การเปลี่ยนสี สไตล์ หรือน้ำหนักของเส้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะรูปร่างของเส้นได้โดยการเปลี่ยนสี สไตล์เส้น หรือน้ำหนัก ถ้าคุณกำลังใช้ Excel, Outlook, Word หรือ PowerPoint คุณสามารถนำสไตล์ด่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้เพื่อเปลี่ยนลักษณะของเส้นของคุณได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: ฟีเจอร์เหล่านี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะในเวอร์ชันบนเดสก์ท็อปของโปรแกรมแสดงไว้ด้านบน

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มลักษณะด่วนลงในเส้น

เปลี่ยนสีของเส้น

ทำให้เส้นเป็นเส้นประ

เปลี่ยนน้ำหนักของเส้น

การทำงานกับเส้นใน Project

จัดรูปแบบเส้นขอบเซลล์ใน Excel

เพิ่มสไตล์ด่วนลงในเส้น

สไตล์ด่วนของเส้นประกอบด้วยสีของธีมจากธีมเอกสาร เงา สไตล์เส้น การไล่ระดับสี และมุมมองสามมิติ (3-D) เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของสไตล์ด่วน คุณจะสามารถเห็นว่าสไตล์ด่วนมีผลต่อเส้นของคุณอย่างไร ลองใช้สไตล์ด่วนต่างๆ จนกว่าคุณจะพบสไตล์ที่คุณต้องการ

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้นให้กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก สไตล์ด่วน ที่คุณต้องการ

  แสดงบรรทัด สไตล์ด่วน ใน Office

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเส้นแล้ว

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีของเส้น

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้นกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

  แสดงตัวเลือกสีเส้นใน Office

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเส้นแล้ว

  เมื่อต้องการใช้สีที่ไม่ใช่สีของธีม ให้คลิก สีกรอบเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

ด้านบนของหน้า

ทำให้เส้นเป็นเส้นประ

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น ให้คลิกเส้นแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นกรอบรูปร่าง

  แสดงสไตล์เส้นต่างๆ ใน Office

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเส้นแล้ว

 3. ชี้ไปที่ เส้นประ แล้วคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการสร้างสไตล์แบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนน้ำหนักของเส้น

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้นให้กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นกรอบรูปร่าง

  แสดงน้ำหนักเส้นที่แตกต่างกันใน Office

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเส้นแล้ว

 3. ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นคลิกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักเส้นแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการวาดเส้นคู่ ให้วาดเส้นหนึ่งเส้น คัดลอกแล้ววางเส้นที่สองถัดจากเส้นแรก จากนั้นจัดกลุ่มสองเส้นนี้เข้าด้วยกัน

ด้านบนของหน้า

ทำงานโดยใช้เส้นใน Project

คุณต้องเปิดแผนภูมิแกนต์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. คลิกขวาที่เส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ภายใต้ เส้น ให้เลือกสีจากรายการ สี และความหนาของเส้นจากรายการ เส้น

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบเส้นขอบเซลล์ใน Excel

ถ้าคุณต้องการนำสไตล์เส้นและสีไปใช้กับเส้นขอบในสเปรดชีต Excel หรือตาราง ดูบทความต่อไปนี้:

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

วาด หรือลบเส้นหรือตัวเชื่อมต่อ

จัดรูปแบบแผนภูมิแท่งของมุมมองแผนภูมิแกนต์ใน Project

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มลักษณะด่วนลงในเส้น

เปลี่ยนสีของเส้น

ทำให้เส้นเป็นเส้นประ

เปลี่ยนน้ำหนักของเส้น

เพิ่มสไตล์ด่วนลงในเส้น

สไตล์ด่วนสำหรับเส้นรวมสีของธีม จากเอกสารธีม เงา สไตล์เส้น ไล่ระดับสี และเปอร์สเปคทีฟ (สามมิติ) แบบสามมิติ ลองใช้สไตล์ด่วนต่าง ๆ จนกว่าคุณค้นหาห้องที่คุณชอบ แสดงตัวอย่างแบบสด เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณไว้เหนือรูปขนาดย่อสไตล์ด่วน คุณสามารถมองเห็นว่าลักษณะด่วนมีผลต่อสายของคุณ

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้นกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  แท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือการวาด ใน PowerPoint 2010
  ตัวอย่างของกลุ่มสไตล์รูปร่าง บนแท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกเส้น คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่เส้นเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีของเส้น

