การเปลี่ยนแถวหรือคอลัมน์ในตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์

 1. เมื่อต้องการแทรกแถวหรือคอลัมน์เดียว ให้คลิกเซลล์ในแถวที่อยู่ติดกับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ใหม่

  เมื่อต้องการแทรกหลายแถวหรือคอลัมน์ ให้เลือกจำนวนเดียวกันของแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการแทรก

 2. บนเมนู ตาราง ให้ชี้ไปที่ แทรก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  Publisher จะเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ที่ว่างที่มีการจัดรูปแบบและขนาดเหมือนกับแถวหรือคอลัมน์ที่คุณคลิกโดยเริ่มแรก

  เคล็ดลับ

  เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่ด้านล่างของตาราง ให้คลิกข้างในเซลล์ด้านขวาล่างสุด แล้วกด TAB

ลบแถวหรือคอลัมน์

 1. เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ

 2. บนเมนู ตาราง ให้ชี้ไปที่ ลบ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกหลายแถวหรือคอลัมน์ ให้กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้และคลิกข้างในแต่ละแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการ

ปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์

 1. เลือกตาราง

 2. วางตัวชี้เมาส์บนขอบเขตของแถวหรือขอบเขตของคอลัมน์ (A หรือ B) จนกว่าคุณจะเห็นตัวชี้ ปรับ (C)

  ปรับตัวชี้เหนือขอบของคอลัมน์

 3. ลากขอบเขตของแถวหรือคอลัมน์ไปยังตำแหน่งใหม่

ปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์ไม่ มีการเปลี่ยนขนาดของตาราง

 • กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลากขอบเขตของแถวหรือคอลัมน์

ผสานอย่าง น้อยสองคอลัมน์หรือแถวหนึ่ง

 1. เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกันสองแถวหรือคอลัมน์ขึ้นไปที่คุณต้องการผสาน

 2. บนเมนู ตาราง ให้คลิก ผสานเซลล์

  ถ้าเซลล์มีข้อความ เนื้อหาของแต่ละเซลล์จะปรากฏขึ้นในเซลล์ที่ผสาน

ผสานแยกแถวหรือคอลัมน์

ถ้าคุณมีแถวหรือคอลัมน์ที่ผสาน คุณสามารถแยกกลับเหมือนเดิมได้

 1. เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่ผสานซึ่งคุณต้องการแยก

 2. บนเมนู ตาราง ให้คลิก แยกเซลล์

  ถ้าเซลล์ที่ผสานมีข้อความ เนื้อหาของเซลล์ที่ผสานจะปรากฏขึ้นในเซลล์ที่แยกเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×