การเปลี่ยนเซลล์ในตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เปลี่ยนระยะขอบในเซลล์

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. คลิกขวาที่ตาราง แล้วคลิก จัดรูปแบบตาราง

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบตาราง ให้คลิกแท็บ คุณสมบัติของเซลล์

 4. ภายใต้ ระยะขอบของกล่องข้อความ ให้ใส่ระยะขอบที่คุณต้องการ

แทรกแท็บในเซลล์

 1. คลิกภายในเซลล์ตารางในจุดที่คุณต้องการแทรกแท็บ

 2. กด CTRL+TAB

ล็อก หรือปลดล็อกขนาดของเซลล์

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนเมนู ตาราง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการล็อคขนาดของเซลล์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โตขึ้นจนพอดีข้อความ

  • เมื่อต้องการปลดล็อคขนาดของเซลล์ ให้เลือกกาเครื่องหมาย โตขึ้นจนพอดีข้อความ

หมายเหตุ: เซลล์ที่แบ่งตามแนวทแยงมุมจะไม่โตขึ้นจนพอดีข้อความ

ผสานเซลล์

 1. เลือกเซลล์ติดกันที่คุณต้องการรวมสองเซลล์ขึ้นไป

  เลือกเซลล์และเครื่องหมายสิ้นสุดเซลล์

 2. บนเมนู ตาราง ให้คลิก ผสานเซลล์

ถ้าเซลล์มีข้อความอยู่ เนื้อหาของแต่ละเซลล์จะปรากฏในเซลล์ผสาน

หมายเหตุ: หากต้องการแยกเซลล์ผสาน ให้เลือกเซลล์ แล้วคลิก แยกเซลล์ บนเมนู ตาราง

หารเซลล์ตารางทแยงมุม

คุณสามารถแบ่งเซลล์ตารางในแนวทแยงมุมได้ต่อเมื่อ คุณกำลังทำงานบนสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนเมนู ตาราง ให้คลิก ลายทแยงมุมของเซลล์

 3. คลิก แบ่งลง หรือ แบ่งขึ้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×