การเปลี่ยนเค้าโครงข้อมูลของ PivotTable

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากสร้าง PivotTableและเพิ่มเขตข้อมูลคุณต้องการวิเคราะห์คุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครงของข้อมูลที่จะทำให้ง่ายต่อการอ่าน และสแกน PivotTable เพียงแค่เลือกเค้าโครงรายงานที่แตกต่างกันสำหรับการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงโต้ตอบแบบทันที

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดง เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

  เครื่องมือ PivotTable

 2. คลิก ออกแบบ > เค้าโครงรายงาน

  ปุ่ม เค้าโครงรายงาน บนแท็บ ออกแบบ

 3. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากสามตัวเลือกรูปแบบต่อไปนี้

  • แสดงในแบบกะทัดรัด ช่วยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่กระจายออกจากหน้าจอตามแนวนอนและช่วยลดการเลื่อน เค้าโครงนี้จะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้าง PivotTable

   ข้อมูล PivotTable ในแบบกะทัดรัด

   ดังแสดงในภาพ รายการจากเขตข้อมูลพื้นที่แถวที่แตกต่างกันในหนึ่งคอลัมน์ และรายการเขตข้อมูลที่แตกต่างกันจะถูกย่อหน้า (เช่น Qtr1 และ Canada) ป้ายชื่อแถวจะใช้พื้นที่น้อยกว่าในแบบกะทัดรัด ซึ่งทำให้มีพื้นที่สำหรับข้อมูลที่เป็นตัวเลขมากขึ้น ปุ่ม ขยาย และ ยุบ จะแสดงขึ้น ดังนั้นคุณสามารถแสดงหรือซ่อนรายละเอียดได้

  • แสดงในแบบเค้าร่าง จะทำเค้าร่างข้อมูลใน PivotTable

   ข้อมูล PivotTable ในแบบเค้าร่าง

   ดังที่แสดงในรูปภาพ รายการถูกทำเค้าร่างในลำดับชั้นทั่วทั้งคอลัมน์ต่างๆ

  • แสดงในแบบตาราง แสดงทุกสิ่งในรูปแบบตาราง ซึ่งทำให้คัดลอกเซลล์ไปยังเวิร์กชีตอื่นได้ง่ายขึ้น

   ข้อมูล PivotTable ในแบบตาราง

   ดังที่แสดงในรูปภาพ เค้าโครงนี้จะใช้หนึ่งคอลัมน์ต่อเขตข้อมูล

 4. ถ้าคุณเลือกแบบเค้าร่างหรือแบบตาราง คุณสามารถคลิก ทำป้ายชื่อรายการทั้งหมดซ้ำ บนเมนู เค้าโครงรายงาน เพื่อแสดงป้ายชื่อรายการของแต่ละรายการได้

เคล็ดลับ: หลังจากนำเค้าโครงคุณต้อง คุณสามารถนำสไตล์หรือแถวที่เป็นแถบสีจะเปลี่ยนรูปแบบ

เปลี่ยนวิธีการแสดงผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมด

เมื่อต้องการปรับเค้าโครงของข้อมูลใน PivotTable ของคุณให้ดีขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงผลรวมย่อย ผลรวมทั้งหมด และรายการต่างๆ ได้

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดง PivotTable

 2. บนแท็บ ออกแบบ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  ตัวเลือกเค้าโครงในกลุ่ม เค้าโครง บนแท็บ ออกแบบ

  • คลิก ผลรวมย่อย เพื่อเปลี่ยนวิธีการแสดงสำหรับกลุ่มของข้อมูล

  • คลิก ผลรวมทั้งหมด เพื่อเปลี่ยนวิธีการแสดงสำหรับคอลัมน์และแถว

  • คลิก แถวว่าง เพื่อแทรกแถวว่างหลังจากแต่ละการจัดกลุ่มใน PivotTable ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PivotTable

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×