การเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการใช้สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอื่นที่ไม่ใช่วงกลมสีดำ ให้ทำดังนี้

  1. เลือกทั้งรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะไม่ปรากฏว่าเลือกแล้ว

    ข้อความรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะถูกเลือก

  2. คลิก หน้าแรก แล้วคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ย่อหน้า > สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

    สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในย่อหน้า

  3. เลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอื่นจากรายการ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ใช้ล่าสุด หรือ ไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

    ไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่เปิดจากปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ในกลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

หมายเหตุ: หากสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการไม่ได้อยู่ในไลบรารี ให้คลิก กำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่ แล้วคลิก สัญลักษณ์รูปภาพ หรือ ฟอนต์ เพื่อเพิ่มสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่ไปยังไลบรารี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×