การเปลี่ยนสีหรือชุดรูปแบบของไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ชุดรูปแบบคือชุดของสี แบบอักษร และองค์ประกอบที่ตกแต่งซึ่งให้ลักษณะที่ปรากฏสอดคล้องกันกับไซต์ของคุณ ไซต์มาพร้อมกับชุดรูปแบบซึ่งทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏได้อย่างรวดเร็วโดยยึดตามความต้องการขององค์กรของคุณ

การนำชุดรูปแบบไปใช้ไม่ส่งผลต่อเค้าโครงหรือเนื้อหาของไซต์ของคุณ และไม่ไปเปลี่ยนแปลงชุดรูปแบบของเพจใดโดยเฉพาะที่คุณได้นำชุดรูปแบบไปใช้โดยใช้โปรแกรมออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับ Microsoft Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office SharePoint Designer 2007

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชุดรูปแบบของไซต์ คุณต้องมีระดับสิทธิ์ 'ออกแบบ'

  1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์

    หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

  1. ภายใต้ ลักษณะหน้าตา ให้คลิก ชุดรูปแบบของไซต์

  2. เลือกชุดรูปแบบที่คุณต้องการ

  3. คลิก นำไปใช้

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถออกแบบและใช้ชุดรูปแบบที่กำหนดเองโดยใช้โปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงสี แบบอักษร และการจัดรูปแบบอื่นโดยไม่ไปเปลี่ยนแปลงชุดรูปแบบด้วยการแก้ไขสไตล์ชีต core.css ของไซต์ด้วยโปรแกรมออกแบบเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ในโปรแกรมออกแบบเว็บของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×