การเปลี่ยนเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างหรือการเอาเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สุดท้ายปรับปรุงแผน-10-23

คุณสามารถเปลี่ยนสี น้ำหนัก หรือสไตล์ของเส้นขอบด้านนอกของรูปร่างหรือกล่องข้อความ หรือเอาเส้นขอบหมดเลยก็

หมายเหตุ: 

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนสีของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เปลี่ยนน้ำหนักของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เอาเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เปลี่ยนสีของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. เลือกเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงกล่องข้อความหลายกล่องหรือรูปร่างหลายรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความแรกหรือรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง และภายใต้ สีของชุดรูปแบบ ให้เลือกสีที่คุณต้องการ

  ภายใต้ เครื่องมือการวาด แท็บ รูปแบบ ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างอยู่ คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่กล่องข้อความหรือรูปร่างเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

  เมนู เส้นกรอบรูปร่าง

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นขอบเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม ทำต่อไปนี้:

   1. เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง

   2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก สีกรอบเพิ่มเติม

   3. ในกล่องโต้ตอบ สี ให้คลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

  • ใน PowerPoint คุณยังสามารถเปลี่ยนเส้นขอบบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด โดยคลิก เส้นกรอบรูปร่าง ได้อีกด้วย

   กลุ่ม รูปวาด บนแท็บ หน้าแรก ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

   กลุ่มรูปวาด บนแท็บหน้าแรก ใน ribbon ของ PowerPoint 2010

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนน้ำหนักเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. เลือกเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงกล่องข้อความหลายกล่องหรือรูปร่างหลายรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความแรกหรือรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง ชี้ไปที่ น้ำหนัก แล้วคลิกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  กลุ่ม ลักษณะรูปร่าง บนแท็บ รูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างอยู่ คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่กล่องข้อความหรือรูปร่างเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

  เมนู เส้นกรอบรูปร่าง

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักเส้นแบบกำหนดเอง ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง

   2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง ชี้ไปที่ น้ำหนัก แล้วเลือก เส้นเพิ่มเติม

   3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ ลักษณะเส้น ในกล่อง ความกว้าง ให้พิมพ์น้ำหนักที่คุณต้องการ

  • ใน PowerPoint คุณยังสามารถเปลี่ยนเส้นขอบบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด โดยคลิก เส้นกรอบรูปร่าง ได้อีกด้วย

   กลุ่ม รูปวาด บนแท็บ หน้าแรก ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

   กลุ่มรูปวาด บนแท็บหน้าแรก ใน ribbon ของ PowerPoint 2010

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลักษณะของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. เลือกเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงกล่องข้อความหลายกล่องหรือรูปร่างหลายรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความแรกหรือรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง ชี้ไปที่ เส้นประ แล้วคลิกลักษณะเส้นขอบที่คุณต้องการ

  กลุ่ม ลักษณะรูปร่าง บนแท็บ รูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างอยู่ คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่กล่องข้อความหรือรูปร่างเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

  เมนู เส้นกรอบรูปร่าง

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการสร้างลักษณะเส้นแบบกำหนดเอง ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง

   2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง ชี้ไปที่ เส้นประ แล้วเลือก เส้นเพิ่มเติม

   3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ ลักษณะเส้น ให้เลือกตัวเลือกลักษณะเส้นที่คุณต้องการ

  • ใน PowerPoint คุณยังสามารถเปลี่ยนเส้นขอบบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด โดยคลิก เส้นกรอบรูปร่าง ได้อีกด้วย

   กลุ่ม รูปวาด บนแท็บ หน้าแรก ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

   กลุ่มรูปวาด บนแท็บหน้าแรก ใน ribbon ของ PowerPoint 2010

ด้านบนของหน้า

เอาเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการลบกล่องข้อความ ดูเพิ่ม คัดลอก หรือลบกล่องข้อความ

 1. เลือกเส้นขอบกล่องกล่องข้อความ หรือรูปร่างที่คุณต้องการเอาออก

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงกล่องข้อความหลายกล่องหรือรูปร่างหลายรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความแรกหรือรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

  ภายใต้ เครื่องมือการวาด แท็บ รูปแบบ ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างอยู่ คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่กล่องข้อความหรือรูปร่างเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

  เมนู เส้นกรอบรูปร่าง

เคล็ดลับ: ใน PowerPoint คุณยังสามารถเอาเส้นขอบออกบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด โดยคลิก เส้นกรอบรูปร่าง ได้อีกด้วย

กลุ่ม รูปวาด บนแท็บ หน้าแรก ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

กลุ่มรูปวาด บนแท็บหน้าแรก ใน ribbon ของ PowerPoint 2010

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×