การเปลี่ยนสีในแผนภูมิพื้นผิว

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การจัดรูปแบบสีระดับในแผนภูมิพื้นผิว คุณต้องการจัดรูปแบบคีย์คำอธิบายแผนภูมิ

  1. ถ้าแผนภูมิไม่มีคำอธิบายแผนภูมิ ให้เพิ่มคำอธิบายแผนภูมิ

    ฉันได้อย่างไร

  2. คลิกคำอธิบายแผนภูมิหนึ่งครั้งเพื่อเลือก แล้วคลิกคีย์คำอธิบายแผนภูมิที่แทนระดับพื้นผิวที่คุณต้องการเปลี่ยน

  3. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก คีย์คำอธิบายแผนภูมิที่เลือก แล้วคลิกแท็บ ลวดลาย

  4. คลิกสีที่คุณต้องการ แล้วทำซ้ำขั้นตอน 2 และ 3 สำหรับแต่ละระดับที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการลบคำอธิบายแผนภูมิ ให้คลิกคำอธิบายแผนภูมิ แล้วกด DELETE สีที่คุณระบุจะยังคงอยู่ในแผนภูมิพื้นผิวหลังจากคุณลบคำอธิบายแผนภูมิ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×