การเปลี่ยนแบบอักษรเริ่มต้นใน Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Office Excel จะใช้แบบอักษร แบบอักษรของเนื้อความ ที่มีขนาดแบบอักษร 11 (ซึ่งแสดงโดยใช้แบบอักษร Calibri ที่ขนาดแบบอักษร 11 เมื่อคุณพิมพ์ข้อมูลในแผ่นงาน หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ หรือกล่องข้อความ) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงแบบอักษรและขนาดแบบอักษรเริ่มต้นสำหรับสมุดงานใหม่ทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นได้

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. ภายใต้ Excel ให้คลิก ตัวเลือก

  3. ในประเภท ทั่วไป ภายใต้ เมื่อสร้างสมุดงานใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

    • ในช่อง ใช้แบบอักษรนี้ ให้คลิกแบบอักษรที่คุณต้องการใช้

    • ในช่อง ขนาดแบบอักษร ให้ใส่ขนาดแบบอักษรที่คุณต้องการใช้

  4. คลิกที่แท็บอื่นๆ เพื่อกลับสู่แฟ้มของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งานแบบอักษรเริ่มต้นใหม่และขนาดฟอนต์ คุณต้องเริ่ม Excel ฟอนต์เริ่มต้นใหม่และขนาดฟอนต์จะใช้ได้เฉพาะในเวิร์กบุ๊กใหม่ที่คุณสร้างหลังจากที่คุณเริ่ม Excel เวิร์กบุ๊กที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ เมื่อต้องการใช้แบบอักษรเริ่มต้นใหม่ คุณสามารถย้ายแผ่นงานจากเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ไปยังเวิร์กบุ๊กใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ย้าย หรือคัดลอกแผ่นงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×