การเปลี่ยนสี ลวดลาย เส้น สีเติม และเส้นขอบในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้กระบวนงานนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนสี นำพื้นผิวหรือลวดลาย หรือเปลี่ยนเส้นขอบหรือความกว้างสไตล์สำหรับตัวแสดงข้อมูลพื้นที่แผนภูมิ, พื้นที่การลงจุด เส้นตาราง แกน และเครื่องหมายขีดในแผนภูมิ 2 มิติ และสามมิติ เส้นแนวโน้ม และแถบค่าคาดเคลื่อน ในแผนภูมิ 2 มิติ และผนัง และ floor ในแผนภูมิสามมิติ

  1. คลิกสองครั้งที่รายการแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. ถ้าจำเป็น ให้คลิกแท็บ ลวดลาย แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

    เมื่อต้องการระบุการเติมลักษณะพิเศษ ให้คลิก เติมลักษณะพิเศษ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บ ไล่ระดับสีพื้นผิว หรือ ลวดลาย

หมายเหตุ: การจัดรูปแบบที่นำมาใช้กับแกนยังถูกนำไปใช้กับเครื่องหมายขีดในแกนด้วย เส้นตารางถูกจัดรูปแบบกับแกนโดยอิสระ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×