การเปลี่ยนส่วนหัวของกลุ่มรายการข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายการข้อความ ใน Outlook 2013 รวมลำดับการจัดเรียงและกลุ่มลงในการจัดเรียง การจัดเรียงเริ่มต้นเรียงลำดับข้อความที่ได้รับจากใหม่ที่สุดอยู่ด้านบนและข้อความกลุ่มตามช่วงเวลา ตัวอย่างของกลุ่มรวมวันนี้เมื่อวานนี้สัปดาห์ที่แล้ว และอื่น ๆ

คุณสามารถจัดกลุ่มข้อความหลาย ๆ วิธี เช่นการจัดกลุ่มตามประเภทขนาดเรื่อง และมีความสำคัญ หรือ คุณสามารถใช้การจัดเรียงที่ใช้การเรียงลำดับ โดยไม่มีส่วนหัวของกลุ่มเท่า นั้น

ปิดส่วนหัวของกลุ่ม

ตัวควบคุมที่ด้านบนของรายการข้อความซึ่งควบคุมการจัดเรียงรายการข้อความจะมีอยู่สองตัวควบคุม คือ กลุ่มและลำดับการจัดเรียง ตามค่าเริ่มต้น ตัวควบคุมกลุ่มจะตั้งค่าเป็น ตามวันที่ และตัวควบคุมลำดับการจัดเรียงจะตั้งค่าเป็น ใหม่ที่สุด คลิกที่ตัวควบคุมกลุ่ม เช่น ตามวันที่ แล้วคลิก แสดงตามกลุ่ม เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออก ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อเปิดส่วนหัวของกลุ่ม

ตัวควบคุมกลุ่มที่ด้านบนของรายการข้อความ

ด้านบนของหน้า

การจัดเรียงขั้นสูง

เมื่อต้องการสร้างการจัดเรียงขั้นสูงที่ใช้ตัวเลือกเพิ่มขึ้น ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิก มุมมอง

 2. ในกลุ่ม มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก เปลี่ยนมุมมอง แล้วคลิก บันทึกมุมมองปัจจุบันเป็นมุมมองใหม่

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับมุมมองใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 4. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก การตั้งค่ามุมมอง

 5. คลิก จัดกลุ่มตาม

 6. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย จัดกลุ่มตามการจัดเรียงโดยอัตโนมัติ

 7. ในกล่อง จัดกลุ่มรายการตาม ให้คลิกเขตข้อมูลที่จะใช้ในการจัดกลุ่ม

  ถ้าเขตข้อมูลที่คุณต้องการไม่อยู่ในกล่อง จัดกลุ่มรายการตาม ให้คลิกชุดเขตข้อมูลอื่นในกล่อง เลือกเขตข้อมูลที่มีอยู่จาก

 8. คลิก น้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย สำหรับลำดับการจัดเรียงของหัวข้อกลุ่ม

 9. เมื่อต้องการแสดงเขตข้อมูลที่คุณกำลังจัดกลุ่มรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเขตข้อมูลในมุมมอง

 10. เมื่อต้องการจัดกลุ่มตามกลุ่มย่อย ให้คลิกเขตข้อมูลในกล่อง แล้วตามด้วย

 11. ในรายการ ค่าเริ่มต้นการขยาย/ยุบ ให้คลิกค่าเริ่มต้นสำหรับรูปแบบที่คุณต้องการให้กลุ่มแสดงในมุมมอง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×