ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การเปลี่ยนเครื่องหมายอัญประกาศโค้งเป็นอัญประกาศตรง และในทางกลับกัน

การสมัครใช้งาน Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

เมื่อคุณพิมพ์ข้อความ โปรแกรม Microsoft Office บางโปรแกรมจะเปลี่ยนเครื่องหมายอัญประกาศตรง (‘ หรือ “) เป็นเครื่องหมายปีกกา (หรือที่เรียกว่า “เครื่องหมายอัญประกาศโค้ง” หรือ เครื่องหมายอัญประกาศของผู้เชี่ยวชาญการพิมพ์) คุณสามารถเปิดหรือปิดฟีเจอร์นี้

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office อะไรอยู่ เลือกหนึ่งรายการจากรายการดรอปดาวน์

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Outlook ให้คลิกแท็บ จดหมาย แล้วคลิก ตัวเลือกตัวแก้ไข

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของตัวแก้ไข ให้คลิก ตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติ

 4. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัตโนมัติ ให้ทำดังต่อไปนี้:

  • คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ และภายใต้ แทนที่ขณะพิมพ์ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย “อัญประกาศตรง” ด้วย “อัญประกาศโค้ง”

  • คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติ และภายใต้ แทนที่ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย “อัญประกาศตรง” ด้วย “อัญประกาศโค้ง”

 5. คลิก ตกลง

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร แล้วคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

 4. ภายใต้ แทนที่ขณะคุณพิมพ์ เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย “อัญประกาศตรง” ด้วย “อัญประกาศโค้ง”

 5. คลิก ตกลง

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร แล้วคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

 4. ภายใต้ แทนที่ขณะคุณพิมพ์ เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย “อัญประกาศตรง” ด้วย “อัญประกาศโค้ง”

 5. คลิก ตกลง

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร แล้วคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัตโนมัติ ให้ทำดังต่อไปนี้:

  • คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ และภายใต้ แทนที่ขณะพิมพ์ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย “อัญประกาศตรง” ด้วย “อัญประกาศโค้ง”

  • คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติ และภายใต้ แทนที่ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย “อัญประกาศตรง” ด้วย “อัญประกาศโค้ง”

 4. คลิก ตกลง

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office อะไรอยู่ เลือกหนึ่งรายการจากรายการดรอปดาวน์

 1. ในหน้าต่าง Outlook หลัก บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ให้คลิกแท็บ รูปแบบจดหมาย แล้วคลิก ตัวเลือกตัวแก้ไข

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกตัวแก้ไขให้คลิก การพิสูจน์อักษร แล้วคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัตโนมัติ ให้ทำดังต่อไปนี้:

  • คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ และภายใต้ แทนที่ขณะพิมพ์ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย “อัญประกาศตรง” ด้วย “อัญประกาศโค้ง”

  • คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติ และภายใต้ แทนที่ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย “อัญประกาศตรง” ด้วย “อัญประกาศโค้ง”

 5. คลิก ตกลง

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร แล้วคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

 4. ภายใต้ แทนที่ขณะคุณพิมพ์ เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย “อัญประกาศตรง” ด้วย “อัญประกาศโค้ง”

 5. คลิก ตกลง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

 3. ภายใต้ แทนที่ขณะคุณพิมพ์ เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย “อัญประกาศตรง” ด้วย “อัญประกาศโค้ง”

 4. คลิก ตกลง

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร แล้วคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัตโนมัติ ให้ทำดังต่อไปนี้:

  • คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ และภายใต้ แทนที่ขณะพิมพ์ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย “อัญประกาศตรง” ด้วย “อัญประกาศโค้ง”

  • คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติ และภายใต้ แทนที่ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย “อัญประกาศตรง” ด้วย “อัญประกาศโค้ง”

 4. คลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×