การเปลี่ยนสี ความโปร่งใส หรือเปลี่ยนสีรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถปรับความเข้มของสี (ความเข้ม) และโทนสี (อุณหภูมิ) ของรูปภาพ เปลี่ยนสีใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงความโปร่งใส ของสีหนึ่ง คุณสามารถนำเอฟเฟ็กต์สีหลายรายการไปที่รูปภาพของคุณ

รูปภาพดอกไม้สีชมพู
รูปภาพต้นฉบับดอกไม้สีชมพู

รูปภาพดอกไม้สีชมพูที่เปลี่ยนความเข้มของสีแล้ว

รูปภาพเดียวกันที่มี ความเข้มของสี เปลี่ยนเป็น 66%

รูปภาพที่มีเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวหัวเป็ด

รูปภาพเดียวกันที่มีลักษณะพิเศษ การเปลี่ยนสีฟ้าแกมเขียว

รูปภาพที่มีลักษณะพิเศษการเปลี่ยนสีแดง

รูปภาพเดียวกันที่มีลักษณะพิเศษ การเปลี่ยนสีแดง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนความเข้มของสีในรูปภาพ

เปลี่ยนโทนสีของรูปภาพ

การเปลี่ยนสีรูปภาพ

เปลี่ยนความโปร่งใสของสี

เปลี่ยนความเข้มของสีในรูปภาพ

ความอิ่มตัวคือความเข้มของสี ความอิ่มตัวที่สูงจะทำให้รูปภาพดูมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น ในขณะที่ความอิ่มตัวที่ต่ำจะทำให้สีออกไปทางสีเทา

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนความเข้มของสี

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก สี

  รูป Ribbon ของ PowerPoint
  กลุ่ม ปรับ บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ หรือแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. เมื่อต้องการเลือกหนึ่งในการปรับ ความเข้มของสี ที่ใช้กันทั่วไป ให้คลิก ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถย้ายตัวชี้เมาส์ไปไว้เหนือลักษณะพิเศษใดๆ และใช้ แสดงตัวอย่างแบบสด เพื่อดูว่ารูปภาพของคุณจะมีลักษณะหน้าตาอย่างไรหลังจากที่นำลักษณะพิเศษนั้นไปใช้ก่อนที่คุณจะคลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการปรับความเข้ม ให้คลิก ตัวเลือกสีของรูปภาพ

  สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกดังกล่าว ให้ดู การจัดรูปแบบรูปภาพ (บานหน้าต่างสีรูปภาพ)

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนโทนสีของรูปภาพ

เมื่อกล้องไม่ได้วัดอุณหภูมิสีอย่างถูกต้อง สีไม่สมดุล (การมีสีใดสีหนึ่งมากเกินไปในรูปภาพ) อาจปรากฏบนรูปภาพ ทำให้รูปภาพดูเป็นสีน้ำเงินหรือสีส้มมากเกินไป คุณสามารถปรับสิ่งนี้ได้โดยการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิสีเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรูปภาพและทำให้รูปภาพดูดียิ่งขึ้น

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนโทนสี

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก สี

  รูป Ribbon ของ PowerPoint
  กลุ่ม ปรับ บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ หรือแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. เมื่อต้องการเลือกหนึ่งในการปรับ โทนสี ที่ใช้กันทั่วไป ให้คลิก ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถย้ายตัวชี้เมาส์ไปไว้เหนือลักษณะพิเศษใดๆ และใช้ แสดงตัวอย่างแบบสด เพื่อดูว่ารูปภาพของคุณจะมีลักษณะหน้าตาอย่างไรหลังจากที่นำลักษณะพิเศษนั้นไปใช้ก่อนที่คุณจะคลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการปรับความเข้ม ให้คลิก ตัวเลือกสีของรูปภาพ

  สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกดังกล่าว ให้ดู การจัดรูปแบบรูปภาพ (บานหน้าต่างสีรูปภาพ)

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนสีรูปภาพ

คุณสามารถนำลักษณะพิเศษที่มีอยู่แล้วภายใน เช่น โทนระดับสีเทาหรือซีเปีย ไปใช้กับรูปภาพของคุณได้อย่างรวดเร็ว

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนสี

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก สี

  รูป Ribbon ของ PowerPoint
  กลุ่ม ปรับ บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ หรือแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. เมื่อต้องการเลือกหนึ่งในการปรับ เปลี่ยนสี ที่ใช้กันทั่วไป ให้คลิก ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถย้ายตัวชี้เมาส์ไปไว้เหนือลักษณะพิเศษใดๆ และใช้ แสดงตัวอย่างแบบสด เพื่อดูว่ารูปภาพของคุณจะมีลักษณะหน้าตาอย่างไรหลังจากที่นำลักษณะพิเศษนั้นไปใช้ก่อนที่คุณจะคลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการใช้สีเพิ่มเติมรวมถึงชุดรูปแบบของสีของธีม สีบนแท็บมาตรฐาน หรือสีแบบกำหนดเอง คลิชุดรูปแบบเพิ่มเติม เอฟเฟ็กต์เปลี่ยนสีจะถูกนำไปใช้ชุดรูปแบบสี

