การเปลี่ยนเพจ 'ยินดีต้อนรับ'

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพจ 'ยินดีต้อนรับ' คือเพจที่จะถูกโหลดขึ้นมาเมื่อผู้ใช้นำทางไปยังไซต์ๆ หนึ่ง

เมื่อต้องการเปลี่ยนเพจ 'ยินดีต้อนรับ' ของไซต์ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนการเมนูกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

    หมายเหตุ: ถ้าไม่มีเมนูปรากฏเมื่อคุณชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์ เพื่อเปิดเพจ 'การตั้งค่าไซต์

  2. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ภายใต้ ลักษณะหน้าตา ให้คลิก เพจยินดีต้อนรับ

  3. ในส่วน เพจยินดีต้อนรับ ให้คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาเพจ 'ยินดีต้อนรับ' ที่คุณต้องการใช้สำหรับไซต์ แล้วคลิกสองครั้งที่รายการนั้นเพื่อเลือก

  4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×