การเปลี่ยนเค้าโครงหรือลักษณะของแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของทันที แทนที่เป็นด้วยตนเองเพิ่ม หรือเปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิ หรือจัดรูปแบบแผนภูมิ คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วนำเค้าโครงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและสไตล์ของแผนภูมิของคุณ Microsoft Office Excel มีหลากหลายเค้าโครงเป็นประโยชน์มากมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และสไตล์ (หรือด่วนเค้าโครง และลักษณะด่วน) ที่คุณสามารถเลือกจาก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดเค้าโครงหรือสไตล์ของแผนภูมิเพิ่มเติม โดยการเปลี่ยนเค้าโครงและลักษณะขององค์ประกอบแผนภูมิแต่ละรายการที่ถูกใช้ในแผนภูมิด้วยตนเอง

คุณไม่สามารถบันทึกเค้าโครงหรือรูปแบบแบบกำหนดเองได้ แต่ถ้าคุณต้องการที่จะใช้เค้าโครงหรือรูปแบบเดียวกันอีกครั้ง คุณสามารถบันทึกแผนภูมิเป็นแม่แบบแผนภูมิได้

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ คุณต้องมีแผนภูมิที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภูมิ ดูที่การสร้างแผนภูมิ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลือกเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เลือกลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เปลี่ยนเค้าโครงขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเอง

เปลี่ยนลักษณะขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเอง

บันทึกแผนภูมิเป็นแม่แบบแผนภูมิ

เลือกเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครงแผนภูมิ ให้คลิกเค้าโครงแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: เมื่อมีการลดขนาดหน้าต่าง Excel เค้าโครงแผนภูมิจะพร้อมให้ใช้งานในแกลเลอรี เค้าโครงด่วน ในกลุ่ม เค้าโครงแผนภูมิ

  เมื่อต้องการดูเค้าโครงที่มีพร้อมให้ใช้งานทั้งหมด ให้คลิก เพิ่มเติม รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

เลือกลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะแผนภูมิ ให้คลิกลักษณะแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  เมื่อต้องการดูลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมด ให้คลิก เพิ่มเติม รูปปุ่ม

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: เมื่อมีการลดขนาดหน้าต่าง Excel ลักษณะแผนภูมิจะมีพร้อมให้ใช้งานในแกลเลอรี ลักษณะด่วนของแผนภูมิ ในกลุ่ม ลักษณะแผนภูมิ

เคล็ดลับ: สไตล์แผนภูมิใช้สีของธีมเอกสารปัจจุบันที่ถูกนำไปใช้กับเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถเปลี่ยนสี ด้วยการสลับเป็นธีมเอกสารต่าง ๆ คุณสามารถปรับแต่งเอกสารบุคคลเหล่านี้จะแสดงแผนภูมิในสีแน่นอนที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนำไปใช้ การกำหนด เอง และบันทึกธีมเอกสารใน Word หรือ Excel

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเค้าโครงขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเอง

 1. คลิกที่แผนภูมิ หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนเค้าโครงจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกแผนภูมิ

   วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ เค้าโครง ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  1. ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิกตัวเลือกเค้าโครงป้ายชื่อที่คุณต้องการ

   รูป Ribbon ของ Excel

  2. ในกลุ่ม แกน ให้คลิกตัวเลือกเส้นตารางหรือแกนที่คุณต้องการ

   รูป Ribbon ของ Excel

  3. ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิกตัวเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

   รูป Ribbon ของ Excel

 3. หมายเหตุ: ตัวเลือกเค้าโครงที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับองค์ประกอบที่คุณเลือก ตัวอย่าง ถ้าคุณมีตัวเลือกแผนภูมิทั้งหมด ป้ายชื่อข้อมูลจะถูกใช้กับชุดข้อมูลทั้งหมด ถ้าคุณมีจุดข้อมูลเดียวเลือก ป้ายชื่อข้อมูลจะถูกนำไปใช้เฉพาะจุดชุดข้อมูลหรือข้อมูลของข้อมูลที่เลือก

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลักษณะขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเอง

 1. คลิกแผนภูมิ

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วเลือกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการจะจัดรูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. บนแท็บ รูปแบบ ให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  • ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม แล้วเลือกลักษณะ

   ลักษณะรูปร่างบน Ribbon ของ Excel

  • ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก เติมสีรูปร่าง, เส้นกรอบรูปร่าง หรือ ลักษณะพิเศษรูปร่าง แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

บันทึกแผนภูมิเป็นแม่แบบแผนภูมิ

ถ้าต้องการสร้างแผนภูมิอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกับที่คุณเพิ่งสร้าง คุณสามารถบันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลตที่คุณสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับแผนภูมิอื่นที่คล้ายคลึงกัน

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการบันทึกเป็นแม่แบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิด ให้คลิก บันทึกเป็นแม่แบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของแม่แบบ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ระบุโฟลเดอร์อื่น ไฟล์เทมเพลต (.crtx) จะได้รับการบันทึกในโฟลเดอร์ แผนภูมิ และเทมเพลตจะพร้อมใช้งานภายใต้ เทมเพลต ทั้งในกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ (แท็บ แทรก, กลุ่ม แผนภูมิ, ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ) และกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแปลงชนิดแผนภูมิ (แท็บ ออกแบบ, กลุ่ม ประเภท และ เปลี่ยนแปลงชนิดแผนภูมิ)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำเทมเพลตไปใช้ ให้ดูที่ นำแผนภูมิที่ชอบไปใช้ใหม่โดยใช้เทมเพลตแผนภูมิ

เทมเพลตแผนภูมิมีการจัดรูปแบบแผนภูมิและเก็บสีที่มีการใช้งานเมื่อคุณบันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต เมื่อคุณใช้เทมเพลตแผนภูมิในการสร้างแผนภูมิในเวิร์กบุ๊กอื่น แผนภูมิใหม่จะใช้สีของเทมเพลตแผนภูมิ ไม่ใช่สีของชุดรูปแบบเอกสารที่ใช้กับเวิร์กบุ๊กนั้น ถ้าต้องการใช้สีของชุดรูปแบบเอกสารแทนสีของเทมเพลตแผนภูมิ ให้คลิกขวาที่ พื้นที่แผนภูมิ แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่ให้ตรงกับลักษณะบนเมนูทางลัด

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×