การเปลี่ยนสีในแผนภูมิพื้นผิว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การจัดรูปแบบสีระดับในแผนภูมิพื้นผิว คุณต้องการจัดรูปแบบคีย์คำอธิบายแผนภูมิ

  1. ถ้าแผนภูมิไม่มีคำอธิบายแผนภูมิ ให้เพิ่มคำอธิบายแผนภูมิ

    ฉันได้อย่างไร

  2. คลิกคำอธิบายแผนภูมิหนึ่งครั้งเพื่อเลือก แล้วคลิกคีย์คำอธิบายแผนภูมิที่แทนระดับพื้นผิวที่คุณต้องการเปลี่ยน

  3. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก คีย์คำอธิบายแผนภูมิที่เลือก แล้วคลิกแท็บ ลวดลาย

  4. คลิกสีที่คุณต้องการ แล้วทำซ้ำขั้นตอน 2 และ 3 สำหรับแต่ละระดับที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการลบคำอธิบายแผนภูมิ ให้คลิกคำอธิบายแผนภูมิ แล้วกด DELETE สีที่คุณระบุจะยังคงอยู่ในแผนภูมิพื้นผิวหลังจากคุณลบคำอธิบายแผนภูมิ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×