ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การเปลี่ยนส่วนประกอบแม่แบบที่มีอยู่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่วนประกอบแม่แบบเป็นส่วนหนึ่งของแม่แบบฟอร์มที่สามารถบันทึกเพื่อนำมาใช้ในเทมเพลตฟอร์มที่หลาย ส่วนประกอบแม่แบบทั่วไปประกอบด้วยตัวควบคุมและแบบแหล่งข้อมูล และอาจมีฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นการเชื่อมต่อข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกฎ คุณสามารถออกแบบส่วนประกอบแม่แบบเดียวแล้ว แจกจ่ายให้กับนักออกแบบเทมเพลฟอร์มอื่น ๆ ในองค์กรของคุณเพื่อใช้ในเทมเพลตฟอร์มที่ของพวกเขา นี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าการออกแบบที่สอดคล้องกันระหว่างเทมเพลตฟอร์มที่หลาย ส่วนเทมเพลตจะมักจะถูกสร้างขึ้น และเก็บ โดยตัวออกแบบฟอร์มหนึ่ง และแชร์กับนักออกแบบฟอร์มอื่น ๆ ในองค์กร

บทความนี้อธิบายถึงขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงส่วนประกอบแม่แบบ นั้นนอกจากนี้อธิบายถึงวิธีการใช้ไอคอนของคุณเองสำหรับส่วนแม่แบบของคุณและวิธีการเปลี่ยนชื่อของแม่แบบส่วนตัว

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนการออกแบบของส่วนเทมเพลต

เปลี่ยนไอคอนสำหรับส่วนประกอบแม่แบบ

เปลี่ยนชื่อและ ID สำหรับส่วนประกอบแม่แบบ

เปลี่ยนการออกแบบของส่วนเทมเพลต

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบแม่แบบที่คุณออกแบบ คุณเปิดสมุดงานในสภาพแวดล้อม Microsoft Office InfoPath เฉพาะสำหรับการออกแบบเทมเพลส่วน ทำการเปลี่ยนแปลงจำเป็น นั้นแล้ว บันทึกไฟล์ ถ้านักออกแบบฟอร์มอื่น ๆ กำลังใช้ส่วนประกอบแม่แบบของคุณ คุณต้องแจ้งให้ทราบว่า เวอร์ชันใหม่จะพร้อมใช้งานเพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มเวอร์ชันล่าสุดไปยังบานหน้าต่างงานตัวควบคุม หลังจากส่วนประกอบแม่แบบใหม่จะถูกติดตั้ง InfoPath แสดงข้อความเกี่ยวกับเวอร์ชันใหม่ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ การแจ้งเตือนนี้ยังปรากฏขึ้นเมื่อคุณย้ายตัวชี้ไว้เหนือส่วนเทมเพลบนเทมเพลตฟอร์ม

ถ้าคุณวางแผนที่จะอัปเดส่วนเทมเพลตในแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วในการใช้งานทั่วทั้งองค์กรของคุณ คุณต้องประกาศเทมเพลตฟอร์หลังจากอัปเดส่วนเทมเพลต เทมเพลตฟอร์อัปเดตแล้วกับส่วนเทมเพลตล่าสุดจะปรากฏโดยอัตโนมัติ ในครั้งถัดไปในฟอร์มที่มีอยู่ หรือสร้างใหม่ที่ยึดตามเทมเพลฟอร์มที่เปิดขึ้น

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

 2. ภายใต้เปิดเทมเพลตฟอร์ม ในกล่องโต้ตอบการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คลิกบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

 3. ในกล่องโต้ตอบเปิดในโหมดออกแบบ คลิกส่วนเทมเพล InfoPath จากรายการของชนิดไฟล์

 4. เรียกดู และคลิกส่วนประกอบแม่แบบที่คุณต้องการเปิด แล้ว คลิ กเปิด

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณจำเป็นต้องส่วนเทมเพลต

 6. เมื่อต้องการบันทึกเทมเพล part บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึก

