การเปลี่ยนแบบอักษรบนแผ่นข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดแบบอักษร ขนาดแบบอักษร และลักษณะแบบอักษรหนึ่งแบบสำหรับทั้งแผ่นข้อมูล การเปลี่ยนเป็นแบบอักษรบนแผ่นข้อมูลจะไม่มีผลต่อแบบอักษรในแผนภูมิ

  1. สลับไปยังแผ่นข้อมูล

    ฉันได้อย่างไร

  2. บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ ให้คลิกปุ่มสำหรับรูปแบบที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการสร้างข้อความ

ให้คลิก

แบบอักษรอื่น

ฟอนต์คุณต้องการในกล่องฟอนต์ Font box

ขนาดแบบอักษรอื่น

ขนาดฟอนต์คุณต้องในกล่องขนาดฟอนต์ Font Size button image

ตัวหนา

รูปแบบตัวหนา Button image

ตัวเอียง

ตัวเอียง Button image

ขีดเส้นใต้

ขีดเส้นใต้ Button image

หมายเหตุ: Microsoft Graph จะปรับความสูงของแถวของแผ่นข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับขนาดแบบอักษรที่คุณระบุ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×