟอนต์ วิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงปัญหานี้คือการ ฝังฟอนต์ในงานนำเสนอของคุณ (ไฟล์ >ตัวเลือก >บันทึก >ฝังฟอนต์ในไฟล์ ) โซลูชันอื่นคือการ เปลี่ยนแบบอักษรเป็นปัญหา ตามที่อธิบายไว้ในบทความนี้

การเปลี่ยนแบบอักษรบนภาพนิ่งภาพเดียว

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนแบบอักษรแค่ย่อหน้าเดียวหรือวลีเดียว ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์สำหรับข้อความทั้งหมดในพื้นที่สำรองไว้ เลือกข้อความทั้งหมดในพื้นที่สำรองไว้ หรือคลิกพื้นที่สำรองไว้นั้น

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือกแบบอักษรในรายการ แบบอักษร

การเปลี่ยนแบบอักษรให้ทั้งงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับ PowerPoint Online

ถ้าคุณกำลังใช้ต้นแบบภาพนิ่งที่หนึ่ง และเปลี่ยนแบบอักษรในต้นแบบสไลด์ แบบอักษรใหม่จะปรากฏขึ้นทั้งงานนำเสนอของคุณ

ถ้าคุณกำลังใช้ต้นแบบสไลด์หลายแบบ (เช่น เมื่อคุณนำเทมเพลมากกว่าหนึ่งในงานนำเสนอของคุณ), คุณต้องเปลี่ยนลักษณะแบบอักษรในต้นแบบภาพนิ่งแต่ละรายการ

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบภาพนิ่ง

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่ประกอบด้วยต้นแบบสไลด์และเค้าโครง คลิกรูปขนาดย่อต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครงที่ประกอบด้วยฟอนต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. บนต้นแบบภาพนิ่งหรือเค้าโครง ให้คลิกข้อความชื่อเรื่องหรือระดับเนื้อความที่คุณต้องการนำลักษณะแบบอักษรใหม่ไปใช้

 4. บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิก แบบอักษร จากนั้นเลือกแบบอักษรจากรายการ

ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ำเพื่อเปลี่ยนแบบอักษรอื่นๆ ตามต้องการ เมื่อต้องการกลับไปแก้ไขภาพนิ่ง บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

คุณยังสามารถไปที่การแทนฟอนต์เพื่อเปลี่ยนฟอนต์ทั้งงานนำเสนอของคุณ ต่อไปนี้เป็นวิธี:

 1. ในกลุ่มการแก้ไข เลือกแทน จากนั้น เลือกแทนฟอนต์

 2. ในกล่องโต้ตอบแทนฟอนต์ ในเขตข้อมูลแทน เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการแทน

 3. ในเขตข้อมูลด้วย เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้ เลือกแทน จากนั้นปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ค้นหา และแทนข้อความ

เปลี่ยนฟอนต์ในส่วนท้ายบนสไลด์

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×