การเปลี่ยนเพจต้นแบบปัจจุบัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพจต้นแบบช่วยให้นำลักษณะหน้าตาที่สอดคล้องกันไปใช้กับไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดายขึ้น เพจต้นแบบจะกำหนดเนื้อหาที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งโลโก้ ชื่อไซต์ของทีม การนำทางที่ใช้ร่วมกัน และองค์ประกอบไซต์ที่คล้ายคลึงกัน ที่ถูกทำซ้ำจากเพจหนึ่งไปยังอีกเพจในไซต์

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการออกแบบไซต์ของคุณ และถ้าคุณกำลังใช้เพจต้นแบบ คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้

 • ปรับเปลี่ยนเพจต้นแบบปัจจุบัน    ด้วยการปรับเปลี่ยนเพจต้นแบบปัจจุบัน คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณที่แหล่งที่มาและนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปใช้กับทุกเพจที่เพจต้นแบบนี้ที่แนบมา

 • กำหนดเพจต้นแบบอื่นเป็นเพจต้นแบบเริ่มต้น    เมื่อคุณกำหนดเพจต้นแบบใหม่เป็นเพจต้นแบบเริ่มต้น เพจต้นแบบใหม่จะถูกนำไปใช้กับทุกเพจในไซต์ของคุณที่แนบกับต้นแบบเริ่มต้น

 • แนบเพจปัจจุบันแต่ละเพจกับเพจต้นแบบอื่น    คุณยังสามารถแนบเพจต้นแบบกับเพจเนื้อหาเดียวหรือกับคอลเลกชันของเพจเนื้อหาที่เลือก โดยไม่นำเพจต้นแบบไปใช้กับทุกเพจในไซต์ของคุณ

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าต้นแบบ ดูบทนำสู่หน้าต้นแบบ ASP.NET

คุณต้องการทำสิ่งใด

ปรับเปลี่ยนหน้าต้นแบบปัจจุบัน

ตั้งค่าหน้าต้นแบบที่แตกต่างกันเป็นหน้าต้นแบบเริ่มต้น

แนบแต่ละหน้าเนื้อหาไปยังหน้าต้นแบบอื่น

แมปภูมิภาคเนื้อหาไปยังหน้าต้นแบบใหม่

ปรับเปลี่ยนเพจต้นแบบปัจจุบัน

ถ้าเพจต้นแบบปัจจุบันตรงกับความต้องการส่วนใหญ่ของคุณแล้ว และคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การปรับเปลี่ยนเพจต้นแบบปัจจุบันอาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เปิดต้นแบบด้วยการคลิกสองครั้งที่เพจต้นแบบในรายการโฟลเดอร์ แล้วปรับเปลี่ยนเพจในมุมมองออกแบบ

  หมายเหตุ: เพจต้นแบบตั้งอยู่ในแกลเลอรีเพจต้นแบบ ซึ่งคือโฟลเดอร์ masterpage ที่ตั้งอยู่ในโฟลเดอร์ _catalogs ในรายการโฟลเดอร์

 • อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเปิดเพจต้นแบบจากภายในเพจเนื้อหาที่แนบได้ ในขณะที่เปิดเพจเนื้อหาอยู่ (ตัวอย่างเช่น Default.aspx) บนเมนู รูปแบบ ให้ชี้ไปที่ เพจต้นแบบ แล้วคลิก เปิดเพจต้นแบบที่แนบมา จากนั้น ให้ปรับเปลี่ยนเพจในมุมมองออกแบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนหน้าต้นแบบเริ่มต้นสำหรับไซต์ SharePoint ดูบทความปรับเปลี่ยนหน้าต้นแบบเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

