การเปลี่ยนสีของข้อความ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในPublisher คุณสามารถเปลี่ยนสีของข้อความ โดยการเลือกสีจากแบบแผนชุดสีของสิ่งพิมพ์ของคุณ หรือ โดยการเลือกสีใหม่ สีอ่อน หรือแรเงา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนสีอ่อนจากสีน้ำเงินลึกเป็นสีน้ำเงินเนื้อแป้ง โดยการเพิ่มสีขาว หรือคุณสามารถเปลี่ยนการแรเงาจากสีน้ำเงินเนื้อแป้ง blue-black โดยการเพิ่มสีดำ

คุณต้องการทำอะไร

นำสีจากชุดแบบสี

นำสีใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในชุดแบบสี

นำสีอ่อนหรือแรเงา

การนำสีจากชุดแบบสีไปใช้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บเครื่องมือกล่องข้อความ เลือกลูกศรถัดจากสีฟอนต์
  ปุ่ม สีของข้อความใน Publisher 2010

  หมายเหตุ: ในOffice Publisher 2007 เลือกลูกศรถัดจากสีฟอนต์ บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ

 3. เลือกสีที่คุณต้องการจากชุดแบบสี

ด้านบนของหน้า

การนำสีใหม่ซึ่งไม่อยู่ในชุดแบบสีไปใช้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บเครื่องมือกล่องข้อความ เลือกลูกศรถัดจากสีฟอนต์
  ปุ่ม สีของข้อความใน Publisher 2010

  หมายเหตุ: ในOffice Publisher 2007 เลือกลูกศรถัดจากสีฟอนต์ บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ

 3. เลือกสีเพิ่มเติม

 4. ในกล่องโต้ตอบ สี ให้เลือกสีที่คุณต้องการจากแท็บ มาตรฐาน แท็บ กำหนดเอง หรือแท็บ PANTONE®

  หมายเหตุ: สี® PANTONE ตัวที่แสดงอาจไม่ตรงกับมาตรฐานที่ระบุโดยใช้สีแพน ตรวจสอบสิ่งพิมพ์สีใช้สีแพนปัจจุบันสำหรับสีความถูกต้อง PANTONE® และเครื่องหมายการค้าใช้สีแพน inc.อื่น ๆ ได้คุณสมบัติของใช้สีแพน inc. © ใช้สีแพน inc. 2007

 5. เลือก ตกลง

Publisher การนำสีไปใช้กับข้อความที่เลือก และเพิ่มลงไปสีฟอนต์ และสีเติม ด้วยชุดแบบสี

ด้านบนของหน้า

การนำเฉดสีหรือแรเงาไปใช้

คุณสามารถเปลี่ยนสีข้อความและปรับแต่งรายละเอียดสีดังกล่าวได้ด้วยการใช้เฉดสีหรือการแรเงา อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเติมสีให้เป็นลวดลาย (เช่น เส้นแนวนอนหรือแนวตั้งซ้ำๆ กัน) เนื้อวัตถุ (เช่น เนื้อไม้เลียนแบบ) หรือการไล่ระดับสี (เช่น การไล่ระดับสีจากสีเทาอ่อนไปหาสีเทาเข้ม)

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บเครื่องมือกล่องข้อความ เลือกลูกศรถัดจากสีฟอนต์
  ปุ่ม สีของข้อความใน Publisher 2010

 3. เลือกเติมเอฟเฟ็กต์

 4. ในรายการสีพื้นฐาน เลือกสีที่คุณต้องการใช้เป็นสีพื้นฐานสำหรับสีอ่อนหรือแรเงา

  หมายเหตุ: สีปัจจุบันของข้อความที่คุณเลือกจะแสดงเป็นสีฐาน

 5. ภายใต้สีอ่อน/แรเงา เลือกสีอ่อนหรือแรเงาที่คุณต้องการ

 6. เลือก ตกลง

Publisher นำสีอ่อนหรือแรเงาไปใช้กับข้อความที่เลือก และเพิ่มลงไปสีฟอนต์ และสีเติม ด้วยชุดแบบสี

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×