การเปลี่ยนหน่วยแสดงบนแกนค่า

ถ้าค่าแผนภูมิของคุณประกอบด้วยข้อมูลที่มีค่ามาก คุณสามารถทำให้ข้อความแกนสั้นลงและอ่านง่ายขึ้นได้ด้วยการเปลี่ยนหน่วยแสดงของแกน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าแผนภูมิมีช่วงจาก 1,000,000 ถึง 50,000,000 คุณสามารถแสดตัวเลขเป็น 1 ถึง 50 บนแกน และแสดงป้ายชื่อที่ระบุว่าหน่วยแสดงหลักล้านได้

  1. คลิกแกนค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แกนที่เลือก แล้วคลิกแท็บ มาตราส่วน

  3. ในรายการ หน่วยแสดง ให้คลิกหน่วยที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ค่าตัวเลข

  4. เมื่อต้องการแสดงป้ายชื่อที่อธิบายหน่วยที่แสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงป้ายชื่อหน่วยบนแผนภูมิ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×