การเปลี่ยนเสียงของตัวเตือน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ค่าเริ่มต้นของเสียงตัวเตือนสามารถเปลี่ยนเป็นแฟ้มเสียงใดๆ ก็ได้ที่อยู่ในรูปแบบแฟ้ม .wav

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิก ตัวเลือก

  3. บนแท็บ ขั้นสูง ภายใต้ ตัวเตือน จะต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเสียงตัวเตือน เพื่อให้มีการแจ้งเตือนด้วยเสียงของตัวเตือนได้

  4. เมื่อต้องการเลือกเสียงตัวเตือนอื่น ให้คลิก เรียกดู แล้วเรียกดูเสียง .wav ที่คุณต้องการ

    แฟ้มเสียงสามารถอยู่ในโฟลเดอร์ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันซึ่งคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาก็ได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×