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้นกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือการวาด ใน PowerPoint 2010
  ตัวอย่างของกลุ่มสไตล์รูปร่าง บนแท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกเส้น คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่เส้นเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีใน สีของธีม ให้คลิก สีเส้นกรอบเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยน ธีม ของเอกสารในภายหลัง

ด้านบนของหน้า

ทำให้เส้นเป็นเส้นประ

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้นกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง

  เปลี่ยนชนิดเส้นประของเส้น

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ ของเครื่องมือการวาด หรือ ดับเบิลคลิกที่เส้นเพื่อให้แน่ใจว่า เลือกนั้น

 3. ชี้ไปที่เส้นประ จากแล้ว คลิกลักษณะเส้นที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการสร้างสไตล์แบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนน้ำหนักของเส้น

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้นกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง

  เปลี่ยนน้ำหนักของเส้น

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ ของเครื่องมือการวาด หรือ ดับเบิลคลิกที่เส้นเพื่อให้แน่ใจว่า เลือกนั้น

 3. ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นคลิกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักเส้นแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการวาดเส้นคู่ ให้วาดเส้นหนึ่งเส้น คัดลอกแล้ววางเส้นที่สองถัดจากเส้นแรก จากนั้นจัดกลุ่มสองเส้นนี้เข้าด้วยกัน

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

วาด หรือลบเส้นหรือตัวเชื่อมต่อ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มลักษณะด่วนลงในเส้น

เปลี่ยนสีของเส้น

ทำให้เส้นเป็นเส้นประ

เปลี่ยนน้ำหนักของเส้น

ทำงานกับรายการใน Publisher

เพิ่มสไตล์ด่วนลงในเส้น

สิ่งสำคัญ: สไตล์ด่วนจะพร้อมใช้งานเฉพาะในโปรแกรมเหล่านี้ระบบ Microsoft Office 2007: Excel, Outlook, Word และ PowerPoint

สไตล์ด่วนสำหรับเส้นรวมสีของธีม จากเอกสารธีม เงา สไตล์เส้น ไล่ระดับสี และเปอร์สเปคทีฟ (สามมิติ) แบบสามมิติ ลองใช้สไตล์ด่วนต่าง ๆ จนกว่าคุณค้นหาห้องที่คุณชอบ เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อของลักษณะด่วน คุณสามารถดูว่าลักษณะด่วนมีผลต่อสายของคุณ

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น เลือกบรรทัดแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกเส้น ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ ของเครื่องมือการวาด หรือ ดับเบิลคลิกที่เส้นเพื่อให้แน่ใจว่า เลือกนั้น

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีของเส้น

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น เลือกบรรทัดแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกเส้น ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ ของเครื่องมือการวาด หรือ ดับเบิลคลิกที่เส้นเพื่อให้แน่ใจว่า เลือกนั้น

  เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีกรอบเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบน สีแบบกำหนดเองแท็บแบบกำหนดเอง และสีบนแท็บมาตรฐาน จะไม่อัปเดถ้าคุณเกิดเปลี่ยนเอกสารธีม ในภายหลัง

ทำให้เส้นเป็นเส้นประ

ใน Excel, Outlook, PowerPoint และ Word

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น เลือกบรรทัดแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกเส้น ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ดับเบิลคลิกที่เส้นเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกไว้

 3. ชี้ไปที่เส้นประ จากแล้ว คลิกลักษณะเส้นที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการสร้างสไตล์แบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เปลี่ยนน้ำหนักของเส้น

ใน Excel, Outlook, PowerPoint และ Word

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น เลือกบรรทัดแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกเส้น ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ดับเบิลคลิกที่เส้นเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกไว้

 3. ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นคลิกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักเส้นแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการวาดเส้นคู่ วาดเส้นหนึ่งเส้น คัดลอก และวางเส้นที่สองถัดจาก และจัดกลุ่มสองเส้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูกลุ่ม หรือรูปร่าง ungroup รูป ภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับรายการใน Publisher

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้นกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. บนรูปวาดแถบเครื่องมือ คลิกสไตล์เส้นประ รูปปุ่ม ,สไตล์เส้น/เส้นขอบ รายการย่อ/ขยาย หรือลูกศรถัดจากสีเส้น รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้แสดงอยู่ คลิกสีกรอบเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บกำหนดเอง

  เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักแบบกำหนดเอง คลิกเส้นเพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

วาด หรือลบเส้นหรือตัวเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×