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาลักษณะพิเศษการเปลี่ยนสีออกแต่คงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณทำกับรูปภาพไว้ ให้คลิกลักษณะพิเศษแรกเป็น ไม่มีการเปลี่ยนสี

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนความโปร่งใสของสี

คุณสามารถทำให้บางส่วนของรูปภาพโปร่งใส เพื่อแสดงข้อความใด ๆ ที่ชั้นอยู่บน ชั้นรูปภาพด้านบนของกันและกัน ได้ดียิ่งขึ้น หรือเมื่อต้องการซ่อนส่วนหนึ่งของรูปภาพเพื่อเน้น หรือเอาออก

พื้นที่โปร่งใสในรูปภาพจะเป็นสีเดียวกับกระดาษที่ใช้พิมพ์รูปภาพนั้น ในการแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บเพจ พื้นที่โปร่งใสจะเป็นสีเดียวกับพื้นหลัง

คุณไม่สามารถทำให้สีในรูปภาพโปร่งใสได้มากกว่าหนึ่งสี พื้นที่ที่ปรากฏเป็นสีเดียว (ตัวอย่างเช่น ท้องฟ้าสีน้ำเงิน) จริงๆ แล้ว อาจประกอบด้วยช่วงของชุดรูปแบบสีต่างๆ ที่ละเอียด ดังนั้น สีที่คุณเลือกอาจปรากฏในพื้นที่ขนาดเล็กเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงอาจทำให้มองเห็นลักษณะพิเศษแบบโปร่งใสได้ยาก

คุณสามารถทำให้มากกว่าหนึ่งสีโปร่งใสในรูปภาพในโปรแกรม บันทึกรูปภาพในรูปแบบที่รักษาข้อมูลความโปร่งใส เช่นไฟล์กราฟิกเครือข่ายแบบพกพา (.png) แก้ไขรูปภาพอื่นแล้ว แทรกไฟล์ลงในเอกสาร Office ของคุณ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการสร้างพื้นที่โปร่งใสไว้

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก สี

  รูป Ribbon ของ PowerPoint
  กลุ่ม ปรับ บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ หรือแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. คลิก กำหนดสีโปร่งใส แล้วคลิกสีในรูปภาพหรือรูปที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส

  คุณไม่สามารถทำให้รูปโปร่งใสทั้งรูปหรือโปร่งใสเพียงบางส่วน โดยใช้ตัวเลือก กำหนดสีโปร่งใส เมื่อต้องการทำให้รูปโปร่งใสทั้งรูปหรือโปร่งใสเพียงบางส่วน ให้แทรกรูปร่าง เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้าลงในเอกสาร Office ของคุณ เติมรูปภาพลงในรูปร่างโดยใช้รูปที่คุณต้องการ แล้วเปลี่ยนการตั้งค่า ความโปร่งใส ของการเติมรูปภาพ

  ตัวเลือกการกำหนดสีโปร่งใส จะพร้อมใช้งานสำหรับรูปภาพบิตแมป ซึ่งไม่มีโปร่งใส และคลิปอาร์ต บางอย่าง คุณไม่สามารถสร้างพื้นที่โปร่งใสในGIF แบบเคลื่อนไหว รูปภาพ คุณสามารถ อย่างไรก็ตาม เปลี่ยนความโปร่งใสในโปรแกรมแก้ไข GIF เคลื่อนไหว แล้ว อีกครั้งแทรกไฟล์ลงในเอกสาร Office ของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลงสีและลักษณะพิเศษอื่นๆ ทั้งหมดที่นำไปใช้กับรูปภาพออก ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก ตั้งค่ารูปภาพใหม่

  • คุณยังสามารถเพิ่มลักษณะพิเศษอื่นๆ เช่น ลักษณะพิเศษแนวศิลป์เงา การสะท้อน และเรืองแสง หรือ การเปลี่ยนความสว่างหรือความคมชัดของรูปภาพของคุณได้ด้วย

  • แม้ว่าคุณจะสามารถนำลักษณะพิเศษมาใช้ได้เพียงครั้งละหนึ่งลักษณะ แต่คุณสามารถใช้ ตัวคัดวางรูปแบบ เพื่อนำการปรับเดียวกันไปใช้กับรูปภาพหลายรูปได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการคัดลอกการเปลี่ยนแปลงเดียวกันไปยังรูปภาพหลายรูป ให้คลิกรูปภาพที่คุณเพิ่งเพิ่มลักษณะพิเศษลงไป คลิกสองครั้งที่ ตัวคัดวางรูปแบบ บนแท็บ หน้าแรก แล้วคลิกรูปภาพที่คุณต้องการนำลักษณะพิเศษเหล่านี้ไปใช้ กด ESC เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

   Word Ribbon Image

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×