การเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ที่ดำเนินการอยู่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บางเวิร์กโฟลว์อนุญาตให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ในขณะที่เวิร์กโฟลว์ดำเนินการอยู่ เวิร์กโฟลว์การอนุมัติและการรวบรวมคำติชมที่รวมอยู่ใน Microsoft Office SharePoint Server 2007 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ที่ดำเนินการอยู่ เวิร์กโฟลว์ทั้งสองนี้อนุญาตให้คุณปรับปรุงข้อมูลงานหรือรายการของผู้เข้าร่วมสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ดำเนินการอยู่

คุณต้องการทำสิ่งใด

อัปเดงานสำหรับเวิร์กโฟลว์

เพิ่ม หรืออัปเดผู้เข้าร่วม

ปรับปรุงงานที่ทำอยู่สำหรับเวิร์กโฟลว์

เมื่อต้องการเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ที่ดำเนินการอยู่ คุณต้องเป็นบุคคลที่เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์หรือมีสิทธิ์ 'จัดการรายการ'

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีที่มีรายการซึ่งคุณต้องการปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ยังไม่ได้เปิด ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีดังกล่าวบน 'เปิดใช้ด่วน'

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่เอกสารหรือรายการที่เกี่ยวข้องในเวิร์กโฟลว์ คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้วคลิก เวิร์กโฟลว์

 3. ภายใต้ เวิร์กโฟลว์ที่กำลังทำงาน ให้คลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการ

 4. ภายใต้ ข้อมูลเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก ปรับปรุงงานที่ทำอยู่

 5. บนเพจปรับเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ ให้ปรับปรุงวันครบกำหนดงานหรือคำสั่งงาน แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือปรับปรุงผู้เข้าร่วม

ตัวเลือกในการเพิ่มหรือปรับปรุงผู้เข้าร่วมสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ดำเนินการอยู่นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะถ้ามีการกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ให้สนับสนุนการปรับปรุง เมื่อมีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา เมื่อต้องการเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ที่ดำเนินการอยู่ คุณต้องเป็นบุคคลที่เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์หรือมีสิทธิ์ 'จัดการรายการ'

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีที่มีรายการซึ่งคุณต้องการปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ยังไม่ได้เปิด ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีดังกล่าวบน 'เปิดใช้ด่วน'

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่เอกสารหรือรายการที่เกี่ยวข้องในเวิร์กโฟลว์ คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้วคลิก เวิร์กโฟลว์

 3. ภายใต้ เวิร์กโฟลว์ที่กำลังทำงาน ให้คลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการ

 4. ภายใต้ ข้อมูลเวิร์กโฟลว์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนผู้อนุมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ ให้คลิก เพิ่มหรือปรับปรุงผู้อนุมัติ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนผู้ตรวจทานสำหรับเวิร์กโฟลว์การรวบรวมคำติชม ให้คลิก เพิ่มหรือปรับปรุงผู้ตรวจทาน

 5. ภายใต้ เพิ่มหรือปรับปรุงผู้เข้าร่วม ให้พิมพ์ชื่อของผู้เข้าร่วมที่คุณต้องการเพิ่ม หรือคลิก ถึง เพื่อเลือกบุคคลหรือกลุ่มจากบริการไดเรกทอรี

 6. ถ้าคุณต้องการกำหนดงานเวิร์กโฟลว์ให้กับกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม และคุณต้องการกำหนดงานเพียงหนึ่งงานที่แต่ละกลุ่ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดงานเดียวให้กับแต่ละกลุ่มที่ป้อน (ไม่ขยายกลุ่ม)

 7. พิมพ์ข้อคิดเห็นที่คุณต้องการรวมกับงาน

 8. ภายใต้ วันครบกำหนด ให้ระบุข้อมูลวันครบกำหนดที่คุณต้องการ

 9. คลิก ปรับปรุง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×