กำหนดเพจต้นแบบอื่นเป็นเพจต้นแบบเริ่มต้น

หลังจากคุณสร้างเพจต้นแบบใหม่ใน Microsoft Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถทำให้เพจต้นแบบใหม่เป็นเพจต้นแบบเริ่มต้นสำหรับทั้งไซต์ได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: เมื่อคุณกำหนดเพจต้นแบบใหม่เป็นเพจต้นแบบเริ่มต้น เพจทั้งหมดที่แนบกับเพจต้นแบบเริ่มต้น รวมทั้งเพจที่มีอยู่แล้วในไซต์ของคุณและเพจใหม่ใดๆ ที่คุณสร้าง จะถูกแนบกับเพจต้นแบบใหม่

 1. ใน รายการโฟลเดอร์ ในโฟลเดอร์ _catalogs ให้เปิดโฟลเดอร์ masterpage

  หมายเหตุ: ถ้าส่วนหัวของเพจต้นแบบยุบอยู่ ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยาย

 2. ในโฟลเดอร์ masterpage ให้คลิกขวาที่เพจต้นแบบที่คุณต้องการใช้เป็นเพจต้นแบบเริ่มต้นเพจใหม่ จากนั้นคลิก ตั้งค่าเป็นเพจต้นแบบเริ่มต้น บนเมนูทางลัด

  ข้อความปรากฏคำเตือนว่า หน้าใด ๆ ที่ประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหาที่ไม่ปรากฏในหน้าต้นแบบเริ่มต้นใหม่ จะปรากฏขึ้นใช้งานไม่ได้ ถ้าภูมิภาคเนื้อหาในต้นแบบเริ่มต้นใหม่ให้เข้ากับขอบเขตเนื้อหาในหน้าเนื้อหาของไซต์ คลิกใช่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในขอบเขตเนื้อหาและพื้นที่ที่สำรองไว้ที่เนื้อหา ดูบทความปรับเปลี่ยนค่าเริ่มต้น SharePoint เนื้อหาพื้นที่ที่สำรองไว้

หมายเหตุ: ถ้าเพจต้นแบบเป็นเพจต้นแบบเริ่มต้นสำหรับไซต์อยู่แล้ว คำสั่ง ตั้งค่าเป็นเพจต้นแบบเริ่มต้น จะไม่พร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

แนบเพจปัจจุบันแต่ละเพจกับเพจต้นแบบอื่น

คุณสามารถแนบเพจเนื้อหาเดียวหรือคอลเลกชันของเพจเนื้อหาที่เลือกกับเพจต้นแบบอื่น

สิ่งสำคัญ: ตัวยึดเนื้อหาเริ่มต้นส่วนใหญ่ใน default.master จำเป็นสำหรับคุณลักษณะการทำงานร่วมกันของ Windows SharePoint Services 3.0 (เช่น รายการและไลบรารี SharePoint) และดังนั้นจึงไม่ควรลบออก ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าขอบเขตเนื้อหามีผลอย่างไรต่อไซต์ของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลเว็บไซต์ของคุณก่อนแนบเพจเนื้อหากับเพจต้นแบบอื่น

 1. เปิดเพจเนื้อหาที่คุณต้องการแนบเพจต้นแบบอื่น

  เมื่อต้องการแนบเพจต้นแบบกับเพจมากกว่าหนึ่งเพจ ใน รายการโฟลเดอร์ ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแต่ละเพจที่คุณต้องการแนบ

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เพจต้นแบบ แล้วคลิก แนบเพจต้นแบบ

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเพจต้นแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก เพจต้นแบบเริ่มต้น เพื่อใช้เพจต้นแบบที่ปัจจุบันกำหนดให้เป็นเพจต้นแบบเริ่มต้นของไซต์

  • คลิก เพจต้นแบบแบบกำหนดเอง เพื่อใช้เพจต้นแบบที่ปัจจุบันกำหนดให้เป็นเพจต้นแบบแบบกำหนดเองของไซต์

