การเปลี่ยนหรือเอาเส้นขอบบนกล่องข้อความหรือรูปร่างออก

การเปลี่ยนหรือเอาเส้นขอบบนกล่องข้อความหรือรูปร่างออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเอาเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง และคุณสามารถเปลี่ยนสี น้ำหนัก หรือสไตล์ของเส้นขอบได้ ถ้าคุณต้องการลบกล่องข้อความ ให้ดูที่ เอากล่องข้อความออก

เอาเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ถ้าคุณต้องการเอาเส้นขอบออกจากรูปร่างใน Project ดูที่เอาเส้นขอบใน Project ออกในภายหลังในบทความนี้

 1. เลือกเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเอาออก

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

  เมนู เส้นกรอบรูปร่าง

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถยัง ให้คลิกขวาขอบของรูปร่าง คลิกไอคอนเค้าร่าง นั้นแล้ว คลิกไม่มีเส้นกรอบ

  • ใน PowerPoint นอกจากนี้คุณสามารถคลิเส้นกรอบรูปร่าง บนแท็บหน้าแรก

คุณต้องการทำอะไรอีก

เอาเส้นขอบใน Project

เปลี่ยนสีของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เปลี่ยนน้ำหนักของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เอาเส้นขอบใน Project ออก

 • คลิกขวาที่ขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง คลิกไอคอนเค้าร่าง แล้ว คลิ กไม่มีเส้นกรอบ

เปลี่ยนสีของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 1. เลือกเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบ คลิกเส้นกรอบรูปร่าง และภายใต้สีของธีม ให้เลือกสีคุณต้องการ

  เมนู เส้นกรอบรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นขอบให้มีสีอื่นที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้ทำดังนี้

   1. เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง

   2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก สีเส้นกรอบเพิ่มเติม

   3. ในกล่องโต้ตอบ สี ให้คลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

  • คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกขวาขอบของรูปร่าง คลิกไอคอนเค้าร่าง แล้ว เลือกสีคุณต้องการ

  • ใน PowerPoint คุณยังสามารถเปลี่ยนเส้นขอบโดยคลิก เส้นกรอบรูปร่าง บนแท็บ หน้าแรก

  • ใน Project ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความหรือรูปร่าง แล้วคลิก คุณสมบัติ และใช้ตัวควบคุมบนแท็บ เส้นและสีเติม เพื่อเปลี่ยนสีเส้นขอบได้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนน้ำหนักของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 1. เลือกเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบ คลิกเส้นกรอบรูปร่าง ชี้ไปที่น้ำหนัก แล้ว คลิ กน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เมนู เส้นกรอบรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักเส้นแบบกำหนดเอง ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง

   2. บนแท็บรูปแบบ คลิกเส้นกรอบรูปร่าง ชี้ไปที่น้ำหนัก และ แล้ว เลือกเส้นเพิ่มเติม

   3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้เส้น ในกล่องความกว้าง พิมพ์น้ำหนักที่คุณต้องการ

  • คุณสามารถยัง ให้คลิกขวาขอบของรูปร่าง คลิกไอคอนเค้าร่าง ชี้ไปที่น้ำหนัก แล้ว คลิกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  • ใน PowerPoint คุณยังสามารถเปลี่ยนเส้นขอบได้โดยคลิก เส้นกรอบรูปร่าง บนแท็บ หน้าแรก

  • ใน Project ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความหรือรูปร่าง แล้วคลิก คุณสมบัติ และบนแท็บ เส้นและสีเติม ให้เลือกความกว้างจากรายการ เส้น

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง

คำสั่งเหล่านี้ไม่พร้อมให้ใช้งานสำหรับ Project

 1. เลือกเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นๆ

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบ คลิกเส้นกรอบรูปร่าง ชี้ไปที่เส้นประ จากแล้ว คลิกสไตล์เส้นขอบคุณต้องการ

  เมนู เส้นกรอบรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการสร้างสไตล์เส้นแบบกำหนดเอง ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง

   2. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นเลือก เส้นเพิ่มเติม

   3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้เส้น เลือกตัวเลือกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

  • คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกขวาขอบของรูปร่าง คลิกไอคอนเค้าร่าง ชี้ไปที่เส้นประ แล้ว คลิกลักษณะเส้นที่คุณต้องการ

  • ใน PowerPoint คุณยังสามารถเปลี่ยนเส้นขอบได้โดยคลิก เส้นกรอบรูปร่าง บนแท็บ หน้าแรก

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

เอาเส้นขอบหน้ากระดาษใน Word

เพิ่มเส้นขอบให้กับข้อความ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×