การเปลี่ยนเค้าโครงหรือลักษณะของแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของแผนภูมิได้ ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงการจัดรูปแบบจำนวนมากด้วยตนเอง Microsoft Office Excel มีเค้าโครงและลักษณะด่วนที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งคุณอาจต้องการนำไปใช้กับแผนภูมิของคุณ คุณสามารถกำหนดแผนภูมิเพิ่มเติมเองได้โดยการเปลี่ยนเค้าโครงและลักษณะการจัดรูปแบบของแต่ละองค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเอง

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถบันทึกเค้าโครงหรือรูปแบบแบบกำหนดเองได้ แต่คุณสามารถใช้เค้าโครงหรือรูปแบบแบบกำหนดเองนั้นอีกครั้งได้โดยการบันทึกแผนภูมินั้นเป็นแม่แบบแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ    เมื่อต้องการดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ คุณต้องมีแผนภูมิที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภูมิ ดูที่การสร้างแผนภูมิตั้งแต่ต้นจนจบ

คุณต้องการทำอะไร

เลือกเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เลือกสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เปลี่ยนเค้าโครงขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเอง

เปลี่ยนลักษณะการจัดรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเอง

บันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลตแผนภูมิ

เลือกเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครงแผนภูมิ ให้คลิกเค้าโครงแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  รูป Ribbon

  หมายเหตุ    เมื่อมีการลดขนาดหน้าต่าง Excel เค้าโครงแผนภูมิจะพร้อมให้ใช้งานในแกลเลอรี เค้าโครงด่วน ในกลุ่ม เค้าโครงแผนภูมิ

  เคล็ดลับ    เมื่อต้องการดูเค้าโครงทั้งหมดที่มีให้ใช้งาน ให้คลิก เพิ่มเติม รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

เลือกลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะแผนภูมิ ให้คลิกลักษณะแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  เคล็ดลับ    เมื่อต้องการดูสไตล์แผนภูมิทั้งหมดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้คลิก เพิ่มเติม รูปปุ่ม

  รูป Ribbon

  หมายเหตุ    เมื่อมีการลดขนาดหน้าต่าง Excel ลักษณะแผนภูมิจะมีพร้อมให้ใช้งานในแกลเลอรี ลักษณะด่วนของแผนภูมิ ในกลุ่ม ลักษณะแผนภูมิ

เคล็ดลับ    ลักษณะแผนภูมิจะใช้สีของชุดรูปแบบเอกสารปัจจุบันที่นำมาใช้กับสมุดงาน คุณสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยการสลับไปใช้ชุดรูปแบบของเอกสารอื่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดชุดรูปแบบของเอกสารเอง เพื่อแสดงแผนภูมิด้วยสีที่ตรงตามที่คุณต้องการได้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเค้าโครงขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเอง

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ หรือคลิกที่องค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยน

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิกตัวเลือกเค้าโครงของป้ายชื่อแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยน

   รูป Ribbon

  • ในกลุ่ม แกน ให้คลิกตัวเลือกเค้าโครงของแกนหรือเส้นตารางที่คุณต้องการเปลี่ยน

   รูป Ribbon

  • ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิกตัวเลือกเค้าโครงของพื้นหลังที่คุณต้องการเปลี่ยน

   ตัวเลือกสำหรับผนัง พื้น และการหมุนสามมิติของแผนภูมิสามารถใช้งานได้เฉพาะแผนภูมิสามมิติเท่านั้น

   รูป Ribbon

  • ในกลุ่ม การวิเคราะห์ ให้คลิกตัวเลือกเค้าโครงของเส้นหรือแท่งใดๆ ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยน

   ตัวเลือกการวิเคราะห์บางตัวเลือกอาจใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดของแผนภูมิของคุณ

 3. หมายเหตุ    ตัวเลือกเค้าโครงที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับองค์ประกอบที่คุณได้เลือกไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้เลือกทั้งแผนภูมิไว้ ป้ายชื่อข้อมูลจะถูกนำไปใช้กับชุดข้อมูลทั้งหมด ถ้าคุณเลือกเพียงจุดข้อมูลเดียว ป้ายชื่อข้อมูลจะถูกนำไปใช้เฉพาะกับชุดข้อมูลหรือจุดข้อมูลที่เลือกไว้เท่านั้น

เคล็ดลับ   

 • บนแท็บ เค้าโครง คุณยังมีตัวเลือกในการเพิ่มรูปภาพ รูปร่าง หรือกล่องข้อความ (กลุ่ม แทรก) และสามารถเปลี่ยนชื่อแผนภูมิ (กลุ่ม คุณสมบัติ) ได้

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิเฉพาะ คุณสามารถคลิกขวาที่องค์ประกอบแผนภูมินั้น แล้วคลิก จัดรูปแบบ <องค์ประกอบแผนภูมิ>

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลักษณะการจัดรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเอง

 1. คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิจากรายการองค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกแผนภูมิ

   วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนลักษณะการจัดรูปแบบ

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ รูปแบบ ให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก และในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบ <องค์ประกอบแผนภูมิ> ให้เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  2. ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม นั้นแล้ว เลือกสไตล์

   รูป Ribbon ของ Excel

  3. ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก เติมสีรูปร่าง, เส้นกรอบรูปร่าง หรือ ลักษณะพิเศษรูปร่าง แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  4. ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิกตัวเลือก ลักษณะอักษรศิลป์ หรือคลิก สีเติมข้อความ, เส้นกรอบข้อความ หรือ ลักษณะพิเศษข้อความ แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิเฉพาะ คุณสามารถคลิกขวาที่องค์ประกอบแผนภูมินั้น แล้วคลิก จัดรูปแบบ <องค์ประกอบแผนภูมิ>

ด้านบนของหน้า

บันทึกแผนภูมิเป็นแม่แบบแผนภูมิ

ถ้าคุณต้องการสร้างแผนภูมิอื่นที่มีลักษณะเหมือนกับแผนภูมิที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น คุณสามารถบันทึกแผนภูมินั้นเป็นแม่แบบ ซึ่งคุณจะสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับแผนภูมิอื่นๆ ที่คล้ายกันได้

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการบันทึกเป็นแม่แบบ

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิด ให้คลิก บันทึกเป็นแม่แบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของแม่แบบ

  เคล็ดลับ    ถ้าคุณไม่ระบุโฟลเดอร์อื่น ไฟล์เทมเพลต (.crtx) จะถูกบันทึกในโฟลเดอร์แผนภูมิ และเทมเพลตจะพร้อมใช้งานภายใต้เทมเพล ทั้งในกล่องโต้ตอบแทรกแผนภูมิ (แท็บแทรกแผนภูมิ กลุ่มเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ) และกล่องโต้ตอบเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ (แท็บออกแบบ กลุ่มชนิดเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ )

หมายเหตุ    แม่แบบแผนภูมิจะมีรูปแบบแผนภูมิและจะเก็บสีที่ใช้งานอยู่ขณะที่คุณบันทึกแผนภูมิเป็นแม่แบบ เมื่อคุณใช้แม่แบบแผนภูมิเพื่อสร้างแผนภูมิในสมุดงานอื่น แผนภูมิใหม่จะใช้สีของแม่แบบแผนภูมิ ไม่ใช่สีของชุดรูปแบบเอกสารที่ใช้กับสมุดงานอยู่ในขณะนั้น เมื่อต้องการใช้สีของชุดรูปแบบเอกสารแทนสีของแม่แบบแผนภูมิ ให้คลิกขวาที่พื้นที่แผนภูมิ แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่ให้ตรงกับลักษณะ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×