 7. การแชร์ส่วนเทมเพลกับนักออกแบบฟอร์มอื่น ๆ คัดลอกไฟล์เทมเพล part (.xtp) ไปยังตำแหน่งที่ใช้ร่วมกันเช่นเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ และจากนั้น ให้อื่น ๆ ฟอร์มผู้ออกแบบรู้ว่า จะพร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนไอคอนสำหรับส่วนประกอบแม่แบบ

คุณสามารถสร้างไอคอนของคุณเองสำหรับส่วนประกอบแม่แบบ ไอคอน part แม่แบบปรากฏในรายการของตัวควบคุมในตัวควบคุม บานหน้าต่างงาน ที่อยู่ถัดจากชื่อของส่วนเทมเพลต ไอคอนแบบกำหนดเองจะมักจะถูกสร้างขึ้น โดยใช้ไอคอนเฉพาะการสร้างซอฟต์แวร์โปรแกรมหรือโปรแกรมกราฟิก

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

 2. ภายใต้เปิดเทมเพลตฟอร์ม ในกล่องโต้ตอบการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คลิกบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

 3. ในกล่องโต้ตอบเปิดในโหมดออกแบบ คลิกส่วนเทมเพล InfoPath จากรายการของชนิดไฟล์

 4. เรียกดู และคลิกส่วนประกอบแม่แบบที่คุณต้องการเปิด แล้ว คลิ กเปิด

 5. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก คุณสมบัติ

 6. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติในส่วนเทมเพลต คลิกเรียกดู

 7. ในกล่องโต้ตอบแทรกไอคอน ค้นหา.ico, .bmp หรือไฟล์อื่น ๆ รูปภาพที่ประกอบด้วยไอคอนที่คุณต้องการใช้เป็นส่วนเทมเพลตในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม ตัวแทน

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อและ ID สำหรับส่วนประกอบแม่แบบ

ใช้กระบวนงานนี้เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสส่วนชื่อและเทมเพลตสำหรับส่วนเพิ่มแม่แบบที่มีอยู่

InfoPath แสดงชื่อส่วนเทมเพลตในตัวควบคุม บานหน้าต่างงาน นอกเหนือจากตำแหน่งอื่น ๆ หมายเลขส่วนเทมเพลตจะไม่แสดงในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม แต่ต้องไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละส่วนแม่แบบที่ไม่ซ้ำกันที่คุณสร้างขึ้น

คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและเทมเพล part ID ของส่วนประกอบแม่แบบ โดยเพียงแค่บันทึกส่วนเทมเพลด้วยชื่อแฟ้มใหม่ แทน คุณต้องเปิดส่วนเทมเพลตใน InfoPath และอัปเดตชื่อไฟล์ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติในส่วนเทมเพลต ทำโดยอัตโนมัติเพื่อให้อัปเด ID ส่วนเทมเพลตสำหรับคุณ

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

 2. ภายใต้เปิดเทมเพลตฟอร์ม ในกล่องโต้ตอบการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คลิกบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

 3. ในรายการแฟ้มชนิด คลิกส่วนเทมเพล InfoPath

 4. เรียกดู และคลิกส่วนประกอบแม่แบบที่คุณต้องการเปิด แล้ว คลิ กเปิด

 5. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก คุณสมบัติ

 6. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติในส่วนเทมเพลต ใส่ชื่อใหม่ในกล่องชื่อส่วนเทมเพลต

  เมื่อคุณทำเช่นนี้ ข้อความที่ระบุในกล่องรหัสส่วนเทมเพลต แสดงชื่อใหม่ หมายเลขส่วนเทมเพลถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โดย InfoPath จะต้องไม่ซ้ำสำหรับแต่ละส่วนแม่แบบใหม่ที่คุณสร้างขึ้น

 7. บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึกเป็น และใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับส่วนเทมเพลต

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×