  • คลิก เพจต้นแบบเฉพาะ เพื่อใช้เพจที่คุณเลือกซึ่งไม่ได้ตั้งค่าเป็นเพจต้นแบบเริ่มต้นของไซต์หรือเพจต้นแบบแบบกำหนดเอง ให้คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาและเลือกเพจต้นแบบที่คุณต้องการ เมื่อต้องการแมปขอบเขตเนื้อหา ให้ดูส่วนถัดไป

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกเพจต้นแบบเฉพาะ เพจต้นแบบนั้นจะต้องอยู่ในไซต์คอลเลกชันเดียวกับไซต์ปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

แมปขอบเขตเนื้อหากับเพจต้นแบบใหม่

ถ้าเพจต้นแบบก่อนหน้านี้มีขอบเขตเนื้อหาที่ไม่ตรงกับขอบเขตเนื้อหาบนเพจต้นแบบใหม่ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดเพจเนื้อหาที่แนบกับต้นแบบใหม่

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเพจต้นแบบ

คุณสามารถแนบเพจต้นแบบใหม่ที่มีขอบเขตเนื้อหาทั้งหมดเหมือนกับที่เพจต้นแบบต้นฉบับมี หรือคุณสามารถแมปขอบเขตเนื้อหาที่ไม่ตรงกับขอบเขตเนื้อหาในเพจต้นแบบใหม่ได้

เมื่อคุณแมปขอบเขตเนื้อหาจากเพจปัจจุบันกับเพจต้นแบบใหม่ ขอบเขตเนื้อหาเดิมจะถูกลบ และตอนนี้เนื้อหาใดๆ ที่บรรจุในขอบเขตที่ลบจะถูกรวมอยู่ในขอบเขตที่ตรงกัน

 1. ในกล่อง ข้อผิดพลาดของเพจต้นแบบ ให้คลิก เปลี่ยนการแมปขอบเขตเนื้อหา

  กล่องโต้ตอบ ตรงตามขอบเขตเนื้อหา ปรากฏขึ้น คอลัมน์ เพจปัจจุบัน แสดงขอบเขตเนื้อหาที่ระบุตามเพจต้นแบบก่อนหน้านี้ซึ่งมีอยู่ในเพจปัจจุบัน คอลัมน์ เพจต้นแบบ แสดงขอบเขตเนื้อหาที่ระบุตามเพจต้นแบบใหม่

 2. คลิกขอบเขตเนื้อหาที่คุณต้องการแมปกับขอบเขตเนื้อหาในเพจต้นแบบใหม่ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกขอบเขตที่แก้ไขได้สำหรับเนื้อหา สำหรับขอบเขตเนื้อหาที่ปรากฏในกล่อง ขอบเขตเก่า ให้คลิกขอบเขตเนื้อหาในรายการ ขอบเขตใหม่ แล้วคลิก ตกลง ถ้าขอบเขตเนื้อหาเก่าไม่แมปกับขอบเขตเนื้อหาใหม่ และคุณไม่ต้องการรวมเนื้อหาไว้อีกต่อไป ให้คลิก (ไม่มี)

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือก (ไม่มี) ตัวควบคุมเนื้อหาและเนื้อหาของตัวควบคุมดังกล่าวจะถูกลบออกทั้งหมดจากเพจปัจจุบัน

 4. ทำกระบวนการที่ตรงกันสำหรับแต่ละขอบเขตเนื้อหาซ้ำ

 5. ในกล่องโต้ตอบ จัดการขอบเขตเนื้อหา ให้คลิก ตกลง เพื่อย้อนกลับไปเพจนั้น

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการข้ามขั้นตอนนี้ ในกล่องโต้ตอบ จัดการขอบเขตเนื้อหา ให้คลิก ข้ามเพจปัจจุบัน ถ้าคุณข้ามขั้นตอนนี้ เนื้อหาใดๆ ที่ไม่ตรงตามขอบเขตเนื้อหาปัจจุบันจะไม่ปรากฏบนเพจ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×