การเปลี่ยนเค้าโครงหรือการจัดรูปแบบในส่วนหนึ่งในเอกสารของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวแบ่งส่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงเค้าโครงหรือการจัดรูปแบบหนึ่งหน้าหรือหลายหน้าในเอกสารของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวางเค้าโครงบางส่วนของหน้าแบบคอลัมน์เดียวให้เป็นสองคอลัมน์ได้ เป็นต้น คุณสามารถแยกบทต่างๆ ในเอกสารของคุณได้เพื่อให้ลำดับเลขหน้าในแต่ละบทเริ่มต้นด้วย 1 นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับส่วนในเอกสารของคุณได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ใน Microsoft Office Word 2007 คุณสามารถเลือกเค้าโครงหน้ากระดาษได้มากมายจากแกลเลอรีของการออกแบบหน้าใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มหน้าแบบคอลัมน์เดียวที่มีส่วนเป็นสองคอลัมน์ด้วยการคลิกตัวเลือกเค้าโครงหน้ากระดาษนั้นในแกลเลอรีของการออกแบบ หน้าใหม่

ตัวอย่างเอกสารที่มีตัวแบ่งส่วน

1. ส่วนที่จัดรูปแบบเป็นคอลัมน์เดียว

2. ส่วนที่จัดรูปแบบเป็นสองคอลัมน์

ในบทความนี้

ชนิดของตัวแบ่งส่วนที่คุณสามารถแทรกได้

เปลี่ยนเค้าโครงเอกสารหรือการจัดรูปแบบ

การเอาการเปลี่ยนแปลงในเค้าโครงเอกสารออก

ชนิดของตัวแบ่งส่วนที่คุณสามารถแทรกได้

ตัวแบ่งส่วนจะใช้สำหรับสร้างการเปลี่ยนแปลงในเค้าโครงหรือการจัดรูปแบบในส่วนของเอกสาร คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่อไปนี้ได้สำหรับแต่ละส่วน

 • ระยะขอบ

 • ขนาดกระดาษหรือการวางแนว

 • แหล่งกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์

 • เส้นขอบหน้ากระดาษ

 • การจัดแนวข้อความตามแนวตั้งบนหน้ากระดาษ

 • หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 • คอลัมน์

 • การใส่หมายเลขหน้า

 • การใส่หมายเลขบรรทัด

 • เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

  หมายเหตุ: 

  • ตัวแบ่งหน้าจะควบคุมการจัดรูปแบบส่วนของข้อความที่นำหน้าตัวแบ่งส่วนนั้น เมื่อคุณลบตัวแบ่งส่วน คุณจะลบการจัดรูปแบบส่วนของข้อความที่อยู่ก่อนตัวแบ่งนั้นด้วย ข้อความนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของส่วนที่ตามมา และจะใช้การจัดรูปแบบส่วนดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแยกบทต่างๆ ของเอกสารโดยใช้ตัวแบ่งส่วน แล้วลบตัวแบ่งส่วนนั้นที่ตอนต้นของบทที่ 2 บทที่ 1 และบทที่ 2 ก็จะมาอยู่ในส่วนเดียวกัน และใช้การจัดรูปแบบที่ก่อนหน้านี้ใช้เฉพาะในบทที่ 2

  • ตัวแบ่งส่วนที่ควบคุมการจัดรูปแบบของส่วนสุดท้ายในเอกสารของคุณจะไม่แสดงเป็นส่วนของเอกสารนั้น เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบเอกสาร ให้คลิกในย่อหน้าสุดท้ายของเอกสารนั้น

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงชนิดของตัวแบ่งส่วนที่คุณสามารถแทรกได้ (ในภาพประกอบแต่ละภาพ เส้นประคู่แสดงถึงตัวแบ่งส่วน)

คำสั่ง หน้าถัดไป จะแทรกตัวแบ่งส่วนและเริ่มส่วนใหม่ในหน้าถัดไป ตัวแบ่งส่วนชนิดนี้มีประโยชน์มากโดยเฉพาะสำหรับการเริ่มบทใหม่ในเอกสาร

ตัวแบ่งส่วน หน้าถัดไป

คำสั่ง ต่อเนื่อง จะแทรกตัวแบ่งส่วนและเริ่มส่วนใหม่บนหน้าเดียวกัน ตัวแบ่งส่วนแบบต่อเนื่องมีประโยชน์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบบนหนึ่งหน้า เช่น จำนวนคอลัมน์ที่ต่างกัน

ตัวแบ่งส่วน ต่อเนื่อง

คำสั่ง หน้าคู่ หรือ หน้าคี่ จะแทรกตัวแบ่งหน้าและเริ่มส่วนใหม่บนหน้าถัดไปที่เป็นเลขคู่หรือเลขคี่ ถ้าคุณต้องการให้บทต่างๆในเอกสารเริ่มต้นบนหน้าคี่หรือหน้าคู่เสมอ ให้ใช้ตัวเลือกตัวแบ่งส่วน หน้าคี่ หรือ หน้าคู่

ตัวแบ่งส่วน หน้าคี่

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนเค้าโครงเอกสารหรือการจัดรูปแบบ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ

  คุณอาจต้องการเลือกส่วนของเอกสารรอบบริเวณที่จะแทรกคู่ตัวแบ่งส่วน

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวแบ่ง

  รูป Ribbon ของ Word

 3. ในกลุ่ม ตัวแบ่งส่วน ให้คลิกชนิดตัวแบ่งส่วนที่เหมาะสมกับชนิดของการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบที่คุณต้องการทำ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังแยกเอกสารเป็นบทต่างๆ คุณอาจต้องการให้แต่ละบทเริ่มต้นบนหน้าคี่ คลิก หน้าคี่ ในกลุ่ม ตัวแบ่งส่วน

ด้านบนของเพจ

การเอาการเปลี่ยนแปลงในเค้าโครงเอกสารออก

ตัวแบ่งส่วนจะกำหนดตำแหน่งที่การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบในเอกสารเกิดขึ้น เมื่อคุณลบตัวแบ่งส่วน คุณจะลบการจัดรูปแบบส่วนสำหรับข้อความที่อยู่ก่อนตัวแบ่งส่วนนั้นไปด้วย ข้อความนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของส่วนที่ตามมา และจะใช้การจัดรูปแบบของส่วนนั้น

ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในมุมมอง แบบร่างเพื่อที่คุณจะมองเห็นตัวแบ่งส่วนที่เป็นเส้นประคู่ได้

 1. เลือกตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการลบ

 2. กด DELETE

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×