การเปลี่ยนหน้าต้นแบบในมุมมองแบบสองหน้าเป็นหน้าต้นแบบชนิดหน้าเดียว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเปลี่ยนหน้าต้นแบบในมุมมองแบบสองหน้าเป็นหน้าต้นแบบชนิดหน้าเดียว หน้าซ้ายในแบบสองหน้าจะถูกลบออก หน้าสิ่งพิมพ์ใดๆ ที่มีการใช้หน้าซ้ายของหน้าต้นแบบในมุมมองแบบสองหน้าจะแสดงองค์ประกอบจากหน้าขวา

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หน้าต้นแบบ

  2. ในบานหน้าต่างงาน แก้ไขหน้าต้นแบบ ให้คลิกลูกศรถัดจากหน้าต้นแบบในมุมมองแบบสองหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นหน้าต้นแบบชนิดหน้าเดียว แล้วคลิก เปลี่ยนเป็นหน้าเดียว

  3. เมื่อถูกถามว่าคุณต้องการทำต่อหรือไม่ ให้คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×