การเปลี่ยนแบบอักษรเริ่มต้นที่ใช้ในมุมมองออกแบบและมุมมองโค้ด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรเริ่มต้นที่คุณเห็นเมื่อทำงานในมุมมองออกแบบและมุมมองโค้ดใน Microsoft Office SharePoint Designer 2007 การตั้งค่าเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะที่ปรากฏของข้อความในเบราว์เซอร์ โดยการตั้งค่าเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อวิธีที่ Office SharePoint Designer 2007 แสดงข้อความเมื่อคุณทำงานในหน้าต่าง Office SharePoint Designer 2007 เท่านั้น

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกของตัวแก้ไขเพจ

  2. คลิกแท็บ แบบอักษรเริ่มต้น

  3. ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

    • ภายใต้ มุมมองออกแบบ ให้เลือกแบบอักษรเริ่มต้นที่คุณต้องการเห็นเมื่อทำงานในมุมมองออกแบบ

    • ภายใต้ มุมมองโค้ด ให้เลือกแบบอักษรและขนาดแบบอักษรที่คุณต้องการเห็นเมื่อทำงานในมุมมองโค้ด

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรเริ่มต้นสำหรับชุดอักขระแต่ละชุด บนแท็บ แบบอักษรเริ่มต้น ในรายการ ภาษา (ชุดอักขระ) ให้เลือกภาษาหรือชุดอักขระ จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ของกระบวนการก่อนหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×