การเปลี่ยนหมายเลขสไลด์เริ่มต้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขสไลด์ที่ปรากฏบนสไลด์แรกในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม กำหนดเอง ให้คลิก ขนาดสไลด์ แล้วคลิก ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  2. ในกล่องโต้ตอบ ขนาดสไลด์ ในกล่อง หมายเลขสไลด์จาก ให้ใส่หมายเลขที่คุณต้องการแสดงบนสไลด์แรกในงานนำเสนอของคุณ แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการใส่หมายเลขลงบนสไลด์เพียงหนึ่งภาพ หรือลงบนสไลด์ทุกภาพยกเว้นสไลด์แรก ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
    ในกลุ่ม 'ข้อความ'

  2. ในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิกแท็บ สไลด์

  3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  4. เมื่อต้องการใส่หมายเลขไว้ที่สไลด์ที่คุณได้เลือกไว้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หมายเลขสไลด์ แล้วคลิก นำไปใช้ ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับสไลด์แต่ละภาพที่คุณต้องการใส่หมายเลข

  5. เมื่อต้องการใส่หมายเลขลงบนสไลด์ทุกภาพยกเว้นสไลด์แรก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หมายเลขสไลด์ และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่แสดงบนสไลด์ชื่อเรื่อง แล้วคลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×