การเปลี่ยนหน่วยแสดงบนแกนค่า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าค่าแผนภูมิของคุณประกอบด้วยข้อมูลที่มีค่ามาก คุณสามารถทำให้ข้อความแกนสั้นลงและอ่านง่ายขึ้นได้ด้วยการเปลี่ยนหน่วยแสดงของแกน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าแผนภูมิมีช่วงจาก 1,000,000 ถึง 50,000,000 คุณสามารถแสดตัวเลขเป็น 1 ถึง 50 บนแกน และแสดงป้ายชื่อที่ระบุว่าหน่วยแสดงหลักล้านได้

  1. คลิกแกนค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แกนที่เลือก แล้วคลิกแท็บ มาตราส่วน

  3. ในรายการ หน่วยแสดง ให้คลิกหน่วยที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ค่าตัวเลข

  4. เมื่อต้องการแสดงป้ายชื่อที่อธิบายหน่วยที่แสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงป้ายชื่อหน่วยบนแผนภูมิ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×