การเปลี่ยนส่วนประกอบแม่แบบที่มีอยู่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่วนประกอบแม่แบบเป็นส่วนหนึ่งของแม่แบบฟอร์มที่สามารถบันทึกเพื่อนำมาใช้ในเทมเพลตฟอร์มที่หลาย ส่วนประกอบแม่แบบทั่วไปประกอบด้วยตัวควบคุมและแบบแหล่งข้อมูล และอาจมีฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นการเชื่อมต่อข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกฎ คุณสามารถออกแบบส่วนประกอบแม่แบบเดียวแล้ว แจกจ่ายให้กับนักออกแบบเทมเพลฟอร์มอื่น ๆ ในองค์กรของคุณเพื่อใช้ในแม่แบบฟอร์มของพวกเขา นี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการช่วยให้แน่ใจว่าการออกแบบที่สอดคล้องกันระหว่างเทมเพลตฟอร์มที่หลาย ส่วนเทมเพลจะมักจะถูกสร้างขึ้น และเก็บ โดยตัวออกแบบฟอร์มหนึ่ง และแชร์กับนักออกแบบฟอร์มอื่น ๆ ในองค์กร

บทความนี้จะอธิบายถึงกระบวนงานพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงส่วนประกอบแม่แบบ นอกจากนี้ยังอธิบายวิธีใช้ไอคอนของคุณเองสำหรับส่วนประกอบแม่แบบของคุณ และวิธีการเปลี่ยนชื่อของส่วนประกอบแม่แบบ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนการออกแบบของส่วนประกอบแม่แบบ

เปลี่ยนไอคอนสำหรับส่วนประกอบแม่แบบ

เปลี่ยนชื่อและ ID สำหรับส่วนประกอบแม่แบบ

เปลี่ยนการออกแบบของส่วนประกอบแม่แบบ

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบแม่แบบที่คุณได้ออกแบบไว้ ให้คุณเปิดส่วนประกอบแม่แบบนั้นในสภาพแวดล้อม Microsoft Office InfoPath ที่กำหนดสำหรับการออกแบบส่วนประกอบแม่แบบ ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น แล้วบันทึกแฟ้ม ถ้าปัจจุบันผู้ออกแบบฟอร์มอื่นกำลังใช้ส่วนประกอบแม่แบบของคุณ คุณต้องบอกให้พวกเขารู้ว่ามีรุ่นใหม่เพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มรุ่นล่าสุดในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม หลังติดตั้งส่วนประกอบแม่แบบใหม่แล้ว InfoPath จะแสดงข้อความเกี่ยวกับรุ่นใหม่ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ การแจ้งให้ทราบนี้จะปรากฏเมื่อคุณย้ายตัวชี้ไว้เหนือส่วนประกอบแม่แบบบนแม่แบบฟอร์ม

ถ้าคุณวางแผนที่จะปรับปรุงส่วนประกอบแม่แบบในแม่แบบฟอร์มที่ถูกใช้อยู่แล้วในองค์กรของคุณ คุณต้องประกาศแม่แบบฟอร์มใหม่หลังการปรับปรุงส่วนประกอบแม่แบบ แม่แบบฟอร์มที่ปรับปรุงที่มีส่วนประกอบแม่แบบล่าสุดจะปรากฏโดยอัตโนมัติในครั้งถัดไปที่ผู้ใช้เปิดฟอร์มที่มีอยู่หรือฟอร์มใหม่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนั้น

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

 2. ภายใต้ เปิดแม่แบบฟอร์ม ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

 3. ในกล่องโต้ตอบเปิดในโหมดออกแบบ คลิกส่วนเทมเพล InfoPath จากรายการของชนิดไฟล์

 4. เรียกดูแล้วคลิกส่วนประกอบแม่แบบที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณต้องการกับส่วนประกอบแม่แบบ

 6. เมื่อต้องการบันทึกส่วนประกอบแม่แบบ บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก

 7. เมื่อต้องการใช้ส่วนประกอบแม่แบบร่วมกันกับผู้ออกแบบฟอร์มคนอื่น ให้คัดลอกแฟ้มส่วนประกอบแม่แบบ (.xtp) ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ร่วมกัน เช่น เซิร์ฟเวอร์แฟ้ม แล้วอนุญาตให้ผู้ออกแบบฟอร์มคนอื่นได้รู้ว่าส่วนประกอบแม่แบบพร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนไอคอนสำหรับส่วนประกอบแม่แบบ

คุณสามารถสร้างไอคอนของตัวคุณเองสำหรับส่วนประกอบแม่แบบ ไอคอนของส่วนประกอบแม่แบบจะปรากฏในรายการตัวควบคุมในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ที่ติดกับชื่อส่วนประกอบแม่แบบ บ่อยครั้งที่ไอคอนแบบกำหนดเองถูกสร้างโดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมกราฟิกในการสร้างไอคอนที่กำหนด

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

 2. ภายใต้ เปิดแม่แบบฟอร์ม ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

 3. ในกล่องโต้ตอบเปิดในโหมดออกแบบ คลิกส่วนเทมเพล InfoPath จากรายการของชนิดไฟล์

 4. เรียกดูแล้วคลิกส่วนประกอบแม่แบบที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

 5. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก คุณสมบัติ

 6. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติส่วนประกอบแม่แบบ ให้คลิก เรียกดู

 7. ในกล่องโต้ตอบ แทรกไอคอน ให้ค้นหาตำแหน่งแฟ้มรูป .ico, .bmp หรือแฟ้มรูปอื่นที่มีไอคอนที่คุณ ต้องการใช้แสดงส่วนประกอบแม่แบบในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อและ ID สำหรับส่วนประกอบแม่แบบ

ใช้กระบวนงานนี้เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนชื่อและ ID ของส่วนประกอบแม่แบบสำหรับส่วนประกอบแม่แบบที่มีอยู่

InfoPath จะแสดงชื่อส่วนประกอบแม่แบบในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ระหว่างตำแหน่งอื่น ID ของส่วนประกอบแม่แบบจะไม่แสดงในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม แต่ต้องไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละส่วนประกอบแม่แบบที่คุณสร้าง

คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและ ID ของส่วนประกอบแม่แบบด้วยการบันทึกส่วนประกอบแม่แบบด้วยชื่อแฟ้มใหม่เท่านั้น แต่คุณต้องเปิดส่วนประกอบแม่แบบใน InfoPath และปรับปรุงชื่อแฟ้มในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติส่วนประกอบแม่แบบ การกระทำนี้จะปรับปรุง ID ของส่วนประกอบแม่แบบให้คุณโดยอัตโนมัติ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

 2. ภายใต้ เปิดแม่แบบฟอร์ม ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

 3. ในรายการ ชนิดแฟ้ม ให้คลิก ส่วนประกอบแม่แบบ InfoPath

 4. เรียกดูแล้วคลิกส่วนประกอบแม่แบบที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

 5. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก คุณสมบัติ

 6. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติในส่วนเทมเพลต ใส่ชื่อใหม่ในกล่องชื่อส่วนเทมเพลต

  เมื่อคุณทำเช่นนี้ ข้อความที่ระบุในกล่องรหัสส่วนเทมเพลต แสดงชื่อใหม่ หมายเลขส่วนเทมเพลถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โดย InfoPath จะต้องไม่ซ้ำสำหรับแต่ละส่วนแม่แบบใหม่ที่คุณสร้างขึ้น

 7. บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึกเป็น และใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับส่วนเทมเพลต

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×