การเปลี่ยนเส้นทางเส้นเชื่อมต่อใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. เลือกหนึ่งในวัตถุที่เชื่อมต่อ

  2. บนแถบเครื่องมือ รูปวาด ให้คลิก รูปวาด แล้วคลิก เปลี่ยนเส้นทางตัวเชื่อมต่อ

    ตัวเชื่อมต่อที่เปลี่ยนเส้นทาง

เคล็ดลับ ถ้าคุณคลิก เปลี่ยนเส้นทางตัวเชื่อมต่อ เมื่อเส้นเชื่อมต่ออย่างน้อยสองเส้นกำลังเชื่อมต่อกับวัตถุสองวัตถุเดียวกัน เส้นทั้งหมดจะย้ายเพื่อให้เส้นเชื่อมต่อกับจุดเดิม ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนเส้นทางเส้นเชื่อมต่อทั้งหมดใหม่ ให้เลือกเฉพาะเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทาง แล้วคลิก เปลี่ยนเส้นทางตัวเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×