การเปลี่ยนแบบอักษรและขนาดข้อความในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. คลิกข้อความแผนภูมิ หรือเลือกตัวอักษรที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

    เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบของข้อความทั้งหมดในแผนภูมิพร้อมกัน ให้คลิกพื้นที่ว่างระหว่างเส้นขอบของแผนภูมิและพื้นที่การลงจุดเพื่อเลือกพื้นที่แผนภูมิ

  2. บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ ให้คลิกปุ่มสำหรับรูปแบบที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการสร้างข้อความ

ให้คลิก

แบบอักษรอื่น

ฟอนต์คุณต้องการในกล่องฟอนต์ Font box

ขนาดแบบอักษรอื่น

ขนาดฟอนต์คุณต้องในกล่องขนาดฟอนต์ Font Size button image

ตัวหนา

รูปแบบตัวหนา Button image

ตัวเอียง

ตัวเอียง Button image

ขีดเส้นใต้

ขีดเส้นใต้ Button image

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูตัวเลือกแบบอักษรอื่น เช่นสี ตัวยก และตัวห้อย ให้คลิกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แบบอักษร แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×