การเปลี่ยนหรือเพิ่มระดับในสารบัญ

การเปลี่ยนหรือเพิ่มระดับในสารบัญ

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระดับของรายการสารบัญ ให้เปลี่ยนระดับหัวเรื่องของข้อความในเนื้อหาของเอกสาร

เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนระดับที่แสดงในสารบัญของคุณ คือการแทนที่ตารางที่มีอยู่แล้วด้วยตารางที่มีระดับที่คุณต้องการ วิธีที่เร็วกว่าและเป็นทางเทคนิคมากกว่าคือการแก้ไขข้อมูลของโค้ดเขตข้อมูล

เปลี่ยนระดับของรายการ

ถ้าต้องการเปลี่ยนระดับของรายการในสารบัญของคุณ เพียงแค่เปลี่ยนระดับหัวเรื่องของข้อความนั้นในเนื้อหาเอกสารของคุณ

 1. คลิกหัวเรื่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกระดับหัวเรื่องที่คุณต้องการ
  หัวเรื่อง 1 ในแกลเลอรีสไตล์

 3. บนแท็บ การอ้างอิง ให้คลิก อัปเดตตาราง
  อัปเดตสารบัญ

 4. คลิก อัปเดตทั้งตาราง แล้วคลิก ตกลง

แทนที่สารบัญ

 1. คลิก การอ้างอิง > สารบัญ > สร้างสารบัญแบบกำหนดเอง

  สารบัญแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ในรายการ แสดงระดับ ให้เลือกจำนวนระดับที่คุณต้องการแล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบสารบัญ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิก 2 ข้อความทั้งหมดที่ใช้สไตล์หัวเรื่อง 1 หรือสไตล์หัวเรื่อง 2 จะถูกแสดงในสารบัญ

 3. เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการจะแทนที่สารบัญที่มีอยู่หรือไม่ ให้คลิก ใช่

แก้ไขข้อมูลของโค้ดเขตข้อมูล

Word จะแทรกเขตข้อมูลต่างๆ โดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้คำสั่งเฉพาะ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณ เพิ่มหมายเลขหน้า Word จะแทรก เขตข้อมูล Page เมื่อคุณ สร้างสารบัญ Word จะแทรก เขตข้อมูล TOC

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลของโค้ดเขตข้อมูลเพื่อเปลี่ยนจำนวนระดับที่แสดงในสารบัญของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. คลิกในสารบัญของคุณ แล้วกด Alt+F9 ข้อมูลของโค้ดเขตข้อมูลจะปรากฏระหว่างวงเล็บปีกกา และจะมีลักษณะเช่นนี้:

  โค้ดเขตข้อมูล TOC

 2. เปลี่ยนตัวเลขในเครื่องหมายอัญประกาศ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการแสดงเพียงสองระดับ ให้เปลี่ยน "1-3" เป็น "1-2"

 3. กด Alt+F9 เพื่อแสดงสารบัญอีกครั้ง

 4. อัปเดตสารบัญเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคุณ (การอ้างอิง > อัปเดตสารบัญ)

ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ดเขตข้อมูล ให้ดูที่ โค้ดเขตข้อมูลใน Word

เปลี่ยนระดับที่แสดงในสารบัญ

 1. บนแท็บ อ้างอิง ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก สารบัญ

  ข้อความแสดงแทน

 2. คลิก สารบัญแบบกำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ในรายการ แสดงระดับ ให้คลิกจำนวนระดับที่คุณต้องการในสารบัญของคุณ

  แสดงระดับในกล่องโต้ตอบสารบัญ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิก 2 ข้อความทั้งหมดที่ใช้สไตล์หัวเรื่อง 1 หรือสไตล์หัวเรื่อง 2 จะถูกแสดงในสารบัญ

 4. เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการจะแทนที่สารบัญที่มีอยู่หรือไม่ ให้คลิก ใช่

เปลี่ยนระดับของรายการสารบัญ

ถ้าต้องการเปลี่ยนระดับของรายการในสารบัญของคุณ คุณต้องเปลี่ยนระดับหัวเรื่องของข้อความนั้นในเนื้อหาเอกสารของคุณ

 1. คลิกหัวเรื่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกสไตล์หัวเรื่องที่สอดคล้องกับระดับที่คุณต้องการ

  ข้อความแสดงแทน

 3. บนแท็บ อ้างอิง ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก อัปเดตตาราง

  ข้อความแสดงแทน

 4. คลิก อัปเดตทั้งตาราง แล้วคลิก ตกลง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×